Promocja zdrowia – realizm czy utopia?

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Dorota Lizak, Mariola Seń

1 (42) 2015 s. 36–41
Kliknij aby wrócić do spisu treści
36_1_42_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Lizak D., Seń M. Promocja zdrowia – realizm czy utopia?. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2015;1(42):36–41.

Dziedziną, która w ciągu ostatnich lat osiągnęła znaczny stopień popularności w skali globalnej jest promocja zdrowia. Wynika to nie tylko z jej historii (choć stosunkowo krótkiej) czy dorobku, ale działań podejmowanych na jej płaszczyźnie i niejednokrotnie bardzo dobrych efektów tych działań. Współczesne trendy zdrowotne jak i statystyki dotyczące zachorowalności czy umieralności wskazują na konieczność realizowania zadań z zakresu promocji zdrowia, bowiem tendencje te wynikają w dużej mierze z niewłaściwego czy też nieracjonalnego stylu życia jednostek, a często również z deficytu wiedzy. Aby jednak uczynić go bardziej racjonalnym, potrzebna jest wiedza upowszechniana przez profesjonalistów, tj. osoby merytorycznie przygotowane do jej krzewienia. Promocja zdrowia nie jest jedynie ideą, która ma zapełniać niszę w naukach o zdrowiu, ale przez lata wdrażania i kultywowania pewnych zasad i przekonań, wynikających z doświadczeń i obserwacji, okazuje się być inicjatywą przynoszącą wymierne korzyści. Przegląd rozpowszechnionych i coraz bardziej popularyzowanych zagadnień zdrowotnych w mediach pozwala na stwierdzenie, że zdrowie i jego umacnianie staje się tematem modnym. W związku z powyższym, aby móc istnieć we współczesnych realiach należy mieć świadomość procesów i stanów rzeczy jakie dzieją się wokół jednostki. Dlatego też promocja zdrowia stanowi integralną część zdrowia publicznego, zaś człowiek, będąc częścią społeczeństwa, partycypuje własnym zdrowiem w zdrowiu zbiorowości, stanowiąc jej podmiot składowy. Przyczyniając się jednak do jego budowania, powinien posiadać elementarną wiedzę o tej niematerialnej wartości.

Słowa kluczowe: promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, zdrowie publiczne, healthism.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone