Analiza składu pierwiastkowego włosów i paznokci w chorobie parkinsona z użyciem atomowej spektromeTrii absorpcyjnej (AAS) – krótki komunikat

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Anna Bitner, Małgorzata Szady‑Grad, Piotr Biegański, Paweł Zalewski, Jacek J. Klawe, Julia L. Newton

3 (40) 2014 s. 205–209
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Bitner A., Szady‑Grad M., Biegański P., Zalewski P., Klawe J.J., Newton J.L. Analiza składu pierwiastkowego włosów i paznokci w chorobie parkinsona z użyciem atomowej spektromeTrii absorpcyjnej (AAS) – krótki komunikat. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2014;3(40):205–209.

Wstęp. Choroba Parkinsona jest przewlekłym, neurodegeneracyjnym schorzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Rozpoznanie choroby Parkinsona jest jedynie rozpoznaniem klinicznym i nie istnieje żaden test umożliwiający jego potwierdzenie. Cel. Celem pracy jest określenie stężenia minerałów we włosach i paznokciach pacjentów z chorobą Parkinsona i porównanie otrzymanych wyników z grupą kontrolną, aby ocenić jaki wpływ na patomechanizm choroby mają analizowane różnice stężeń pierwiastków. Materiał i metody. Siedem zdrowych kobiet (66,4 ± 6,89 lat) i siedem kobiet (65,3 ± 4,7 lat) z chorobą Parkinsona trwającą 10–12 lat i zdiagnozowaną według kryteriów London Brain Bank Criteria (stadium choroby II według skali Hoehn‑Yahr i 80% według skali Schwab‑England) zostało wybranych do przedstawionego badania. Włosy i paznokcie pacjentów zostały zbadane przy pomocy Atomowej Spektrometrii Absorpcyjnej (AAS). Wyniki. Wyniki analizowanych próbek włosów pacjentów z chorobą Parkinsona i grupy kontrolnej przedstawiają się w sposób następujący ± SD (μg/g): Pacjenci z choroba Parkinsona – Fe = 11.53 ± 2.33, Mn = 1.06 ± 0.16, Na = 223 ± 31.22, K = 114.00 ± 11.00, Ca = 208.0 ± 15.62, P = 130.33 ± 17.01, Mg = 13.6 ± 0.92, Zn = 85.00 ± 6.24, Cu = 9.70 ± 0,36, Cr = 0.49 ± 0.09; Grupa kontrolna – Fe = 13.95 ± 1.40, Mn = 1.035 ± 0.28, Na = 234 ± 53.25, K = 104.5 ± 7.37, Ca = 231.75 ± 25.54, P = 136.75 ± 22.74, Mg = 15.5 ± 2.34, Zn = 114.75 ± 6.93, Cu = 12.7 ± 1.85, Cr = 0.705 ± 0.10. Wyniki analizowanych próbek paznokci pacjentów z chorobą Parkinsona i grupy kontrolnej przedstawiają się w sposób następujący ± SD (μg/g): Pacjenci z chorobą Parkinsona – Fe = 11.77 ± 1.72, Mn = 1.06 ± 0.10, Na = 220.67 ± 41.02, K = 125.00 ± 5.29, Ca = 221.67 ± 12.86, P = 122.67 ± 8.14, Mg = 15.00 ± 0.66, Zn = 90.67 ± 6.51, Cu = 10.97 ± 1.81, Cr = 0.56 ± 0.08; Grupa kontrolna – Fe = 13.225 ± 1.30, Mn = 0.9525 ± 0.21, Na = 249 ± 46.03, K = 103.25 ± 4.51, Ca = 247.75 ± 23.90, P = 133.25 ± 11.72, Mg = 15.825 ± 1.05, Zn = 108.25 ± 16.52, Cu = 13.1 ± 1.21, Cr = 0.65 ± 0.04. Wnioski. Nasze badania sugerują prawdopodobny związek pomiędzy rozwojem choroby Parkinsona a różnicami w stężeniach niektórych minerałów we włosach i paznokciach badanych pacjentów.

Słowa kluczowe: Atomowa Spektrometria Absorpcyjna, Choroba Parkinsona, włosy i paznokcie.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone