Opieka pielęgniarska – wybrane zagadnienia teoretyczne

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Żaneta Dobińska

1 (38) 2014 s. 59–63
Kliknij aby wrócić do spisu treści
59_1_38_2014.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Dobińska Ż. Opieka pielęgniarska – wybrane zagadnienia teoretyczne. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2014;1(38):59–63.

Praca ma na celu dookreślenie idei pielęgnowania i ukazania jej przejawów w przeszłości i obecnie, ze szczególnym uwzględnieniem jej misyjnego, ponadczasowego charakteru. Podjęto problem pojęcia opieki, przede wszystkim opieki pielęgniarskiej, w ujęciu historycznym, skupiono się jednak przede wszystkim na problemie definicji pielęgnowania na przykładzie najważniejszych teorii pielęgniarskich – Florence Nightingale, Virginii Henderson i Dorothy Orem. Podstawą artykułu stały się materiały z czasopism naukowych, podręczników akademickich oraz źródeł tematycznych ujętych w Piśmiennictwie.

Słowa kluczowe: opieka pielęgniarska, teorie pielęgniarstwa, idea miłosierdzia, podejście holistyczne.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone