Jakość życia chorych z kamicą układu moczowego

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Michał Matuszewski, Fryderyk Menzel, M. Neska, Paweł Hackemer, Wojciech Krajewski, Małgorzata Neska-Matuszewska, Bartosz Małkiewicz

2 (55) 2018 s. 253–257
Kliknij aby wrócić do spisu treści
253_2_55_2018.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.37

Fraza do cytowania: Matuszewski M., Menzel F., Neska M., Hackemer P., Krajewski W., Neska-Matuszewska M., Małkiewicz B. Jakość życia chorych z kamicą układu moczowego. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;2(55):253–257. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.37

Kamica układu moczowego jest chorobą o znaczeniu społecznym, dotykającą znacznej części społeczeństwa. Przebiega ona przewlekle, charakteryzuje się dużym odsetkiem nawrotów oraz często wymaga podjęcia leczenia zabiegowego. Celem pracy jest przybliżenie problemu obniżonej jakości życia, w różnych jego aspektach, u chorych na kamicę układu moczowego. Dokonano przeglądu literatury przy użyciu bazy PubMed na podstawie słów kluczowych, wybierając istotne dla opracowywanego zagadnienia artykuły. Wykazano znaczne obniżenie różnych parametrów jakości życia u pacjentów z kamicą moczową. Jako główne czynniki niższej jakości życia określono: częstość ataków kolki nerkowej, ilość i rodzaj podejmowanych interwencji zabiegowych. Wśród pacjentów stwierdzono wyższą akceptację dla procedur małoinwazyjnych.

Słowa kluczowe: kamica moczowa, kolka nerkowa, jakość życia, litotrypsja.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone