Wybrane aspekty społeczne, prawne i etyczne pozyskiwania narządów do transplantacji nerek

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Ewa Baum, Stanisław Antczak

2 (55) 2018 s. 225–231
Kliknij aby wrócić do spisu treści
225_2_55_2018.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.32

Fraza do cytowania: Baum E., Antczak S. Wybrane aspekty społeczne, prawne i etyczne pozyskiwania narządów do transplantacji nerek. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;2(55):225–231. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.32

Rozwój medycyny w XX w. sprawił, że możliwe stało się przedłużanie, a nawet ratowanie ludzkiego życia dzięki przeszczepom kluczowych dla egzystencji ludzkiej organów, takich jak serce czy nerki, które wkrótce zdominowały „rynek” transplantacji. Zarazem nowe możliwości w dziedzinie medycyny przyczyniły się do powstania problemu pozyskiwania narządów do przeszczepów. W przeciwieństwie do serca, źródła pozyskiwania nerek do transplantacji są bardziej różnorodne, choćby z tej przyczyny, że jest to narząd parzysty, a dla podtrzymania czynności życiowych wystarczy w zupełności jedna, drugą można więc oddać do transplantacji. Zatem problem pozyskiwania nerek do przeszczepów przyczynił się do powstania szeregu dylematów natury społecznej, prawnej i etycznej oraz stworzył pole do potencjalnych nadużyć i wątpliwości. Taka sytuacja skłoniła poszczególne państwa i organizacje do wypracowania regulacji prawnych i etycznych. Przy czym można tutaj zauważyć różne podejścia i rozwiązania. Na szczególną uwagę zasługują regulacje przyjęte w Polsce i Europie czy Iranie. Z kolei duży niepokój mogą budzić praktyki dotyczące pozyskiwania narządów w Chinach czy Indiach.

Słowa kluczowe: pobieranie narządów, przeszczep nerki, ustawodawstwo dotyczące przeszczepów, aspekty etyczne i społeczne.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone