Ekonomia dokumentacji medycznej

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Hanna Waligórska, Erwin Strzesak

1 (54) 2018 s. 131–134
Kliknij aby wrócić do spisu treści
131_1_54_2018.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.20

Fraza do cytowania: Waligórska H., Strzesak E. Ekonomia dokumentacji medycznej. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;1(54):131–134. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.20

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na dokumentację medyczną, jako element ekonomii w systemie służby zdrowia, oraz znaczenie dokumentacji medycznej pacjenta w procesie leczenia i związanymi z tym wydatkami. Mimo wielu kontroli dokumentacji medycznej pacjenta, wykonywanych np. przez: Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski czy Narodowy Fundusz Zdrowia, w dalszym ciągu występują nieprawidłowości w jej prowadzeniu. Każdy z tych podmiotów dokonuje kontroli dokumentacji pod innym kątem. Przykładowo Narodowy Fundusz Zdrowia kontroluje nie tylko prawidłowość prowadzonej dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów prawa, ale też pod kątem zasadności udzielonych świadczeń. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości organ ten wnioskuje do świadczeniodawcy o zwrot kosztów za udzielone świadczenia zdrowotne, które nie znajdują swojego odzwierciedlenia w dokumentacji medycznej pacjenta, a zostały wykazane do rozliczenia z NFZ. Jakie znaczenie ma dla pacjenta fakt, że udzielono mu innego świadczenia niż jest opisane w jego dokumentacji medycznej? Czy ma to znaczenie dla świadczeniodawcy?

Słowa kluczowe: dokumentacja medyczna, ekonomia, kontrola, pacjent, ustawa.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone