Problem diagnostyki gruczołów sutkowych w ginekologii wieku rozwojowego z uwzględnieniem prawidłowości rozwoju, patologii gruczołów sutkowych, promocji zdrowia wśród dziewcząt obejmującej profilaktykę onkologiczną – naukę samokontroli i dietę

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Magdalena Pisarska-Krawczyk, Małgorzata Mizgier, Ewa Szłyk, Mikołaj Sinica, Witold Kędzia, Maciej Wilczak

4 (53) 2017 s. 516–519
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Jarząbek-Bielecka G., Pisarska-Krawczyk M., Mizgier M., Szłyk E., Sinica M., Kędzia W., Wilczak M. Problem diagnostyki gruczołów sutkowych w ginekologii wieku rozwojowego z uwzględnieniem prawidłowości rozwoju, patologii gruczołów sutkowych, promocji zdrowia wśród dziewcząt obejmującej profilaktykę onkologiczną – naukę samokontroli i dietę. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;4(53):516–519.

Zmiany w obrębie gruczołów sutkowych w okresie rozwojowym często budzą niepokój u rodziców i pediatrów związany z obawą przed zachorowaniem na choroby nowotworowe. W prezentowanym artykule poruszono kwestie prawidłowości rozwoju gruczołów sutkowych u dziewcząt, zwracając uwagę na aspekty embriologiczne. Przedstawiono problem przedwczesnego i opóźnionego rozwoju gruczołów sutkowych na tle problemu przedwczesnego i opóźnionego pokwitania. Zwrócono uwagę, że powiększenie gruczołów sutkowych u dzieci może być objawem patologicznym nie tylko po okresie dojrzewania. Wraz z wiekiem wzrasta częstość zachorowań na choroby gruczołów sutkowych; choroby te zostały omówione. U dziewcząt choroby gruczołów piersiowych nie są na szczęście częste, a u kobiet przed 20. rokiem życia występowanie nowotworów złośliwych zdarza się bardzo sporadycznie. Jednakże jednymi z zadań ginekologii wieku rozwojowego są promocja zdrowia, edukacja seksualna i kształtowanie prawidłowych postaw wobec profilaktyki onkologicznej.

Słowa kluczowe: gruczoły sutkowe, rozwój, dziewczęta, ginekologia.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone