Nanocząstki srebra i ich zastosowanie w medycynie

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Katarzyna Celińska-Janowicz, Ilona Zaręba, Paweł Drągowski, Joanna Teul, Róża Sawczuk, Adam Kazberuk, Edyta Rysiak, Wojciech Miltyk

3 (52) 2017 s. 385–389
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Celińska-Janowicz K., Zaręba I., Drągowski P., Teul J., Sawczuk R., Kazberuk A., Rysiak E., Miltyk W. Nanocząstki srebra i ich zastosowanie w medycynie. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;3(52):385–389.

Postęp nanotechnologii radykalnie zmienił sposób diagnozowania różnych chorób, ich leczenia i zapobiegania im. Wśród wszystkich stosowanych nanocząstek metali nanocząstki srebra są jednym z najbardziej istotnych i fascynujących nanomateriałów. Liczne badania wykazały szereg ich pozytywnych właściwości biologicznych, m.in. działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze czy też przeciwzapalne. Badania nad zastosowaniem nanocząstek srebra koncentrują się przede wszystkim na ich wykorzystaniu w celu diagnozowania i leczenia nowotworów. Konieczne jest jednak przeprowadzenie badań na modelach zwierzęcych w celu potwierdzenia mechanizmów działania nanocząstek srebra oraz dla uzyskania kompleksowego obrazu ich biokompatybilności oraz toksyczności.

Słowa kluczowe: nanotechnologia, nanocząstki srebra, terapia przeciwnowotworowa.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone