Analiza kosztów farmakoterapii oraz ewentualnych działań niepożądanych w populacji młodych osób chorujących na nadciśnienie tętnicze

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Anna Paczkowska, Marta Kostusiak, Krzysztof Kus, Dorota Koligat, Tomasz Zaprutko, Piotr Ratajczak, Elżbieta Nowakowska

2 (39) 2014 s. 91–96
Kliknij aby wrócić do spisu treści
91_2_39_2014.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Paczkowska A., Kostusiak M., Kus K., Koligat D., Zaprutko T., Ratajczak P., Nowakowska E. Analiza kosztów farmakoterapii oraz ewentualnych działań niepożądanych w populacji młodych osób chorujących na nadciśnienie tętnicze. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2014;2(39):91–96.

Wprowadzenie. Nadciśnienie tętnicze stanowi istotny problem zdrowotny, ekonomiczny i społeczny na świecie. Dzięki analizie kosztów danej jednostki chorobowej możliwe jest racjonalne gospodarowanie ograniczonym budżetem ochrony zdrowia i bardziej świadome podejmowanie decyzji finansowych. Cel. Celem niniejszej pracy była ocena kosztów farmakoterapii i występowania działań niepożądanych leków stosowanych w terapii hipotensyjnej u osób młodych. Materiał. Badaniem retrospektywnym z perspektywy społecznej zostało objętych 29 pacjentów w wieku 15–31 lat ze zdiagnozowanym i leczonym nadciśnieniem tętniczym. Metody badawcze. Analizie zostały poddane koszty farmakoterapii oraz ewentualnych działań niepożądanych wśród chorych na nadciśnienie tętnicze w horyzoncie czasowym jednego roku kalendarzowego – 2011. Niezbędne dane do oceny ekonomicznej pozyskano z kart historii chorób pacjentów oraz z działu organizacji i rozliczeń szpitala. Wyniki. Całkowity roczny koszt farmakoterapii oraz ewentualnych działań niepożądanych nadciśnienia tętniczego wśród analizowanej grupy pacjentów oszacowano na 8118,96 zł, średni roczny koszt na pacjenta wyniósł 279,96 ± 223,97 zł. Koszt działań niepożądanych oszacowano na 14,47 zł, co stanowi 0,18% całkowitych kosztów terapii hipotensyjnej. Wnioski. Niewielki odsetek młodych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym doznaje działań niepożądanych w czasie farmakoterapii hipotensyjnej. Koszty związane z występowaniem działań niepożądanych stanowiły zaledwie 0,18% całkowitych kosztów związanych z leczeniem farmakologicznym oraz występowaniem ewentualnych działań niepożądanych.

Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, koszty farmakoterapii, działania niepożądane, osoby młode (15–31 lat).Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone