Wydanie 2 (55) 2018

Lista artykułów zamieszczonych w numerze. Kliknij manuskrypt aby zobaczyć jego streszczenie lub pobierz pełną treść pracy w wersji elektronicznej (plik PDF).

Cyfrowa wersja wydania (plik PDF): 2_55_2018.pdf

Strony Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
149–153 Znajomość praw pacjenta wśród studentów ratownictwa medycznego
Piotr Boroń, Marcin Mikos
149_2_55_2018.pdf
154–160 Ocena jakości życia pierwiastek w okresie wczesnego połogu w zależności od sposobu ukończenia ciąży
Monika Bobek, Magdalena Humaj-Grysztar, Dorota Matuszyk, Marzena Put
154_2_55_2018.pdf
161–165 Porównanie skuteczności intubacji z wykorzystaniem prowadnicy typu truflex oraz prowadnicy standardowej w wybranej grupie studentów ratownictwa medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Marcin Cierniak, Marcin Nowakowski, Dariusz Timler, Tomasz Gaszyński
161_2_55_2018.pdf
166–172 Zachowania zdrowotne osób leczonych z powodu choroby nowotworowej
Ewa Humeniuk, Olga Dąbska, Katarzyna Pawlikowska-Łagód, Małgorzata Matuska
166_2_55_2018.pdf
173–181 Porównanie urazów krocza ze względu na stopień referencyjności szpitala
Grażyna Gebuza, Marzena Kaźmierczak, Estera Mieczkowska, Małgorzata Gierszewska, Mariola Banaszkiewicz, Karolina Barczak
173_2_55_2018.pdf
182–185 Jakości usług medycznych a satysfakcja pacjenta
Paula Pypłacz, Dorota Skóra, Marcin Mikos
182_2_55_2018.pdf
186–192 Aktywność fizyczna kobiet w ciąży pojedynczej
Ewa Kaźmierczak, Natalia Smolarek, Monika Englert-Golon, Sonia Wojciuch, Beata Pięta
186_2_55_2018.pdf
193–202 Ocena dostępności kobiet do nowoczesnych metod diagnostycznych chorób sutka
Maria Połocka-Molińska, Katarzyna Plagens-Rotman, Beata Bogalska
193_2_55_2018.pdf
203–218 Analiza statyczno-dynamiczna wybranych efektów funkcjonowania pakietu onkologicznego w okresie styczeń 2015 – wrzesień 2016 dla województwa dolnośląskiego, śląskiego i świętokrzyskiego
Bartosz Maleszczuk, Michał Chrobot, Marcin Motnyk
203_2_55_2018.pdf
219–224 Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem operowanym metodą artroskopii stawu kolanowego
Agnieszka Kruk, Sylwia Terech, Piotr Jarzynkowski, Renata Piotrkowska, Janina Książek
219_2_55_2018.pdf
225–231 Wybrane aspekty społeczne, prawne i etyczne pozyskiwania narządów do transplantacji nerek
Ewa Baum, Stanisław Antczak
225_2_55_2018.pdf
232–237 Diagnostyka i leczenie nowotworów pęcherza moczowego
Paweł Hackemer, Fryderyk Menzel, Michał Matuszewski, Bartosz Małkiewicz, Mateusz Dzięgała, Wojciech Krajewski, Romuald Zdrojowy, Janusz Dembowski
232_2_55_2018.pdf
238–245 System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej jako realizacja koncepcji sieci szpitali w polskim systemie ochrony zdrowia
Marcin Kolwitz
238_2_55_2018.pdf
246–249 Występowanie dolegliwości bólowych w ostrodze piętowej
Tomasz Król, Anna Mędrak, Magdalena Dąbrowska-Galas, Magdalena Rutkowska, Piotr Michalik,Tomasz Michalski
246_2_55_2018.pdf
250–252 Powikłania po chemioterapii – czy i dlaczego warto je sprawozdawać?
Anna Krzemińska, Erwin Strzesak
250_2_55_2018.pdf
253–257 Jakość życia chorych z kamicą układu moczowego
Michał Matuszewski, Fryderyk Menzel, M. Neska, Paweł Hackemer, Wojciech Krajewski, Małgorzata Neska-Matuszewska, Bartosz Małkiewicz
253_2_55_2018.pdf
258–262 Osteoporoza – przyczyny i metody zapobiegania
Anna Otlewska, Paweł Hackemer, Fryderyk Menzel, Agnieszka Otlewska
258_2_55_2018.pdf
263–268 Tradycyjne i nowoczesne sposoby komunikowania się w relacji lekarz – pacjent
Karolina Szczeszek, Małgorzata Posłuszna-Lamperska
263_2_55_2018.pdf
269–272 Zaburzenia libido i erekcji z uwzględnieniem przyczyn endokrynologicznych
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Małgorzata Mizgier, Karolina Andrzejak, Milena Guszczyńska-Losy, Magdalena Pisarska-Krawczyk, Maciej Wilczak, Witold Kędzia, Stefan Sajdak
269_2_55_2018.pdf
273–278 Nowoczesna fizjoterapia w Holandii w porównaniu ze zmianami zachodzącymi na rynku usług fizjoterapeutycznych w Polsce. Czy Polska jest gotowa na bezpośredni dostęp do fizjoterapeuty?
Dalia Woźnica
273_2_55_2018.pdfCopyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone