The quality of medical services and the patient's satisfaction

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Paula Pypłacz, Dorota Skóra, Marcin Mikos

2 (55) 2018 s. 182–185
Click to return to issue contents
182_2_55_2018.pdf
Digital version of article (in PDF file)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.27

Fraza do cytowania: Pypłacz P., Skóra D., Mikos M. The quality of medical services and the patient's satisfaction. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;2(55):182–185. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.27

The patient's satisfaction with hospital treatments is a key element in measuring the quality of services in medical facilities. The presented research had analysed patient's satisfaction in relation to the measurement of the quality of health services received by patients. The study analysed 7360 satisfaction surveys, completed by patients hospitalized in 2013–2016 at the Wojewódzkie Centrum Medyczne Kotliny Jeleniogórskiej. The results show that the patient's satisfaction is directly related to the quality of health services, provided by the given institution.

Key words: medical service, patient's satisfaction, quality of medical service.Copyright © 1989–2024 Polish Review of Health Sciences. All rights reserved.