Determinanty wyborów żywieniowych podejmowanych przez kobiety z nadmierną masą ciała

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Sandra Kryska

4 (41) 2014 s. 281–286
Kliknij aby wrócić do spisu treści
281_4_41_2014.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Kryska S. Determinanty wyborów żywieniowych podejmowanych przez kobiety z nadmierną masą ciała. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2014;4(41):281–286.

Wstęp. Zainteresowanie badaczy mechanizmami dokonywania przez ludzi określonych wyborów żywieniowych wciąż wzrasta. Poznanie czynników odpowiadających za wybory żywieniowe pozwala bowiem na lepsze dostosowanie działań podejmowanych w tym zakresie. Niestety wciąż zauważa się znaczące trudności w tym zakresie, które wynikają w głównej mierze ze złożoności procesu dokonywania wyborów żywieniowych. Cel. Celem badania jest określenie determinantów wyborów żywieniowych dokonywanych przez kobiety z nadmierną masą ciała. Materiał i metody. Badanie dotyczące uwarunkowania wyborów żywieniowych kobiet z nadmierną masą ciała przeprowadzone zostało w oparciu o anonimowy, dobrowolny kwestionariusz ankiety autorskiej konstrukcji. Analizą objęto 97 kwestionariuszy ankiety wypełnionych przez kobiety pomiędzy 19. a 26. rokiem życia z województwa śląskiego. Wyniki. Czynniki, które w opinii respondentek mają największe znaczenie przy dokonywaniu przez nie wyborów żywieniowych są uzależnione od statusu materialnego oraz sytuacji rodzinnej respondentek. Wnioski. Wśród najważniejszych determinantów warunkujących wybory żywieniowe kobiet z nadmierną masą ciała wymienia się status materialny respondentek oraz ich sytuację rodzinną. Respondentki, dokonując wyborów, najczęściej kierują się smakiem i wyglądem nabywanych produktów oraz ich ceną.

Słowa kluczowe: wybory żywieniowe, uwarunkowania, determinanty.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone