Hospicjum oczami młodych. Analiza opieki hospicyjnej realizowanej w Polsce

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Weronika Ciećko, Katarzyna Pogorzelczyk, Marzena Zarzeczna-Baran, Ewa Bandurska

3 (52) 2017 s. 299–304
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Ciećko W., Pogorzelczyk K., Zarzeczna-Baran M., Bandurska E. Hospicjum oczami młodych. Analiza opieki hospicyjnej realizowanej w Polsce. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;3(52):299–304.

Wstęp. Opieka paliatywno-hospicyjna jest ważnym elementem systemu zdrowia. Objęcie wsparciem osoby chorej terminalnie stanowi istotne działanie mające na celu zapewnienie opieki psychologicznej, kontroli objawów oraz poprawy jakości życia. Cel. Celem głównym badania jest określenie świadomości osób młodych na temat opieki hospicyjnej oraz tematów pokrewnych. Materiał. Badaniem objęto grupę 168 osób, które wyraziły zgodę na przeprowadzenie badania. Średnia wieku badanych wyniosła 24 lata (18–30 lat). Metody. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz. Badanie przeprowadzono w tradycyjnej wersji papierowej oraz za pomocą formularza Google. Autorski kwestionariusz składał się z metryczki oraz jedenastu pytań zamkniętych. Wyniki. Najwięcej badanych (n = 69; 41,07%) oceniło hospicja dobrze, natomiast aż 66 osób (39,29%) nie potrafiło określić swojego zdania na ten temat. Znaczna część badanych (n = 92; 54,6%) nie potrafiła określić, czy liczba hospicjów w Polsce jest wystarczająca. Blisko 1/3 badanych (n = 57; 33,93%) nie rekomendowałaby opieki hospicyjnej, gdyby w ich otoczeniu znajdowała się osoba cierpiąca na chorobę terminalną. Kontakt z hospicjum poprzez osoby bliskie potwierdziło 36 osób (21,43%). Najczęściej pod opieką hospicjów przebywali dziadkowie (n = 20; 55,56%). Ocena ogólnej działalności hospicjów nie była uzależniona od wcześniejszej styczności z nimi poprzez bliskich (chi2 = 1,30; p = 0,52086). Ponad połowa badanych (n = 108; 64,29%) nie spotkała się nigdy z terminem „testament życia”, ale osoby znające go, istotnie częściej były jego zwolennikami (chi2 = 124,91; p = 0,0000). Większa część badanych była przeciwna stosowaniu uporczywej terapii, istotnie częściej mężczyźni (chi2 = 7,88; p = 0,0486). Wnioski. Wiedza i świadomość osób młodych na temat opieki hospicyjnej wydają się być znikome.

Słowa kluczowe: hospicjum, uporczywa terapia, testament życia.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone