Porównanie urazów krocza ze względu na stopień referencyjności szpitala

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Grażyna Gebuza, Marzena Kaźmierczak, Estera Mieczkowska, Małgorzata Gierszewska, Mariola Banaszkiewicz, Karolina Barczak

2 (55) 2018 s. 173–181
Kliknij aby wrócić do spisu treści
173_2_55_2018.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.26

Fraza do cytowania: Gebuza G., Kaźmierczak M., Mieczkowska E., Gierszewska M., Banaszkiewicz M., Barczak K. Porównanie urazów krocza ze względu na stopień referencyjności szpitala. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;2(55):173–181. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.26

Wstęp. Nacięcie krocza podczas porodu wykonywane jest coraz rzadziej ze względu na brak dowodów naukowych na skuteczność stosowania tego zabiegu. Ograniczenie nacięcia krocza spowodowało wzrost odsetka samoistnych pęknięć krocza. Cel pracy. Porównanie urazów krocza w okresie 8 lat w dwóch ośrodkach referencyjnych I i III stopnia. Materiał i metody. Analizowano urazy krocza u kobiet rodzących drogą pochwową: u 340 kobiet w szpitalu o I stopniu referencyjności oraz u 1766 kobiet w szpitalu o III stopniu referencyjności. Analizowano dane z lat 2005 i 2013. Wyniki. Nacięcia krocza wykonano w szpitalu o I stopniu referencyjności w 2005 r. u 38% (143/374) kobiet, a w 2013 r. u 44% (128/290). W szpitalu o III stopniu referencyjności wykonano w 2005 r. 66% (909/1366) nacięć krocza, a w 2013 r. 39% (432/1089). W 2005 r. w szpitalu III stopnia referencyjności odsetek pęknięć krocza był istotnie niższy niż w szpitalu I stopnia referencyjności (12,92 vs 21,92%). Natomiast w 2013 r. w szpitalu III stopnia referencyjności odsetek pęknięć krocza był istotnie wyższy niż w szpitalu I stopnia referencyjności (41,98 vs 19,11%). Pęknięcia krocza III i IV stopnia stwierdzono częściej podczas porodów instrumentalnych z użyciem kleszczy oraz w sytuacji wykonanego nacięcia krocza. Wnioski. Odsetek nacięć krocza jest znacząco wyższy niż zalecany przez WHO. Liczba wszystkich urazów krocza jest niepokojąco wysoka. Tendencje obniżające liczbę nacięć krocza oraz wzrost pęknięć krocza zaobserwowano tylko w szpitalu o III stopniu referencyjności. Zaleca się opracowanie wytycznych klinicznych w celu obniżenia odsetka nacięć krocza.

Słowa kluczowe: nacięcie krocza, pęknięcie krocza, poród, kleszcze.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone