Rola mobilnych aplikacji medycznych w profilaktyce wybranych chorób

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Joanna Błajda, Edyta Barnaś, Anna Pieniążek

1 (50) 2017 s. 107–114
Kliknij aby wrócić do spisu treści
107_1_50_2017.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Błajda J., Barnaś E., Pieniążek A. Rola mobilnych aplikacji medycznych w profilaktyce wybranych chorób. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;1(50):107–114.

Mobilne aplikacje medyczne stanowią obecnie dynamicznie rozwijający się trend w telemedycynie. Narzędzia te są coraz częściej wykorzystywane w opiece zdrowotnej m.in. jako wsparcie diagnostyczne i lecznicze, w zdalnym zbieraniu danych o stanie zdrowia pacjenta, w zapobieganiu chorobom zakaźnym oraz w edukacji prozdrowotnej. Ze względu na globalną dostępność oraz powszechny kanał dystrybucji narzędzia te mogą być pomocne w profilaktyce wielu chorób. Z drugiej strony łatwy dostęp do tego typu narzędzi niesie ze sobą ryzyko. Wśród nich przodujące miejsce zajmują niska wiarygodność i mała rzetelność umieszczonych danych, stąd postuluje się, by podnosić świadomość społeczeństwa na temat zasad korzystania z właściwych aplikacji medycznych.

Słowa kluczowe: profilaktyka, e-zdrowie, aplikacje medyczne, urządzenia mobilne, smartfon.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone