Odpady komunalne jako źródło zakażenia

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Katarzyna Przybylska, Renata Bednarska

4 (49) 2016 s. 436–444
Kliknij aby wrócić do spisu treści
436_4_49_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2016.34

Fraza do cytowania: Przybylska K., Bednarska R. Odpady komunalne jako źródło zakażenia. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2016;4(49):436–444. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2016.34

Niniejsza praca powstała na podstawie fachowej literatury na temat gospodarowania odpadami komunalnymi. Jej celem było zwrócenie uwagi na fakt, jakie zagrożenia dla nas oraz dla naszego środowiska stanowią odpady komunalne. Problem jest szczególnie istotny ze względu na skalę oraz powszechność zjawiska. W pracy wyjaśniono podstawowe zagadnienia odpadów komunalnych jako źródła zakażenia, niewłaściwe sposoby ich klasyfikowania, segregacji, gromadzenia, jak również warunki i metody ich unieszkodliwiania. Stawianie wymagań w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi wynika z potrzeby przeciwdziałania zagrożeniom, jakie niosą, oraz zapewnienia skuteczności unieszkodliwiania tych odpadów każdą stosowaną metodą.

Słowa kluczowe: odpady komunalne, źródło zakażenia, środowisko, cywilizacja.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone