Bezpieczeństwo radiacyjne personelu medycznego w diagnostyce niepłodności kobiecej metodą histerosalpingografii

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Mieczysława U. Jurczyk, Karolina Chmaj-Wierzchowska, Lucyna Kasprzyk

4 (53) 2017 s. 409–417
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Jurczyk M.U., Chmaj-Wierzchowska K., Kasprzyk L. Bezpieczeństwo radiacyjne personelu medycznego w diagnostyce niepłodności kobiecej metodą histerosalpingografii. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;4(53):409–417.

Wstęp. Hysterosalpingografia polega na podaniu środka cieniującego do jamy macicy i jajowodów za pomocą aparatu Schulzego lub cewnika z balonikiem uszczelniającym. Wykorzystując strumień wiązki promieniowania rentgenowskiego (X), skierowany w badaniu w obszar diagnozowany u pacjentki, możemy uzyskać obrazy diagnostyczne podlegające ocenie. Wiązka promieniowania i jej sposób podania mają decydujący wpływ na wielkość dawki promieniowania obciążającej badaną pacjentkę, a także na lekarza wykonującego badanie. Cel. Celem pracy była ocena narażenia personelu medycznego obsługującego stanowisko w diagnostyce histerosalpingografii. Materiał i metody. W pracy badawczej przeanalizowano w okresie 5 lat grupę lekarzy narażonych na promieniowanie jonizujące przy diagnozowaniu pacjentów techniką HSG w Pracowni Radiologii Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Oceniono dawkę promieniowania u lekarza obsługującego stanowisko; zbadano obszar najbardziej eksponowany w trakcie diagnostyki. Wyniki. W grupie 69 lekarzy przeanalizowano wielkości dawek równoważnych podanych na dłonie w trakcie jednego badania. Oceniono narażenie u poszczególnych lekarzy w okresie roku, a także w okresie 5 kolejnych lat. Dyskusja. Wykazano, że sposób i technika dystrybucji dawki promieniowania X z aparatu diagnostycznego w badaniu HSG nie narażają lekarza obsługującego stanowisko z pacjentem. Promieniowanie ma poziom bezpieczny, nie przekracza poziomu narażenia określonego w procedurach roboczych i w przepisach dotyczących ochrony radiologicznej.

Słowa kluczowe: diagnostyka radiologiczna, dawka równoważna, narażenie na promieniowanie X.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone