Początki akademickiego kształcenia pielęgniarek w Polsce

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Teresa Slosorz

3 (40) 2014 s. 255–262
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Slosorz T. Początki akademickiego kształcenia pielęgniarek w Polsce. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2014;3(40):255–262.

W 1969 roku za sprawą najbardziej ambitnych przedstawicielek pielęgniarstwa powojennego, z potrzeby silnej motywacji do podniesienia poziomu wykształcenia i prestiżu zawodowego, powołano w Akademii Medycznej w Lublinie 3-letnie Studium Pielęgniarstwa, które od roku 1972 przekształcono w 4-letni Wydział Pielęgniarski. W ślad za Lublinem poszły inne ośrodki akademickie w kraju.

Słowa kluczowe: kształcenie akademickie, studia pielęgniarskie, studia magisterskie.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone