Konkurencyjność w systemie ochrony zdrowia

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Juliusz Szewczyk

2 (51) 2017 s. 248–255
Kliknij aby wrócić do spisu treści
248_2_51_2017.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Szewczyk J. Konkurencyjność w systemie ochrony zdrowia. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;2(51):248–255.

W artykule ujęto zagadnienie konkurencji w ochronie zdrowia, od strony zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Analizując zjawisko konkurencji, zwrócono uwagę, iż kluczowym aspektem jest możliwość stworzenia warunków, które determinują osiąganie założonych korzyści. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano katalog cech systemu sprzyjających konkurencji, wśród których szczególny nacisk położono na rolę informacji i regulacji, jako czynników decydujących o skuteczności podejmowanych działań reformujących system opieki zdrowotnej. Wskazano również pozytywne i negatywne skutki wprowadzenia i umacniania konkurencji pomiędzy świadczeniodawcami w systemie ochrony zdrowia.

Słowa kluczowe: konkurencja w systemie ochrony zdrowia, konkurencja w opiece zdrowotnej, konkurencja między świadczeniodawcami, centralizacja i decentralizacja systemu opieki zdrowotnej.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone