Czy rzeczywiście starsi pacjenci bardziej niż młodsi boją się upadku i złamania?

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka, Anna Justyna Milewska

1 (50) 2017 s. 74–79
Kliknij aby wrócić do spisu treści
74_1_50_2017.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Czerżyńska M., Pasieka E., Milewska A.J. Czy rzeczywiście starsi pacjenci bardziej niż młodsi boją się upadku i złamania?. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;1(50):74–79.

Wstęp. Strach przed upadkiem (ang. fear of falling – FOF) jest definiowany jako strach towarzyszący pacjentom po doznanym upadku, urazie. FOF jest szczególnie niebezpiecznym zjawiskiem wśród osób starszych. W piśmiennictwie wiele jest analiz FOF wśród seniorów, brakuje jednak danych dotyczących osób młodych. Cel. Określenie występowania FOF w populacji osób młodych (< 40. r.ż.) oraz porównanie FOF w poszczególnych grupach wiekowych. Materiał i metody. Przeanlizowano 125 ankiet wypełnionych przez pacjentów po doznanym urazie w wyniku upadku oraz 260 wykonanych radiogramów. Na przeprowadzenie badania uzyskano wszystkie potrzebne pozwolenia. Badania przeprowadzono w terminie od 1 września do 31 grudnia 2015 roku w Zakładzie Radiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Zebrane dane zostały opracowane w programie STATISTICA 12.0 z zastosowaniem testu chi^2 (p < 0,05). Wyniki. W analizowanej grupie dominowały kobiety (55,2 %), średni wiek wynosił 54,53 roku (Me: 55; 18–98; ± 20,16). Najliczniejszą grupę wiekową stanowili pacjenci po 61. r.ż. (gr. III: 38,4%). Przeciętny pacjent ważył 77,86 kg (Me: 76; 48–164; ± 16,26), mierzył 168,8 cm (Me: 168; 148–195; ± 11,52), a jego BMI 27,26 kg/cm2 wskazywało na nadwagę (Me: 26,53; 19,1–43,13; ± 4,6). Największa grupa pacjentów zdobyła wykształcenie średnie (40,8%), zamieszkiwała miasta (70,4%). Pacjenci starsi statystycznie częściej (p < 0,005) obawiali się kolejnego złamania. Nie wykazano statystycznych różnic (p = 0,2681) pomiędzy subiektywną oceną strachu pacjentów a grupami wiekowymi. Wnioski. Młodsi pacjenci rzadziej ulegają urazom i obawiają się kolejnych urazów, upadków niż starsi. W skali strachu FOF rozkłada się podobnie we wszystkich grupach wiekowych.

Słowa kluczowe: strach przed upadkiem, starsi, pacjent, złamanie.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone