Organizacja ścieżki pacjenta onkologicznego w Wielkopolskim Centrum Onkologii – rola koordynatora

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Erwin Strzesak, Jolanta Kaczmarek, Sylwia Zygmunt

2 (43) 2015 s. 129–132
Kliknij aby wrócić do spisu treści
129_2_43_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Strzesak E., Kaczmarek J., Zygmunt S. Organizacja ścieżki pacjenta onkologicznego w Wielkopolskim Centrum Onkologii – rola koordynatora. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2015;2(43):129–132.

W związku z wejściem w życie nowych przepisów prawa dotyczących między innymi karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO) zobligowani zostaliśmy do powołania wielodyscyplinarnych zespołów terapeutycznych. Koniecznym również stało się powołanie koordynatorów, którzy prowadzą każdego pacjenta indywidualnie. Zadaniem koordynatorów jest organizacja opieki nad pacjentem przez cały proces leczenia onkologicznego. W Wielkopolskim Centrum Onkologii, mając na uwadze dobro pacjenta, opracowano dwa algorytmy postępowania z pacjentem posiadającym kartę DILO. Pierwszy algorytm przedstawia ścieżkę pacjenta od momentu pojawienia się w Centrum aż do zakończenia leczenia. Drugi algorytm przedstawia proces postępowania koordynatora z pacjentem onkologicznym. Obydwa opisane procesy pozwolą na kontrolę prawidłowości postępowania z pacjentem onkologicznym, a przede wszystkim ułatwiają pacjentowi sprawne poruszanie się po szybkiej ścieżce onkologicznej.

Słowa kluczowe: pacjent, koordynator, KDiLO, KOLCE, pakiet onkologiczny, konsylium.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone