Analiza cenowa nierefundowanych preparatów stosowanych w astmie oskrzelowej

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Piotr Ratajczak, Tomasz Zaprutko, Karolina Bukowiecka, Krzysztof Kus, Anna Paczkowska, Elżbieta Nowakowska

3 (52) 2017 s. 278–284
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Ratajczak P., Zaprutko T., Bukowiecka K., Kus K., Paczkowska A., Nowakowska E. Analiza cenowa nierefundowanych preparatów stosowanych w astmie oskrzelowej. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;3(52):278–284.

Wstęp. Astma oskrzelowa stanowi obecnie jeden z najistotniejszych medycznych problemów zdrowotnych, który dotyka około 235 mln pacjentów w ujęciu globalnym. W Polsce na astmę choruje od 4 do 5 mln osób, co powoduje, że choroba ta stała się poważnym problemem społeczno-ekonomicznym. Częstość zachorowań stale rośnie, szczególnie wśród dzieci zamieszkujących aglomeracje miejskie. Cel. Celem niniejszej pracy była przeprowadzona w wybranych aptekach na terenie Poznania analiza cenowa nierefundowanych preparatów stosowanych w astmie oskrzelowej, jak również analiza preferencji pacjentów w zakresie wyboru leków oryginalnych i generycznych oraz stopnia ich znajomości. Materiał i metody. Badanie zostało przeprowadzone na podstawie kwestionariusza ankietowego w opracowaniu własnym. Wyniki. Uzyskane rezultaty wskazują na fakt, iż chorujący na astmę pacjenci, dokonując zakupu leków nierefundowanych, najczęściej proszą farmaceutów o zamienniki tych leków. Pacjenci nie przywiązują więc wagi do tego, czy lek jest generyczny czy oryginalny. Nieliczna grupa ankietowanych udzieliła ponadto informacji dotyczącej ceny omawianych leków, tj.: Flunase Allergy, Rhinocort 32 µg/dawkę, 64 µg/ dawkę, Ventilastin Novolizer, Singulair 4 mg, 5 mg, 10 mg, co pozwoliło na stwierdzenie, iż ceny leków nierefundowanych w aptekach „indywidualnych” są wyższe niż w aptekach „sieciowych”. Wnioski. Podsumowując, należy stwierdzić, iż aby terapia pacjentów chorujących z powodu astmy oskrzelowej była skuteczna i jednocześnie tańsza, konieczna jest współpraca między pacjentami a pracownikami służby zdrowia. Badanie potwierdziło, że pacjenci poszukują informacji o przyjmowanych przez nich lekach w aptece i aby ta pomoc była rzetelna i na jak najwyższym poziomie, konieczna jest edukacja farmaceutów. Należy również zwiększyć świadomość pacjentów w zakresie różnic pomiędzy lekami generycznymi i oryginalnymi.

Słowa kluczowe: astma oskrzelowa, preparaty nierefundowane, leki oryginalne, leki generyczne.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone