Wpływ Treningu Słuchowego Tomatisa na wybrane sfery rozwoju u dzieci według subiektywnej oceny rodziców

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Anna Sudoł, Katarzyna Wiecheć, Karolina Kabzińska, Ewa Mojs

3 (48) 2016 s. 223–230
Kliknij aby wrócić do spisu treści
223_3_48_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2016.3

Fraza do cytowania: Sudoł A., Wiecheć K., Kabzińska K., Mojs E. Wpływ Treningu Słuchowego Tomatisa na wybrane sfery rozwoju u dzieci według subiektywnej oceny rodziców. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2016;3(48):223–230. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2016.3

Wstęp. Zaburzenia w przetwarzaniu słuchowym mogą przyczyniać się do zaburzeń rozwoju wielu obszarów życia. Trening Tomatisa poprzez zwiększenie uwagi słuchowej może wpływać na polepszenie rozwoju wielu sfer życia dziecka. Cel. Celem analizy było poznanie subiektywnej opinii rodziców na temat efektów metody Tomatisa u ich dzieci oraz dostarczenie wiedzy na temat sfer rozwoju dziecka, w których nastąpiły największe zmiany. Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 33 rodziców, których dzieci uczestniczyły w treningu uwagi słuchowej w poznańskim Centrum Tomatisa. Etap pierwszy treningu obejmował 15 spotkań po 2 godziny dziennie, w sumie 30 godzin terapii. Etap drugi stanowiło 8 spotkań, 15 godzin treningu. Między pierwszym i drugim etapem następowała przerwa, która trwała 4–8 tygodni. W ostatnim dniu drugiego etapu opiekunowie dzieci zostali proszeni o uzupełnienie „oceny subiektywnej rodzica”. Wyniki. W każdej ze sfer rodzice zauważyli poprawę funkcjonowania. Najwięcej rodziców zaobserwowało zmiany w sferze językowej oraz społecznej (60% rodziców), następnie w motorycznej (52% rodziców), a najmniej zmian zauważono w poziomie energii (41% rodziców). Rodzice najwyżej ocenili wzrost kompetencji w zakresie lepszej kontroli wypowiedzi oraz lepszej koncentracji uwagi. Również wysoko zostały ocenione płynność, wyrazistość wypowiedzi oraz bogactwo słownictwa. Zaobserwowano także wyższy poziom motywacji do nauki, pracy i nawiązywania kontaktów rówieśniczych. Wnioski. U znacznej większości dzieci rodzice zaobserwowali pozytywne zmiany w rozwoju w wielu obszarach funkcjonowania. Trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa wpływa zatem na ogólne wsparcie rozwoju dziecka, począwszy od doskonalenia możliwości intelektualnych, przez rozwój komunikacji, na ożywieniu aktywnego uczestnictwa w kontaktach społecznych skończywszy. Niezbędne są kolejne badania pozwalające na weryfikację wyników oraz nowych hipotez.

Słowa kluczowe: zaburzenia rozwojowe, metoda Tomatisa, rozwój dziecka.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone