Jet lag – zespół nagłej zmiany czasowej

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Ewelina Kimszal, Katarzyna Van Damme‑Ostapowicz

4 (45) 2015 s. 271–274
Kliknij aby wrócić do spisu treści
271_4_45_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Kimszal E., Damme‑Ostapowicz K.V. Jet lag – zespół nagłej zmiany czasowej. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2015;4(45):271–274.

Jet lag jest to zaburzenie snu, jakiego doświadcza podróżująca osoba po nagłej zmianie kilku stref czasowych, przemieszczające się w kierunku równoleżnikowym (ze wschodu na zachód lub z zachodu na wschód). Podróżowanie na wschód staje się bardziej uciążliwe, ponieważ podczas długiej podróży następuje skrócenie cyklu dziennego lub nocnego. Amerykańska Akademia Medycyny Snu definiuje jet lag jako zespół bezsenności lub zespół z nadmierną sennością, która występuje w ciągu dnia po podróży po przebyciu przynajmniej dwóch stref czasowych. Może również obejmować inne dolegliwości, takie jak zaburzenia przewodu pokarmowego bezpośrednio po podróży. Turysta odczuwa ogólne zmęczenie i utratę motywacji, następują pogorszenie zdolności do koncentracji oraz spadek zainteresowania. Im szybciej system okołodobowy dostosowuje się do nowej strefy czasowej, tym krótszy okres objawowy. Odpowiednią metodę zapobiegania i leczenia zaburzeń snu po szybkiej zmianie stref czasowych powinno dobrać się w zależności od kierunku lotu i planowanego czasu pobytu w innej strefie czasowej.

Słowa kluczowe: jet lag, podróżowanie, medycyna podróży.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone