Wydatki na ochronę zdrowia w gospodarstwach domowych

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Marlena Piekut, Krystyna Gutkowska

1 (46) 2016 s. 36–44
Kliknij aby wrócić do spisu treści
36_1_46_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Piekut M., Gutkowska K. Wydatki na ochronę zdrowia w gospodarstwach domowych. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2016;1(46):36–44.

Wprowadzenie. Jedną z podstawowych potrzeb pojawiającą się w ramach funkcjonowania gospodarstw domowego jest ochrona zdrowia. Cel. Celem badania jest prześledzenie poziomu i struktury wydatków na zdrowie ponoszonych w polskich gospodarstwach domowych. Materiał i metody. Źródłem informacji wykorzystywanych w badaniu były systematyczne analizy badania budżetów gospodarstw domowych GUS i bazy danych Eurostatu. W badaniu zastosowano analizę korelacji kanonicznej. Wyniki i wnioski. Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na wydatki na zdrowie w polskich gospodarstwach domowych są: wiek członków gospodarstwa domowego, rodziny dochód do dyspozycji i poziom wykształcenia głowy rodziny. Najwyższe wydatki na zdrowie zaobserwowano w gospodarstwach domowych emerytów oraz w gospodarstwach domowych z największymi dochodami rozporządzalnymi na osobę.

Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe, wydatki na zdrowie, determinanty wydatków, analiza korelacji kanonicznej, Polska.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone