Porównanie skuteczności intubacji z wykorzystaniem prowadnicy typu truflex oraz prowadnicy standardowej w wybranej grupie studentów ratownictwa medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Marcin Cierniak, Marcin Nowakowski, Dariusz Timler, Tomasz Gaszyński

2 (55) 2018 s. 161–165
Kliknij aby wrócić do spisu treści
161_2_55_2018.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.24

Fraza do cytowania: Cierniak M., Nowakowski M., Timler D., Gaszyński T. Porównanie skuteczności intubacji z wykorzystaniem prowadnicy typu truflex oraz prowadnicy standardowej w wybranej grupie studentów ratownictwa medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;2(55):161–165. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.24

Wstęp. Intubacja dotchawicza jest powszechnie uważana za optymalną metodę zabezpieczania dróg oddechowych, szczególnie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Pozwala ona na skuteczną wentylację mechaniczną osoby poszkodowanej oraz zabezpiecza przed ewentualnym dostaniem się zarzucanej treści pokarmowej do płuc. Nierzadko jednak zdarza się, że intubacja nawet dla wprawnego operatora nie jest czynnością łatwą. W przypadku kiedy dochodzi do trudności w intubacji i istnieje realne ryzyko, że pacjenta nie będzie można zaintubować w sposób tradycyjny oraz – co ważniejsze – wentylować, należy rozważyć użycie przyrządów, które tę intubację mogą ułatwić. W naszym badaniu przyjrzeliśmy się prowadnicy typu truflex, a więc prowadnicy z ruchomą końcówką. Jest to jedno z urządzeń ułatwiających intubację w trudnych warunkach. Głównym celem naszego badania była ocena skuteczności intubacji z pomocą nowego typu prowadnicy w próbie badanej oraz sprawdzenie, czy średni czas intubacji za pomocą prowadnicy truflex jest krótszy niż w przypadku stosowania prowadnicy standardowej. Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 51 studentów studiujących na II roku studiów stacjonarnych kierunku: ratownictwo medyczne na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Badanie przeprowadzono w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pomiary odbywały się na fantomie Laerdal Management Trainer przystosowanym do symulacji tzw. trudnej intubacji. Każdy badany wykonał po 3 próby intubacji dla danego typu prowadnicy. Pomiar rozpoczynał się w momencie, gdy badany pochwycił laryngoskop, a kończył się w momencie, kiedy badany podjął próbę sprawdzenia położenia rurki intubacyjnej w tchawicy, a więc po osłuchaniu nadbrzusza oraz pozostałych miejsc potwierdzających położenie rurki intubacyjnej. Wyniki. Skuteczność intubacji w próbie badanej z wykorzystaniem prowadnicy truflex była wyższa niż w przypadku użycia standardowej prowadnicy. Wyniosła ona 67,7% (107/158 udanych prób) w stosunku do 57% skuteczności (91/159 udanych prób) przy zastosowaniu prowadnicy twardej. Średni czas udanych prób intubacji z wykorzystaniem prowadnicy truflex był krótszy o 1,5 ± 0,7 s niż czas udanych prób intubacji za pomocą prowadnicy tradycyjnej. Spośród 51 badanych studentów 23 osobom udało się zaintubować za pierwszym razem, kiedy używano tradycyjnej prowadnicy, natomiast 32 osoby wykonały to zadanie, kiedy stosowano prowadnicę truflex. Wnioski. W próbie badanej średni czas intubacji tchawicy za pomocą prowadnicy truflex jest istotnie krótszy niż w przypadku stosowania prowadnicy standardowej. W próbie badanej intubacja była skuteczniejsza, kiedy stosowano prowadnicę truflex. Używając nowej prowadnicy, częściej intubowano skutecznie już przy pierwszej próbie.

Słowa kluczowe: prowadnica truflex, truflex, intubacja.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone