Położna wobec skuteczności, nauczania i promowania naturalnych metod planowania rodziny, na przykładzie metody objawowo-termicznej Josefa Rötzera

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Magdalena Napiórkowska-Orkisz, Zofia Babińska

2 (51) 2017 s. 241–247
Kliknij aby wrócić do spisu treści
241_2_51_2017.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Napiórkowska-Orkisz M., Babińska Z. Położna wobec skuteczności, nauczania i promowania naturalnych metod planowania rodziny, na przykładzie metody objawowo-termicznej Josefa Rötzera. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;2(51):241–247.

Naturalne planowanie rodziny to takie metody planowania ciąży, które polegają na obserwacji objawów świadczących o fazie płodności oraz niepłodności w cyklu miesiączkowym kobiety i niepodejmowaniu współżycia w okresie płodnym (jeśli ciąża nie jest planowana). W świadomości wielu osób ugruntowało się przekonanie, że metody NPR są metodami nieskutecznymi. Okazuje się jednak, że metoda objawowo-termiczna jest skuteczniejsza od tak bardzo chętnie i powszechnie stosowanych, a wywołujących wiele działań niepożądanych tabletek hormonalnych. Skuteczność metod NPR wynosi 99,8%, a tabletek hormonalnych – 99,7%. Jedną z najbardziej znanych i najczęściej stosowanych metod objawowo-termicznych jest metoda Josefa Rötzera. Metody NPR są szansą na poczęcie dziecka dla par mających z tym problem. Badania ukazują konieczność większego zaangażowania położnych w nauczanie metod NPR. Położna powinna nauczać i promować NPR w poradniach dla kobiet, przychodniach, na wizytach patronażowych oraz w szpitalach, oddziałach położniczo-ginekologicznych. Położna musi dokładnie znać wszystkie obowiązujące w danej metodzie reguły, sposób zapisu obserwacji, odstępstwa i nieprawidłowości. Niewiedza położnej zwiększa niepowodzenie metody NPR. Rozwój nowoczesnych technologii zaowocował powstaniem wielu urządzeń pomocnych w stosowaniu naturalnych metod planowania rodziny. Coraz częściej pomiar lub zapis temperatury odbywa się automatycznie, wyręczając kobietę z tego obowiązku. Każda położna, również ta, która nie popiera NPR, powinna umieć nauczać tych metod, znać ich rodzaje, zasady, mówić o możliwości ich stosowania przy wyborze antykoncepcji.

Słowa kluczowe: kobieta, płodność, antykoncepcja, rodzina, ciąża.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone