Charakterystyka wybranych zwyczajów żywieniowych i aktywności fizycznej studentów wychowania fizycznego i filologii

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Ewa Mędrela-Kuder

3 (40) 2014 s. 223–225
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Mędrela-Kuder E. Charakterystyka wybranych zwyczajów żywieniowych i aktywności fizycznej studentów wychowania fizycznego i filologii. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2014;3(40):223–225.

Wstęp. Niedostatki zachowań prozdrowotnych przyczyniają się do powstawania licznych schorzeń, nie tylko w młodości, ale i dalszych latach życia. Z licznych badań z zakresu odżywiania różnych grup populacyjnych w naszym kraju wynika, że podstawowy sposób żywieniowy, polegający na prawidłowym zbilansowaniu diety w energię i składniki odżywcze, nie jest przestrzegany. Cel. Celem pracy była ocena zwyczajów żywieniowych i aktywności fizycznej młodzieży akademickiej o różnych profilach studiów. Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 200 studentów (51 mężczyzn, 149 kobiet). Połowę stanowili studenci AWF z kierunku wychowanie fizyczne (22 mężczyzn i 78 kobiet), pozostali studiowali w UJ na kierunkach: anglistyka i germanistyka. Wyniki. Prawie wszyscy studenci z AWF ze względu na profil studiów aktywnie spędzali czas wolny. Połowa młodzieży z kierunków humanistycznych uprawiała aktywność fizyczną oraz więcej czasu spędzała przed komputerem. Studenci obu uczelni popełniali liczne błędy żywieniowe, takie jak: wychodzenie z domu bez śniadania, konsumowanie słodyczy, produktów typu „fast food”, spożywanie małych ilości ryb, przetworów mlecznych oraz pełnoziarnistego pieczywa. Zdecydowana większość studentów (86,7%) uczelni o profilu sportowym konsumuje alkohol, mimo że uczestniczy w zajęciach promujących zdrowy styl życia. Wnioski. Należy wprowadzić więcej zajęć z szeroko pojętej promocji zdrowia na obu uczelniach, by studenci rozumieli znaczenie zachowań prozdrowotnych dla utrzymania zdrowia i profilaktyki chorób przewlekłych niezakaźnych.

Słowa kluczowe: studenci, aktywność fizyczna, dieta.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone