Wyznaczanie celów w kontekście zachowań zdrowotnych

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Łukasz Bojkowski

1 (58) 2019 s. 18–21
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.3

Fraza do cytowania: Bojkowski Ł. Wyznaczanie celów w kontekście zachowań zdrowotnych. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;1(58):18–21. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.3

Celem pracy jest zwrócenie uwagi na umiejętność wyznaczania ekonomicznych i realistycznych celów, istotnych w procesie planowania i kształtowania zachowań zdrowotnych. Przedstawione zostaną aplikacyjne zastosowania psychologicznej metody S.M.A.R.T., która jest jedną z najpopularniejszych technik wykorzystywanych w zarządzaniu, wspieraniu analizy i kontroli stopnia realizacji określonych zadań (krótko- średnio- i długoterminowych). Technika S.M.A.R.T. u swoich podstaw teoretycznych zakłada użyteczność pięciu postulatów: prostoty, mierzalności, osiągalności, istotności i terminowości. Stąd też formułowanie zadań za jej pomocą odbywa się według zbioru zasad dotyczących: maksymalnego sprecyzowania i jednoznaczności celu, jego wyrażenia liczbowego (ilościowego), wyznaczenia oczekiwań najbardziej pożądanych, które są atrakcyjne, ambitne i realistyczne oraz określone w czasie. W dalszych modyfikacjach podaje się, że wyznaczone cele powinny być także silnie ekscytujące, odnotowane i formułowane w sposób pozytywny.

Słowa kluczowe: zdrowie, zachowania zdrowotne, cele, psychologia, smart.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone