Nowoczesna fizjoterapia w Holandii w porównaniu ze zmianami zachodzącymi na rynku usług fizjoterapeutycznych w Polsce. Czy Polska jest gotowa na bezpośredni dostęp do fizjoterapeuty?

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Dalia Woźnica

2 (55) 2018 s. 273–278
Kliknij aby wrócić do spisu treści
273_2_55_2018.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.41

Fraza do cytowania: Woźnica D. Nowoczesna fizjoterapia w Holandii w porównaniu ze zmianami zachodzącymi na rynku usług fizjoterapeutycznych w Polsce. Czy Polska jest gotowa na bezpośredni dostęp do fizjoterapeuty?. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;2(55):273–278. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.41

Ambasada Królestwa Niderlandów, w związku z objęciem przez Holandię prezydencji w Radzie Europy w 2016 r., zorganizowała w Warszawie międzynarodową konferencję. Celem spotkania było zaprezentowanie obu systemów ochrony zdrowia, w kontekście wydatków, rozwiązań prawnych, rozwoju. Warto wzorować się na rozwiązaniach proponowanych w Holandii, nie tylko dlatego, że prowadzi ona w rankingach dotyczących zadowolenia pacjentów i jakości leczenia (lider m.in. w Euro Health Consumer Index 2015), ale także dlatego, że stawia na ponadresortową współpracę ochrony zdrowia, polityki społecznej, senioralnej i systemu edukacji, kładąc główny nacisk na odchodzenie od świadczeń leczniczych „samych w sobie” na rzecz szerzej rozumianego wsparcia społecznego. Przedstawiciele resortu zdrowia w Holandii uznają, że nie choroba lub niepełnosprawność powinna być stawiana w centrum uwagi, ale zapewnienie obywatelowi możliwości autonomicznego i niezależnego funkcjonowania w warunkach niepełnosprawności. Filozofia ta trafnie oddaje główne cele nowoczesnej fizjoterapii, składającej się nie tylko z usprawniania funkcjonalnego, ale także z elementów edukacji zdrowotnej, profilaktyki, a także poprawy jakości życia pacjentów. Wprowadzona w 2016 r. w Polsce „Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty” (UZF) otwiera zupełnie nowe możliwości rozwoju tego zawodu w Polsce, również pod kątem zwiększenia autonomii zawodowej. Holandia oferuje swoim obywatelom tzw. bezpośredni dostęp do fizjoterapii (ang. direct access to physiotherapy – DAPT) od czasu reformy zdrowotnej w 2006 r. Korzystając z ponad 10-letniego doświadczenia Holandii w samodzielności zawodowej fizjoterapeutów oraz mając na uwadze zmiany zachodzące w sektorze usług fizjoterapeutycznych w Polsce, celem pracy jest porównanie rozwiązań dotyczących fizjoterapii w obu państwach, stawiając główne pytanie: czy rynek polski gotowy jest do wdrożenia DAPT?

Słowa kluczowe: rehabilitacja, autonomia zawodowa, przepis prawa.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone