Demencja. Metody oddziaływań pozafarmakologicznych

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Hanna Pietraszek-Kusik

1 (42) 2015 s. 28–35
Kliknij aby wrócić do spisu treści
28_1_42_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Pietraszek-Kusik H. Demencja. Metody oddziaływań pozafarmakologicznych. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2015;1(42):28–35.

Chorzy z rozpoznaną demencją stanowią rosnący odsetek populacji. Ich wymagania dotyczące samodzielnego funkcjonowania, samooceny jakości życia oraz potrzeb psychicznych nie są w pełni zaspakajane przez współczesną farmakoterapię. Próby pozafarmakologicznych oddziaływań na tę grupę chorych znajdują odzwierciedlenie w wielu pracach badawczych zarówno z zakresu geriatrii, jak i fizjoterapii czy psychiatrii i psychologii. Praca stanowi przegląd prac publikowanych w latach 2010–2014, dostępnych w bazie Pub‑Med, oceniających problem efektywności pozafarmakologicznych oddziaływań w zespołach otępiennych. Nadal brak w pełni jednoznacznych, potwierdzonych wiarygodnymi badaniami klinicznymi, dowodów na szeroko pozytywny wpływ tych metod na życie chorych z demencją. Wielokierunkowe, indywidualnie dostosowane usprawnianie niesie nadzieję dla chorych i ich opiekunów. Pytania o dobór konkretnej metody oddziaływania oraz metody oceny skuteczności tych terapii pozostają otwarte.

Słowa kluczowe: otępienie, jakość życia, rehabilitacja, procesy poznawcze.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone