Analiza statyczno-dynamiczna wybranych efektów funkcjonowania pakietu onkologicznego w okresie styczeń 2015 – wrzesień 2016 dla województwa dolnośląskiego, śląskiego i świętokrzyskiego

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Bartosz Maleszczuk, Michał Chrobot, Marcin Motnyk

2 (55) 2018 s. 203–218
Kliknij aby wrócić do spisu treści
203_2_55_2018.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.30

Fraza do cytowania: Maleszczuk B., Chrobot M., Motnyk M. Analiza statyczno-dynamiczna wybranych efektów funkcjonowania pakietu onkologicznego w okresie styczeń 2015 – wrzesień 2016 dla województwa dolnośląskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;2(55):203–218. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.30

Pakiet onkologiczny będący zbiorem rozwiązań prawnych wszedł w życie z początkiem 2015 r. Przyniósł on głębokie zmiany w obszarze diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Zmiany te dotyczyły zarówno pacjenta, jak i świadczeniodawcy. Rozwiązanie to funkcjonuje już ponad 2 lata. Dysponując danymi dotyczącymi funkcjonowania pakietu od jego wprowadzenia w życie do września 2016 r., podjęto próbę analizy wraz ze sformułowaniem wniosków. Analizę przedstawiono także w ujęciu dynamicznym, co pozwoliło na obserwację zmian w czasie wybranych parametrów tego rozwiązania. Nieco inaczej niż w przypadku pierwszego opracowania (po pierwszych 9 miesiącach funkcjonowania pakietu) analizę przeprowadzono dla trzech województw: dolnośląskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Dane dla analizowanych województw są – co wzbogaca prezentowaną analizę – przedstawione na tle danych dla całego kraju.

Słowa kluczowe: system ochrony zdrowia, pakiet onkologiczny, implementacja, reforma.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone