Wydanie 4 (61) 2019

Lista artykułów zamieszczonych w numerze. Kliknij manuskrypt aby zobaczyć jego streszczenie lub pobierz pełną treść pracy w wersji elektronicznej (plik PDF).

Cyfrowa wersja wydania (plik PDF): 4_2019_61.pdf

Strony Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
251–256 Zachowania zdrowotne a zaburzenia stanu odżywienia wśród pacjentów z rakiem nerki
Lucyna Ścisło, Elżbieta Walewska, Grażyna Puto, Monika Skruch, Antoni M. Szczepanik
251_4_61_2019.pdf
257–261 Analiza zachowań zdrowotnych studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Marcin Cierniak, Martyna Kruszyńska, Cezary Kułak, Dariusz Timler
257_4_61_2019.pdf
262–269 Predyktory jakości życia pacjentów poddawanych radioterapii z powodu nowotworu okolic głowy i szyi
Beata Babiarczyk, Natalia Wnętrzak
262_4_61_2019.pdf
270–274 Częstość spożywania alkoholu i zażywania narkotyków przez gimnazjalistów szkół oświęcimskich
Dariusz Góra
270_4_61_2019.pdf
275–279 Analiza ciężaru tornistrów wśród uczniów nauczania początkowego
Karina Słonka, Małgorzata Gryc, Martyna Chodakowska, Anna Klus
275_4_61_2019.pdf
280–287 Suplementacja wśród mężczyzn amatorsko uprawiających kulturystkę
Alicja Karpik, Dominika Jamioł-Milc, Patrycja Załęska, Karina Ryterska
280_4_61_2019.pdf
288–294 Udział ojca w zapewnieniu pierwszego kontaktu „skóra do skóry” noworodkom urodzonym drogą cięcia cesarskiego
Monika Salamończyk, Anna Łozińska-Czerniak, Ewa Dmoch-Gajzlerska
288_4_61_2019.pdf
295–311 Stres związany z pracą pielęgniarek i położnych oraz style radzenia sobie ze stresem
Marzena Kaźmierczak, Grażyna Gebuza, Małgorzata Gierszewska, Estera Mieczkowska, Agnieszka Dombrowska-Pali, Marta Kłosowska
295_4_61_2019.pdf
312–318 Zachowania zdrowotne i poczucie własnej skuteczności studentów pochodzących z Kanady
Joanna Irena Zalewska-Puchała, Wioleta Gąska, Anna Majda
312_4_61_2019.pdf
319–325 Stygmatyzacja pacjentów z nieprawidłową masą ciała przez personel medyczny – badanie pilotażowe
Martyna Gruszka, Grzegorz Kudela, Tomasz Koszutski
319_4_61_2019.pdf
326–330 Porównanie kosztów leczenia interferonem i lekami o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym u pacjentów po przeszczepieniu wątroby z nawrotem zakażenia HCV
Karolina Hawryluk, Michał Ciszek
326_4_61_2019.pdf
331–336 Globalny i specyficzne style przywiązania w dzieciństwie i w dorosłości u osób z zaburzeniem osobowości borderline
Denim Jan Sporny, Lidia Cierpiałkowska
331_4_61_2019.pdf
337–342 Dziecko niepełnosprawne jako ofiara przestępstw seksualnych, z uwzględnieniem zaburzeń odżywiania po traumie – przegląd piśmiennictwa
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Małgorzata Mizgier, Witold Kędzia, Michalina Drejza
337_4_61_2019.pdf
343–351 Aktywne formy witaminy D a zdrowie
Anna Małgorzata Piotrowska, Olga Czerwińska-Ledwig, Adam Podhorecki, Wanda Pilch
343_4_61_2019.pdf
352–356 Wskazania do prowadzenia ciągłego monitoringu kardiotokograficznego w trakcie porodu według PTG, NICE, FIGO, ACOG, RANZOG – próba analizy porównawczej
Sylwia Rychlewicz, Grażyna Bączek, Piotr Węgrzyn
352_4_61_2019.pdf
357–362 Archibald Edward Garrod – życie i droga zawodowa ojca genetyki biochemicznej. Część I. Alkaptonuria
Dariusz Walkowiak
357_4_61_2019.pdf
363–368 Wpływ witaminy D na przebieg ciąży oraz zdrowie matki i dziecka
Kamila Bołtuć
363_4_61_2019.pdf
369–372 Fluoroza zębów jako problem zdrowia publicznego369
Agnieszka Lipiak, Bogusz Giernaś, Ewelina Wierzejska
369_4_61_2019.pdf
373–376 Zespół Arnolda-Chiariego typu I – diagnostyka i leczenie – opis przypadku
Michał Wieczorek, Maciej Makuch
373_4_61_2019.pdf
377–379 Prawna ocena możliwości dokonania 6 zapłodnień oocytów, pozyskanych w wyniku kilku stymulacji
Anna Wilińska-Zelek
377_4_61_2019.pdfCopyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone