Wpływ macierzyństwa na seksualność kobiet

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Natalia Zyśk, Paulina Durka

1 (42) 2015 s. 5–13
Kliknij aby wrócić do spisu treści
5_1_42_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Zyśk N., Durka P. Wpływ macierzyństwa na seksualność kobiet. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2015;1(42):5–13.

Wstęp. Macierzyństwo jest niepowtarzalnym momentem rozwojowym dla kobiety, w którym zmienia się całe dotychczasowe życie. Poczęcie i narodziny dziecka są przełomem dla seksualności kobiety, spełnieniem w wymiarze biologicznym oraz zaspokojeniem sensu życia. Cel. Celem pracy jest opisanie fizjologii seksualności kobiet oraz zbadanie zmian ich seksualności w okresie macierzyństwa do dwóch lat po porodzie. W niniejszej pracy podjęto próbę oceny wpływu okresu okołoporodowego na kobiecą seksualność. Materiał i metody. Przeprowadzono badania na grupie 200 kobiet do czasu dwóch lat po porodzie. Metodą, która pozwoliła na zbadanie zmian seksualności w okresie macierzyństwa była ankieta, składająca się z 8 pytań otwartych oraz z 37 pytań zamkniętych, gdzie należało zaznaczyć jedną odpowiedź. Wyniki. Najwięcej ankietowanych podjęło współżycie seksualne w ciągu 6 tygodni po porodzie. Średni okres jaki upłynął od porodu do podjęcia współżycia seksualnego to 3,43 miesiąca. Badania własne wykazały, że 38% ankietowanych zbliżyło się do partnera po porodzie, 23% uznało, że do zbliżenia emocjonalnego nie doszło, a 39% kobiet stwierdziło, że trudno określić, czy doszło między nimi a partnerem do zbliżenia emocjonalnego. Wnioski. Kobiety, które uznały, że życie seksualne jest dla nich istotne lub bardzo istotne częściej współżyły ze swoimi partnerami w ciąży i obecnie. Kobiety młodsze częściej odpowiadały, że po porodzie zbliżyły się emocjonalnie ze swoim partnerem.

Słowa kluczowe: ciąża, macierzyństwo, seksualność.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone