Wyzwania w rozliczaniu umów lekowych, czyli dlaczego szpitalom opłaca się wylewać leki

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Joanna Domańska, Erwin Strzesak, Hanna Waligórska

3 (40) 2014 s. 229–231
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Domańska J., Strzesak E., Waligórska H. Wyzwania w rozliczaniu umów lekowych, czyli dlaczego szpitalom opłaca się wylewać leki. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2014;3(40):229–231.

Wprowadzone przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmiany w sposobie rozliczania umów lekowych zobligowały świadczeniodawców do przeprowadzenia zmian w sposobie rozliczania zużytych leków. W związku z koniecznością szczegółowego rozliczania leków powstały pytania związane z nadwyżką leku w ampułce, a z drugiej strony z koniecznością rozliczania tylko zużytej ilości leku i brakiem refundacji za tzw. utylizację leku. Wyzwaniem ostatnich czasów dla jednostek posiadających zawarte z NFZ umowy na chemioterapię czy programy lekowe stała się ilość mg leku w ampułce i opracowanie właściwej metody postępowania z tą dodatkową ilością. Kwestia nieuregulowana zapisem prawnym stała się przyczyną powstania wielu wątpliwości co do postępowania z nadwyżkami i prawidłowym rozliczaniem podanych pacjentom leków.

Słowa kluczowe: świadczenia, rozliczenia, chemioterapia, leki, dawka, utylizacja.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone