Czasopisma branżowe w doskonaleniu zawodowym specjalistów z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Paweł F. Nowak

1 (58) 2019 s. 12–17
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.2

Fraza do cytowania: Nowak P.F. Czasopisma branżowe w doskonaleniu zawodowym specjalistów z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;1(58):12–17. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.2

Sukces rynkowy i efektywne wykonywanie różnorodnych zadań społecznych wynikających z przyjęcia roli promotora zdrowia wymaga stałego poszerzania swoich kompetencji zawodowych. To profesja wymagająca rozległej interdyscyplinarnej wiedzy, która bardzo szybko ulega dezaktualizacji. Jednym, relatywnie rzadko wykorzystywanym źródłem w instytucjonalnym dokształcaniu, kierowanym doskonaleniu zawodowemu czy autoaktualizacji i poszerzaniu zawodowych kompetencji są czasopisma specjalistyczne, które koncentrują się na aktualnych trendach w określonej branży. Cel pracy. Celem pracy jest ukazanie znaczącej roli czasopism branżowych w doskonaleniu zawodowym promotorów, edukatorów zdrowia w kontekście współcześnie rozwijających się źródeł wiedzy, a także przyczyn jej regresu. Wyniki. Istnieje problem jakości prasy branżowej. Zauważyć można kryzys postaw wobec edukacji permanentnej, a także problemy z wyborem źródeł informacji, selekcją treści (nieograniczonych zasobów wiedzy) znajdujących się w powszechnym, otwartym dostępie w środowisku internetowym. Niestety wolnorynkowe mechanizmy ograniczają rozwój prasy branżowej i tym samym wpływają na obniżenie jej jakości, która wynika wprost ze źródeł finansowania tego rodzaju działalności. Wnioski. Z pewnością istnieje potrzeba fachowych, zapewniających wysoki poziom merytorycznych treści czasopism wspierających i integrującego środowiska promotorów, edukatorów zdrowia. Potrzebny jest również nadzór ekspercki nad tego rodzaju periodykami.

Słowa kluczowe: prasa branżowa, źródła wiedzy o zdrowiu, promotor zdrowia.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone