System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej jako realizacja koncepcji sieci szpitali w polskim systemie ochrony zdrowia

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Marcin Kolwitz

2 (55) 2018 s. 238–245
Kliknij aby wrócić do spisu treści
238_2_55_2018.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.34

Fraza do cytowania: Kolwitz M. System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej jako realizacja koncepcji sieci szpitali w polskim systemie ochrony zdrowia. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;2(55):238–245. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.34

Wprowadzenie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej stanowi realizację koncepcji sieci szpitali. Podstawowym celem ustawy tworzącej sieć jest wyodrębnienie świadczeniodawców, którzy będą mieli zapewnione finansowanie ze środków publicznych. Szpitale zostaną przypisane do jednego z sześciu poziomów zabezpieczenia w zależności od rodzaju i liczby oddziałów. Zasadnicza zmiana dotyczy też metody i zasad finansowania. Finansowanie w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów zostanie zastąpione finansowaniem ryczałtowym, a dotychczasowa forma umowy między świadczeniodawcą i płatnikiem, czyli kontrakt, będzie miała jedynie charakter uzupełniający. W jednym z trzech rozporządzeń do ustawy została też wyodrębniona grupa świadczeń podlegająca oddzielnemu finansowaniu. Wprowadzone reformy modyfikują zasady funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, zastępując mechanizmy konkurencyjne planowaniem. Może to prowadzić do obniżenia efektywności i jakości opieki zdrowotnej. Brak też konkretnych przesłanek, które mogłyby świadczyć o poprawie dostępności, choć zasadniczy wpływ na nią będzie miała wysokość nakładów na ochronę zdrowia. Cele pracy to analiza i ocena projektu ustawy oraz działań z nim związanych. Metodę badawczą stanowiła analiza systemowa i decyzyjna, a materiałem do analizy były: opracowania, projekty aktów prawnych, oficjalne stanowiska podmiotów systemu związane z projektem ustawy.

Słowa kluczowe: sieć szpitali, dostępność, szpitale, profil, ryczałt.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone