Wydanie 4 (45) 2015

Lista artykułów zamieszczonych w numerze. Kliknij manuskrypt aby zobaczyć jego streszczenie lub pobierz pełną treść pracy w wersji elektronicznej (plik PDF).

Cyfrowa wersja wydania (plik PDF): 4_45_2015.pdf

Strony Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
225–228 Objawowe zakażenie Clostridium difficile u ciężarnej – opis przypadku oraz analiza metod diagnostycznych i terapeutycznych możliwych do zastosowania u kobiet ciężarnych
Michał Chojnicki, Adrian Dąbrowski, Maciej Bura, Błażej Rozpłochowski, Aleksandra Bruś‑Chojnicka, Andrzej Marszałek, Arleta Kowala‑Piaskowska, Iwona Mozer‑Lisewska
225_4_45_2015.pdf
229–234 Związek między nadużywaniem alkoholu a wynikiem w skali MMSe u osób starszych (mieszkańców Domu Pomocy Społecznej)
Łukasz Bojkowski, Karolina Chlebosz, Alicja Urbaniak
229_4_45_2015.pdf
235–241 Ocena wiedzy personelu medycznego i niemedycznego o podstawowych czynnościach resuscytacyjnych (BLS) oraz zastosowaniu automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)
Ryszard Szpunar, Joanna Żurawska, Beata Pięta
235_4_45_2015.pdf
242–247 Opinie personelu medycznego na temat agresywnych zachowań pacjentów
Daniela Grudzień, Patrycja Zurzycka, Teresa Radzik
242_4_45_2015.pdf
248–254 Analiza nawyków oraz preferencji żywieniowych kobiet w ciąży
Jana Krzysztoszek, Krzysztof Kus, Marta Banaszak
248_4_45_2015.pdf
255–258 Społeczno‑ekonomiczne skutki leczenia niepłodności
Paweł Drągowski, Katarzyna Siemionow, Ilona Zaręba, Izabela Prokop, Edyta Rysiak, Eryk Cekała, Michał Rutkowski
255_4_45_2015.pdf
259–266 Dopłaty do świadczeń gwarantowanych. Możliwości prawne współfinansowania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Agnieszka Pietraszewska‑Macheta, Filip Nowak
259_4_45_2015.pdf
267–270 Seksualność osób otyłych ze szczególnym uwzględnieniem okresu przekwitania
Grażyna Jarząbek‑Bielecka, Małgorzata Mizgier, Maciej Wilczak, Magdalena Pisarska-Krawczyk, Anna Potasińska‑Sobkowska, Karolina Andrzejak, Joanna Buks, Witold Kędzia, Stefan Sajdak
267_4_45_2015.pdf
271–274 Jet lag – zespół nagłej zmiany czasowej
Ewelina Kimszal, Katarzyna Van Damme‑Ostapowicz
271_4_45_2015.pdf
275–277 Udział pielęgniarki w pobieraniu materiału biologicznego do badań
Katarzyna Van Damme‑Ostapowicz, Elżbieta Krajewska‑Kułak
275_4_45_2015.pdf
278–279 Koder medyczny w Polsce
Erwin Strzesak, Karolina Blaszka, Jolanta Kaczmarek
278_4_45_2015.pdf
280–287 Z perspektywy 40-lecia akademickiego kształcenia pielęgniarek i położnych w Polsce
Teresa Slosorz, Beata Fryc‑Przybyłowska
280_4_45_2015.pdf
288–296 Idea oraz optymalne metody promocji aptek
Katarzyna Przybylska, Monika Szeibe
288_4_45_2015.pdf
297–300 Symptomy chorób ginekologicznych
Grażyna Jarząbek‑Bielecka, Małgorzata Mizgier, Joanna Buks, Magdalena Pisarska‑Krawczyk, Maciej Wilczak, Witold Kędzia
297_4_45_2015.pdf
301–306 Ocena realizacji i wdrażania pakietu onkologicznego w pierwszym półroczu 2015 roku w województwie świętokrzyskim na tle Polski
Michał Chrobot, Stanisław Góźdź, Paweł Macek
301_4_45_2015.pdfCopyright © 2006–2023 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone