Ekonomia behawioralna między farmaceutą a pacjentem

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Patrycja Kurowska, Wojciech Giermaziak, Anna Królak

3 (56) 2018 s. 359–364
Kliknij aby wrócić do spisu treści
359_3_56_2018.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.53

Fraza do cytowania: Kurowska P., Giermaziak W., Królak A. Ekonomia behawioralna między farmaceutą a pacjentem. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;3(56):359–364. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.53

Interwencje zwiększające wydajność polityki zdrowotnej i redukujące koszty leczenia są coraz bardziej pożądane. Narzędzia ekonomii behawioralnej mogą być pomocnym rozwiązaniem także w przypadku wyzwań stojących przed sektorem farmaceutycznym. W artykule przedstawiono przykładowe zastosowanie ekonomii behawioralnej w poprawie przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjentów, wskazano czynniki kształtujące decyzje pacjentów, a także określono, w jaki sposób nowy nurt ekonomii może łagodzić niedobory leków deficytowych.

Słowa kluczowe: ekonomia behawioralna, farmacja, farmakoekonomika, współpraca pacjenta, deficyt leków.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone