Umiejscowienie kontroli zdrowia a deklarowane zachowania zdrowotne w grupie osób wykonujących zawody medyczne i pozamedyczne

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Grzegorz Józef Nowicki, Barbara Ślusarska, Magdalena Młynarska, Ewa Rudnicka-Drożak, Ewa Chemperek, Mariusz Gawroński

1 (50) 2017 s. 38–48
Kliknij aby wrócić do spisu treści
38_1_50_2017.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Nowicki G.J., Ślusarska B., Młynarska M., Rudnicka-Drożak E., Chemperek E., Gawroński M. Umiejscowienie kontroli zdrowia a deklarowane zachowania zdrowotne w grupie osób wykonujących zawody medyczne i pozamedyczne. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;1(50):38–48.

Wstęp. Poczucie umiejscowienia kontroli zdrowia, które określa źródła wpływu na stan zdrowia, ma istotne znaczenie w modyfikacji zachowań związanych ze zdrowiem. Cel. Porównanie umiejscowienia kontroli zdrowia w grupie osób wykonujących zawody medyczne i pozamedyczne oraz ocena jej wpływu na poziom deklarowanych zachowań zdrowotnych. Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 598 dorosłych osób pracujących, wykonujących zawody medyczne (grupa M) i pozamedyczne (grupa P). Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny przeprowadzony przy użyciu Wielowymiarowej Skali Umiejscowienia Kontroli Zdrowia (MHLC), wersja B, oraz Inwentarza Zachowań Zdrowotnych (IZZ). Wyniki. W obu badanych grupach M i P najwyższy poziom osiągnęło wewnętrzne umiejscowienie kontroli. Osoby z grupy M uzyskały istotnie wyższy poziom deklarowanych zachowań zdrowotnych (p < 0,05). Umiejscowienie kontroli zdrowia w kategorii wpływu innych dodatnio koreluje z oceną ogólną zachowań zdrowotnych w obu grupach (p < 0,05), ponadto w grupie P stwierdzono dodatnią korelację także z umiejscowieniem kontroli zdrowia w kategorii wewnętrznej (p < 0,001). Wnioski. Umiejscowienie kontroli zdrowia stanowi ważny czynnik prozdrowotnych zachowań osób pracujących, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy.

Słowa kluczowe: zachowania zdrowotne, umiejscowienie kontroli zdrowia, osoby pracujące.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone