Model kompetencji komunikacyjnej jako podstawa relacji pacjent–pracownicy rejestracji szpitalnej

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Aleksandra Komajda, Erwin Strzesak, Jolanta Kaczmarek

3 (40) 2014 s. 238–241
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Komajda A., Strzesak E., Kaczmarek J. Model kompetencji komunikacyjnej jako podstawa relacji pacjent–pracownicy rejestracji szpitalnej. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2014;3(40):238–241.

Celem artykułu jest omówienie problematyki kompetencji komunikacyjnych pracowników rejestracji szpitalnej. W szczególności analizie poddana zostanie rola motywacji, wiedzy i umiejętności pracowników oraz kontekstu kontaktu z pacjentem. Podstawowe pytanie, jakie przyświeca podjętym tu rozważaniom, dotyczy znaczenia omawianych aspektów w procesie rejestracji świadczeń medycznych, osiągnięcia standardów skuteczności, klarowności oraz stosowności. Wnioski wynikające z przeprowadzonych rozważań mogą mieć zastosowanie w praktyce.

Słowa kluczowe: kompetencje komunikacyjne, szpital, zarządzanie.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone