Jakość życia kobiet po mastektomii w trakcie chemioterapii

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Połocka-Molińska Maria, Molińska-Kulesza Anna, Plagens-Rotman Katarzyna, Jolanta Swobodzińska

4 (53) 2017 s. 437–451
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Maria P., Anna M., Katarzyna P., Swobodzińska J. Jakość życia kobiet po mastektomii w trakcie chemioterapii. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;4(53):437–451.

Życie z chorobą nowotworową piersi wymaga od kobiety wypracowania w sobie nowej postawy wobec zmieniającej się rzeczywistości, odwołania się do procesów przewartościowania poszczególnych dziedzin życia na wielu płaszczyznach. W ostatnich latach, zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), kieruje się dużą uwagę na jakość życia pacjentów w czasie leczenia choroby nowotworowej i po jego zakończeniu. Szczególne zainteresowanie ukierunkowano na jakość życia podczas leczenia uzupełniającego, jakim jest chemioterapia. Z wieloletniego doświadczenia wynika, że chemioterapia jest leczeniem, które niesie ze sobą wiele skutków ubocznych, a tym samym wpływa na jakość życia tych kobiet. Celem pracy była ocena jakości życia kobiet po mastektomii w trakcie leczenia uzupełniającego – chemioterapii. Badanie przeprowadzono wśród 171 kobiet z rakiem piersi po przebytej mastektomii, u których zastosowano standardową chemioterapię. Narzędziami badawczymi były standaryzowany, powszechnie stosowany przy chorobach nowotworowych, kwestionariusz jakości życia – EORTC QLQ-C30 (wersja 3.0) w wersji polskiej oraz samodzielnie opracowana ankieta składająca się z dwóch części: demograficzno-społecznej i medycznej. Przeprowadzone badania oraz analiza statystyczna wykazały, że wyższy standard życia – tj. wyższy status ekonomiczny, lepsze warunki zamieszkania, stałe dochody – sprzyja wyższej ocenie jakości życia i powoduje, że skutki uboczne chemioterapii są mniej uciążliwe. Wykazano również, że osoby bardziej aktywne zawodowo i mogące liczyć na wsparcie najbliższych również wyżej oceniają jakość życia i mniej narzekają na dolegliwości po przebytej mastektomii, będąc w trakcie chemioterapii.

Słowa kluczowe: choroba nowotworowa piersi, mastektomia, chemioterapia, jakość życia.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone