Płatnicy na rzecz uzdrowisk

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Artur Guźlecki

1 (46) 2016 s. 122–126
Kliknij aby wrócić do spisu treści
122_1_46_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Guźlecki A. Płatnicy na rzecz uzdrowisk. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2016;1(46):122–126.

Dwie pozycje literaturowe Artura Guźleckiego poświęcone tradycji dziecięcego lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce oraz tradycji lecznictwa uzdrowiskowego dla dorosłych w Polsce dotykają też finansowania lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce w zamierzchłych czasach zaborów aż do czasu minionego ustroju politycznego w kraju. Odpowiedź na pytanie o finansowanie lecznictwa uzdrowiskowego w kraju w czasach dalszych i bliższych nam wydaje się być jasna. Odpowiedź na pytanie jak przebiega finansowanie lecznictwa uzdrowiskowego w naszym kraju dziś czyli kto i w jakich formach płaci za współczesne polskie lecznictwo uzdrowiskowe będzie przedmiotem tego wywodu. W tekście zostaną zacytowane i analizie poddane te fragmenty współcześnie w Polsce obowiązujących aktów prawnych zaczerpniętych z Internetowego Systemu Aktów Prawnych, które odpowiadają na pytanie kto według współczesnego polskiego prawa płaci na rzecz współczesnych polskich kurortów oraz określają formy tych płatności. Określoną na wstępie pracy metodą zostanie zweryfikowana hipoteza badawcza mówiąca, że źródłami finansowania współczesnych polskich kurortów są: a) wypracowany na skutek własnej działalności komercyjnej dochód danego uzdrowiska, b) opłata klimatyczna lub uzdrowiskowa pobierana od kuracjuszy, c) dotacje państwowe przysługujące prawnie uzdrowiskom, d) wpływy z państwowego kontraktowania usług uzdrowiska np. przez NFZ, e) dotacje unijne. We wniosku Autor stwierdza, że przyjęta w części „Materiał i metoda” hipoteza dla przedstawionych w tym artykule badań bez żadnych zastrzeżeń potwierdziła się w całości.

Słowa kluczowe: płatnicy na rzecz uzdrowisk polskich, kuracjusz, Skarb Państwa, Unia Europejska.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone