Wpływ ciąży i połogu na libido, nastrój i apetyt – retrospektywna analiza

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Maciej Wilczak, Małgorzata Mizgier, Grażyna Jarząbek-Bielecka, Joanna Buks, Magdalena Pisarska- Krawczyk, Monika Olejniczak, Anna Potasińska-Sobkowska, Mikołaj Sinica, Witold Kędzia

4 (53) 2017 s. 431–436
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Wilczak M., Mizgier M., Jarząbek-Bielecka G., Buks J., Krawczyk M.P., Olejniczak M., Potasińska-Sobkowska A., Sinica M., Kędzia W. Wpływ ciąży i połogu na libido, nastrój i apetyt – retrospektywna analiza. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;4(53):431–436.

Wstęp. Istnieje wiele doniesień mówiących o tym, że libido, nastrój i apetyt kobiety w okresie ciąży ulegają zmianie. Opieka ginekologiczno-położnicza powinna uwzględniać także aspekty seksuologiczne oraz dietetyczne. Materiał i metody. Analizowano (pytając retrospektywnie), jak w ocenie 52 aktywnych seksualnie kobiet zmieniły się potrzeby i reakcje seksualne od okresu przed ciążą, w ciąży i po okresie połogu – pytano kobiet, jak oceniały swe potrzeby i reakcje seksualne przed ciążą, w ciąży i po ciąży, przy czym każdej z potrzeb i reakcji seksualnych przyporządkowano ocenę wg 5-stopniowej skali (od 0 do 4, gdzie 0 to niska ocena, 4 – wysoka ocena). Badane pytano także o zmiany nastroju i apetytu. Badaniami objęto kobiety w wieku 19–30 lat, które rodziły raz, siłami natury, a ciąża i poród przebiegły bez powikłań. Wyniki. Najwyżej przez kobiety ocenione zostało libido w okresie przedciążowym, najniżej zaś oceniono orgazmy nocne, w każdym z badanych okresów. Dyskusja. Kobiety wyrażały najwyższą potrzebę kontaktów seksualnych przed ciążą i chętnie próbowały wówczas różnych pozycji seksualnych. Podczas wywiadu lekarskiego badane zgłaszały obniżenie chęci kontaktów seksualnych, ograniczanie pozycji seksualnych, obniżenie nastroju, zwłaszcza w I trymestrze ciąży i okresie połogu. Kobiety zgłaszały też w wywiadzie lekarskim zaburzenia apetytu wywołane nudnościami i wymiotami, szczególnie w I trymestrze ciąży. Zaburzenia apetytu i zmiany nastroju mogły mieć związek z obniżeniem popędu seksualnego.

Słowa kluczowe: ciąża, seksuologia, dietetyka.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone