Polski rynek suplementów diety stosowanych w regulacji nastroju – badania pilotażowe

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Piotr Ratajczak, Krzysztof Kus, Magdalena Poprawa, Dorota Kopciuch, Anna Paczkowska, Tomasz Zaprutko, Elżbieta Nowakowska

3 (60) 2019 s. 148–154
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.38

Fraza do cytowania: Ratajczak P., Kus K., Poprawa M., Kopciuch D., Paczkowska A., Zaprutko T., Nowakowska E. Polski rynek suplementów diety stosowanych w regulacji nastroju – badania pilotażowe. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;3(60):148–154. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.38

Wstęp. Rynek suplementów diety stosowanych w różnego typu chorobach i zaburzeniach stanowi coraz bardziej znaczący obszar dochodów uzyskiwanych przez firmy farmaceutyczne jak i inne podmioty zajmujące się wytwarzaniem środków spożywczych. Dzięki temu na rynku obserwujemy bardzo wiele różnego typu suplementów diety, które od zawsze informują konsumentów o ponadprzeciętnej skuteczności oraz wysokim poziomie bezpieczeństwa związanym z ich stosowaniem. Na ich wysoką popularność dodatkowo wpływa wszechobecna w przestrzeni publicznej reklama, która w sposób bezpośredni oddziałuje na zwiększenie sprzedaży konkretnych marek. Cel pracy. Celem pracy było określenie poziomu wiedzy pacjentów stosujących suplementy diety regulujące nastrój pod kątem ich skuteczności a także profilu bezpieczeństwa z perspektywy osób pracujących w aptekach. Istotnym celem było również określenie, które cechy suplementów diety decydują w największym stopniu o ich sukcesie rynkowym i jak przekłada się to na dostępność tej kategorii produktów dla pacjentów. Materiał i metody. W pracy wykorzystano anonimową ankietę badawczą w opracowaniu własnym. Ankietyzacja była prowadzona na terenie Poznania i dotyczyła przede wszystkim punktów aptecznych a także koncernów farmaceutycznych. Wyniki. Badanie potwierdziło, iż lekarze często zalecają suplementy diety jako komponent wspomagający leczenie zaburzeń afektywnych, a pacjenci równie często pytają o tego typu preparaty, sugerując się w głównej mierze przekazem reklamowym, wizualnymi walorami opakowania oraz opinią znajomych i rodziny. Ponadto w opinii farmaceutów pacjenci nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat rzeczywistych wymogów rejestracyjnych tej grupy preparatów. W badaniach wykazano również, iż największy wzrost sprzedaży suplementów diety o działaniu regulującym nastrój następuje w okresie jesienno-zimowym. Wnioski. Opieka farmaceutyczna w zakresie prawidłowej farmakoterapii w odniesieniu do suplementów diety przyczynia się zarówno do wzrostu efektywności leczenia, jak i pozwala na wyeliminowanie potencjalnych działań niepożądanych oraz interakcji związanych z zażywaniem różnego typu preparatów.

Słowa kluczowe: suplementy diety, depresja, zaburzenia nastroju.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone