Znaczenie leków generycznych i biopodobnych w racjonalnej refundacji i polityce lekowej

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Tomasz Bochenek

3 (40) 2014 s. 232–237
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Bochenek T. Znaczenie leków generycznych i biopodobnych w racjonalnej refundacji i polityce lekowej. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2014;3(40):232–237.

Funkcjonowanie leków generycznych w praktyce lecznictwa oraz systemie opieki zdrowotnej jest ugruntowane od wielu lat, jednak leki biopodobne są zjawiskiem wciąż stosunkowo nowym. Obie grupy produktów leczniczych pełnią bardzo istotną rolę w polityce lekowej i systemie refundacyjnym, stymulując konkurencję cenową pomiędzy producentami i dając możliwości poszerzania i unowocześniania oferty terapeutycznej. Reforma systemu refundacyjnego w Polsce doprowadziła pod wieloma względami do jego usprawnienia, chociaż wydaje się, że konkurencja pomiędzy producentami leków wciąż może być pełniej wykorzystywana. Opracowanie ilustrowane jest przykładami pochodzącymi z wykazu leków refundowanych.

Słowa kluczowe: leki generyczne, leki biopodobne, ustalanie cen i refundacja leków, polityka lekowa..Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone