Wydanie 3 (48) 2016

Lista artykułów zamieszczonych w numerze. Kliknij manuskrypt aby zobaczyć jego streszczenie lub pobierz pełną treść pracy w wersji elektronicznej (plik PDF).

Cyfrowa wersja wydania (plik PDF): 3_48_2016.pdf

Strony Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
209–215 Poglądy położnych na temat optymalnej drogi porodu
Wioletta Baran, Joanna Skręt-Magierło
209_3_48_2016.pdf
216–222 Wybrane parametry stanu bio-psycho-społecznego kobiet w okresie okołomenopauzalnym
Joanna Błajda, Edyta Barnaś, Anna Pieniążek, Anna Nowak-Zygadło
216_3_48_2016.pdf
223–230 Wpływ Treningu Słuchowego Tomatisa na wybrane sfery rozwoju u dzieci według subiektywnej oceny rodziców
Anna Sudoł, Katarzyna Wiecheć, Karolina Kabzińska, Ewa Mojs
223_3_48_2016.pdf
231–238 Edukacja pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy
Maria Połocka-Molińska, Anna Molińska-Kulesza, Bartosz Łukaszewski, Karolina Chmaj-Wierzchowska, Mieczysława U. Jurczyk
231_3_48_2016.pdf
239–245 Poczucie własnej skuteczności a umiejscowienie kontroli zdrowia w grupie osób z rozpoznaniem nadciśnienia tętniczego
Krystyna Kurowska, Katarzyna Manys
239_3_48_2016.pdf
246–249 Analiza poziomu poczucia skuteczności w redukcji nadwagi i otyłości oraz natężenia kompensacyjnych przekonań zdrowotnych dotyczących odżywiania się i regulacji masy ciała pacjentów Oddziału Leczenia Otyłości
Małgorzata Obara-Gołębiowska
246_3_48_2016.pdf
250–258 Struktura podatności na uszkodzenia ciała podczas upadku w różnym stanie pobudzenia organizmu młodych kobiet zwyczajowo aktywnych fizycznie
Sebastian Ingram, Paulina Ingram
250_3_48_2016.pdf
259–262 Emocje związane z zaburzonym obrazem ciała
Ewelina Kimszal, Katarzyna Van Damme-Ostapowicz
259_3_48_2016.pdf
263–268 Rola aktywności fizycznej i diety w zapobieganiu dysfunkcjom seksualnym związanym z problemem cukrzycy, zespołu metabolicznego, zespołu policystycznych jajników
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Joanna Buks, Małgorzata Mizgier, Marek Bielecki, Magdalena Pisarska-Krawczyk, Maciej Wilczak Anna Potasińska-Sobkowska, Witold Kędzia
263_3_48_2016.pdf
269–276 Związki polifenolowe w leczeniu i profilaktyce wybranych chorób cywilizacyjnych – dowody z badań epidemiologicznych
Magdalena Mężyńska, Małgorzata M. Brzóska
269_3_48_2016.pdf
277–284 Ciało jako obszar refleksji naukowej i jako projekt
Urszula Kluczyńska
277_3_48_2016.pdf
285–289 Czynniki determinujące kolonizację przewodu pokarmowego noworodka
Renata Witkowska-Wirstlein, Mieczysława U. Jurczyk
285_3_48_2016.pdf
290–294 Badania nad efektywnością treningu słuchowego metodą Tomatisa w kontekście zaburzeń dyslektycznych
Anna Sudoł, Karolina Kabzińska, Ewa Mojs, Katarzyna Wiecheć
290_3_48_2016.pdf
295–301 Witamina B12 – skutki niedoboru, zasadność terapii i suplementacji diety u osób w wieku podeszłym
Marzanna Mziray, Przemysław Domagała, Regina Żuralska, Magdalena Siepsiak
295_3_48_2016.pdf
302–307 Reklama leków OTC i suplementów diety w Polsce
Paweł Kawalec, Maciej Rogala
302_3_48_2016.pdf
308–313 Analiza nowej koncepcji elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego
Remigiusz Lewandowski
308_3_48_2016.pdf
314–326 Odpowiedzialność społeczna jako element strategii biznesowej firm farmaceutycznych
Beata Jankowiak-Bolko, Włodzimierz Samborski, Ewa Mojs
314_3_48_2016.pdf
327–344 Koszty utraconej produktywności pacjentów z zapalnymi schorzeniami stawów w Polsce
Krzysztof Malinowski, Paweł Kawalec
327_3_48_2016.pdf
345–347 Zarys powstania rehabilitacji na świecie oraz jej twórcy w Polsce
Monika Gałczyk, Katarzyna Van Damme-Ostapowicz, Ewelina Kimszal
345_3_48_2016.pdfCopyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone