Ocena dostępności kobiet do nowoczesnych metod diagnostycznych chorób sutka

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Maria Połocka-Molińska, Katarzyna Plagens-Rotman, Beata Bogalska

2 (55) 2018 s. 193–202
Kliknij aby wrócić do spisu treści
193_2_55_2018.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.29

Fraza do cytowania: Połocka-Molińska M., Plagens-Rotman K., Bogalska B. Ocena dostępności kobiet do nowoczesnych metod diagnostycznych chorób sutka. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;2(55):193–202. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.29

Wstęp. Rak piersi stanowi 23% spośród wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe i jest w Polsce nadal nowotworem o największej zachorowalności u kobiet. Praca ta podejmuje problem wczesnego wykrywania i diagnozowania chorób sutka. W 2010 r. rak piersi został rozpoznany w Wielkopolsce u 1586 kobiet i z każdym kolejnym rokiem liczba ta wzrasta. Zauważalny jest też wzrost zachorowań u młodych kobiet. Znaczna grupa kobiet wciąż nie odpowiada na przesyłane z Narodowego Funduszu Zdrowia czy Wojewódzkich Ośrodków Koordynujących „Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi” zaproszenia na badania profilaktyczne. Pożądany jest 70% udział kobiet w tych badaniach. Współczesna medycyna potrafi skutecznie walczyć z nowotworem piersi, ale choroba musi być wykryta we wczesnym stadium rozwoju. Cel pracy. Celem części badawczej była ocena dostępności kobiet do nowoczesnych metod diagnostycznych chorób sutka. Materiał i metody. Badania przeprowadzono na terenie województwa wielkopolskiego. Do badań wykorzystano autorską ankietę, zawierającą 28 pytań. Udział kobiet w badaniach był dobrowolny i anonimowy. Kobiety oceniały dostępność do takich badań diagnostycznych, jak: mammografia, USG, RM, TK, PET, PCI, biopsja mammotomiczna. Wyniki. Badaniu poddano 340 kobiet, najwięcej z nich było w wieku 40–50 lat. Najliczniejszą grupę stanowiły mieszkanki miasta. Głównym źródłem wiedzy na temat profilaktyki raka sutka oraz samobadania piersi jest lekarz ginekolog. Wnioski. Osoby powyżej 50. roku życia, czyli te, do których jest skierowany program badań profilaktycznych, lepiej niż kobiety w innym wieku oceniały dostępność do badań mammograficznych i USG piersi. Kobiety, które miały wyższe wykształcenie, gorzej oceniały dostępność do takich badań, jak: RM, TK, PET, PCI. Natomiast wyższy status społeczno-ekonomiczny badanych kobiet wpływał na lepszą ocenę dostępności do badania USG gruczołu piersiowego.

Słowa kluczowe: rak sutka, badania przesiewowe, profilaktyka.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone