Dietoprofilaktyka raka gruczołu piersiowego

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Katarzyna Plagens-Rotman, Maria Połocka-Molińska, Renata Przybylska

4 (57) 2018 s. 479–482
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.70

Fraza do cytowania: Plagens-Rotman K., Połocka-Molińska M., Przybylska R. Dietoprofilaktyka raka gruczołu piersiowego. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;4(57):479–482. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.70

Działania odgrywające istotne znaczenie w celu zapobiegania nowotworom złośliwym odnoszą się do zastosowania w diecie związków fitochemicznych, składników mineralnych, witamin, a także wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3. Ochronna rola wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 polega na zdolności hamowania proliferacji, indukowania apoptozy, promowania oraz różnicowania komórek. Ponadto dieta bogata w pełne ziarna zbóż stanowi czynnik protekcyjny w stosunku do niektórych nowotworów, głównie raka jelita grubego oraz gruczołu piersiowego. Liczba i wielorakość czynników wpływających na wystąpienie nowotworów złośliwych wskazuje na trwałą potrzebę kontroli zagrożenia raka.

Słowa kluczowe: rak gruczołu piersiowego, żywienie, profilaktyka.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone