- opublikowane prace

Lista artykułów, których autorem lub współautorem jest .

Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
Seksuologiczne i psychologiczne problemy u pacjentek z wrodzonymi wadami rozwojowymi narządów płciowych – obserwacje kliniczne
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Joanna Buks, Tomasz Opala
5_1_38_2014.pdf
Ocena potrzeb i reakcji seksualnych kobiet ze stwierdzonym w wywiadzie problemem zaburzeń statyki narządów płciowych i nietrzymania moczu
Alicja Miedziejko, Grażyna Jarząbek-Bielecka, Agata Król, Magdalena Pisarska-Krawczyk, Maciej Wilczak, Witold Kędzia, Magdalena Wróbel
9_1_38_2014.pdf
Jakość życia pacjentów z chorobą refluksową przełyku
Maria Korzonek, Agnieszka Dziergas
13_1_38_2014.pdf
Poziom wiedzy z zakresu czynników ryzyka i profilaktyki raka szyjki macicy wśród studentek wybranych krakowskich uczelni
Ewa Mędrela-Kuder
20_1_38_2014.pdf
Starzenie się: kobieca aktywność seksualna, wypadanie narządów miednicy i nietrzymanie moczu
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Joanna Buks, Joanna Witkowska, Maciej Wilczak, Magdalena Pisarska-Krawczyk, Witold Kędzia, Michał Pawlaczyk, Zbigniew Friebe, Magdalena Wróbel, Małgorzata Mizgier
25_1_38_2014.pdf
Poziom świadomości kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy
Anna Stefanek, Paulina Durka
29_1_38_2014.pdf
Radikulopatia szyjna
Marta Łukaszewska, Bartosz Łukaszewski, Jerzy Nazar, Mieczysława U. Jurczyk
39_1_38_2014.pdf
Terapia dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym z punktu widzenia fizjoterapeuty
Magdalena Pogorzelczyk, Ewa Gajewska
43_1_38_2014.pdf
Cera naczyniowa – przyczyny, pielęgnacja, leczenie
Katarzyna Janda, Oliwia Lach
48_1_38_2014.pdf
Znaczenie przeciwciał przeciw cyklicznemu cytrulinowemu peptydowi (anti‑CCP) we wczesnej diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów – przegląd danych klinicznych
Alicja Świątek‑Pawelczak, Katarzyna Cebrowska, Joanna Grasza
55_1_38_2014.pdf
Opieka pielęgniarska – wybrane zagadnienia teoretyczne
Żaneta Dobińska
59_1_38_2014.pdf
Pielęgniarstwo – zawód deficytowy?
Patrycja Zając, Rafał Szpakowski
64_1_38_2014.pdf
Szkoła jako środowisko wspierające kształtowanie prozdrowotnych postaw – kontekst pedagogiczno-zdrowotny
Dorota Lizak
69_1_38_2014.pdf
Prawna ochrona dóbr naturalnych w uzdrowiskach we współczesnym prawie polskim
Artur Guźlecki
75_1_38_2014.pdf
Analiza kosztów farmakoterapii oraz ewentualnych działań niepożądanych w populacji młodych osób chorujących na nadciśnienie tętnicze
Anna Paczkowska, Marta Kostusiak, Krzysztof Kus, Dorota Koligat, Tomasz Zaprutko, Piotr Ratajczak, Elżbieta Nowakowska
91_2_39_2014.pdf
Ocena nowej ustawy refundacyjnej na terenie Wielkopolski
Dorota Koligat, Anna Paczkowska, Katarzyna Anusiak, Natasza Czaja, Natalia Dyśko, Anna Kaźmierczak, Patrycja Murawiecka, Iwona Słodzińska, Monika Nowicka, Marzena Skurzyńska, Tomasz Zaprutko, Krzysztof Kus, Piotr Ratajczak, Elżbieta Nowakowska
97_2_39_2014.pdf
Choroba zwyrodnieniowa stawów jako problem ekonomiczny i społeczny w aspekcie leczenia zachowawczego
Katarzyna Kaniewska, Izabela Prokop, Robert Terlikowski, Edyta Rysiak, Anna Kuryliszyn‑Moskal
102_2_39_2014.pdf
Zastosowanie medycznych baz danych w leczeniu schizofrenii w Polsce – badanie pilotażowe
Krzysztof Kus, Ewa Ossolińska, Piotr Ratajczak, Tomasz Zaprutko, Anna Paczkowska, Dorota Koligat, Anna Woźniak, Elżbieta Nowakowska
109_2_39_2014.pdf
Ekonomiczny aspekt powikłań cukrzycy typu 1
Natalia Marcińczyk, Mateusz Maciejczyk, Agnieszka Pietrzykowska, Alina Cywoniuk, Edyta Rysiak
116_2_39_2014.pdf
Profilaktyka oraz leczenie cukrzycy – badanie poziomu świadomości pacjentów
Piotr Ratajczak, Edyta Obolewicz, Krzysztof Kus, Dorota Koligat, Anna Paczkowska, Tomasz Zaprutko, Elżbieta Nowakowska
119_2_39_2014.pdf
Menopauza w aspekcie społecznym i ekonomicznym
Rafał Zadykowicz, Anna Sójka, Urszula Czyżewska, Michał Rutkowski, Karolina Kilen, Edyta Rysiak, Wojciech Miltyk
127_2_39_2014.pdf
Porównanie schematów terapii niefarmakologicznej ordynowanej pacjentom chorym na schizofrenię i leczonym w szpitalu w Poznaniu, we Lwowie i w Kiel
Tomasz Zaprutko, Krzysztof Kus, Rostyslav Bilobryvka, Lyudmyla Rakhman, Robert Göder, Dorota Koligat, Piotr Ratajczak, Anna Paczkowska, Elżbieta Nowakowska
133_2_39_2014.pdf
Stan aktywności fizycznej studentów
Martyna Dębska
138_2_39_2014.pdf
Ocena kosztów leczenia astmy
Aleksandra Kuczyńska, Edyta Rysiak, Magdalena Donejko, Paweł Drągowski, Magdalena Jakuc, Grażyna Dawidziuk
143_2_39_2014.pdf
Zarządzanie, poprzez jakość w zakładach opieki zdrowotnej
Edyta Rysiak, Magdalena Donejko, Elżbieta Galicka, Izabela Prokop, Paweł Drągowski, Eryk Cekała, Grażyna Dawidziuk
146_2_39_2014.pdf
Racjonalizacja farmakoterapii reumatoidalnego zapalenia stawów
Karol Rółkowski, Ilona Zaręba, Stanisław Malec, Izabela Prokop, Paulina Lange, Wojciech A. Szewczak, Piotr Jakubów, Edyta Rysiak
149_2_39_2014.pdf
Blaski i cienie rynku farmaceutycznego i aptecznego w świetle ustawy refundacyjnej
Katarzyna Przybylska, Maciej Pytlik
153_2_39_2014.pdf
Analiza farmakoekonomiczna leczenia hipercholesterolemii. Przegląd literatury
Mariola Drozd, Ewa Poleszak
158_2_39_2014.pdf
Cukrzyca jako problem społeczny i ekonomiczny
Paweł Drągowski, Urszula Czyżewska, Eryk Cekała, Paulina Lange, Rafał Zadykowicz, Anna Sójka, Justyna Brzezińska
163_2_39_2014.pdf
Osteoporoza – problem społeczny i ekonomiczny
Stanisław Malec, Ilona Zaręba, Karol Rółkowski, Edyta Rysiak, Wojciech A. Szewczak, Paulina Kojta, Izabela Prokop
167_2_39_2014.pdf
Historia i etos zawodu pielęgniarki w Polsce
Żaneta Dobińska
172_2_39_2014.pdf
Przestępstwa wobec nieletnich, przestępstwa seksualne
Grażyna Jarząbek‑Bielecka, Joanna Buks, Dorota Lorkiewicz‑Muszyńska, Marzena Labęcka, Maksymilian Jarząbek, Anna Bielecka‑Gąszcz, Maciej Wilczak, Magdalena Pisarska‑Krawczyk, Tomasz Opala
176_2_39_2014.pdf
Apteka XXI wieku w nowych uregulowaniach prawnych
Katarzyna Przybylska, Monika Szeibe
182_2_39_2014.pdf
Wiedza pielęgniarek na temat praw pacjenta
Agnieszka Skorupska-Król, Aldona Samborska, Iwona Bodys-Cupak, Iwona Oskędra
Wewnątrzmaciczna śmierć płodu jako stan zagrożenia życia ciężarnej
Paulina Durka, Anna Cieszyńska
Analiza składu pierwiastkowego włosów i paznokci w chorobie parkinsona z użyciem atomowej spektromeTrii absorpcyjnej (AAS) – krótki komunikat
Anna Bitner, Małgorzata Szady‑Grad, Piotr Biegański, Paweł Zalewski, Jacek J. Klawe, Julia L. Newton
Funkcjonowanie młodzieży z dysfunkcją wzroku w przestrzeni miejskiej Krakowa
Wacław Batko, Patrycja Zurzycka
Ocena wyników leczenia operacyjnego dyskopatii w zależności od stopnia nasilenia dolegliwości bólowych
Bernadeta Sajdak, Iwona Bodys‑Cupak
Charakterystyka wybranych zwyczajów żywieniowych i aktywności fizycznej studentów wychowania fizycznego i filologii
Ewa Mędrela-Kuder
Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z sumieniem i przepisami
Katarzyna Milejczak, Erwin Strzesak
Wyzwania w rozliczaniu umów lekowych, czyli dlaczego szpitalom opłaca się wylewać leki
Joanna Domańska, Erwin Strzesak, Hanna Waligórska
Znaczenie leków generycznych i biopodobnych w racjonalnej refundacji i polityce lekowej
Tomasz Bochenek
Model kompetencji komunikacyjnej jako podstawa relacji pacjent–pracownicy rejestracji szpitalnej
Aleksandra Komajda, Erwin Strzesak, Jolanta Kaczmarek
Ocena ilościowa zestawów obiadowych realizowanych w stołówce szkolnej
Marzena Zołoteńka‑Synowiec, Ewa Malczyk, Beata Całyniuk, Marlena Gambal
Poród przedwczesny w przebiegu niewydolności cieśniowo‑szyjkowej szyjki macicy
Beata Marta Urbanowicz
Początki akademickiego kształcenia pielęgniarek w Polsce
Teresa Slosorz
Ocena czasu hospitalizacji oraz sezonowości przyjęć poszkodowanych z obrażeniami klatki piersiowej na SOR
Marcin Cierniak, Maciej Gardoń, Dariusz Timler, Wiesława Trendak, Tomasz Gaszyński
269_4_41_2014.pdf
Ocena parametrów zapalnych oraz długości szyjki macicy w zagrażającym poronieniu
Jan Tuzel, Joanna Niepsuj‑Biniaś, Tomasz Olejniczak, Krzysztof Szymanowski, Tomasz Opala
273_4_41_2014.pdf
Ocena parametrów zapalnych oraz długości szyjki macicy w zagrażającym porodzie przedwczesnym
Jan Tuzel, Tomasz Olejniczak, Joanna Niepsuj‑Biniaś, Krzysztof Szymanowski, Tomasz Opala
277_4_41_2014.pdf
Determinanty wyborów żywieniowych podejmowanych przez kobiety z nadmierną masą ciała
Sandra Kryska
281_4_41_2014.pdf
Czy skoki spadochronowe są bezpiecznym sportem?
Ewelina Kimszal, Katarzyna Van Damme‑Ostapowicz
287_4_41_2014.pdf
Leczenie zachowawcze ciąży szyjkowej – siedem przypadków
Krzysztof Szymanowski, Joanna Niepsuj‑Biniaś, Kinga Więznowska‑Maczyńska, Tomasz Czerniak, Tomasz Olejniczak, Tomasz Opala, Marek Chuchracki
290_4_41_2014.pdf
Hipotermia lecznicza w encefalopatii niedotlenieniowo‑niedokrwiennej noworodków
Joanna Żurawska, Ryszard Szpunar, Beata Pięta
295_4_41_2014.pdf
Kształcenie zawodowe pielęgniarek w ujęciu historycznym
Teresa Slosorz
298_4_41_2014.pdf
Wpływ macierzyństwa na seksualność kobiet
Natalia Zyśk, Paulina Durka
5_1_42_2015.pdf
Efekty dogoterapii u dziecka z autyzmem – opis przypadku
Magdalena Kobylińska, Ewa Gajewska
14_1_42_2015.pdf
Kinesiology Taping jako metoda terapeutyczna i kosmetyczna w stłuczeniu mięśnia – opis przypadku
Martyna Dębska
18_1_42_2015.pdf
Ocena aktywności fizycznej młodzieży ponadgimnazjalnej
Elżbieta Antos, Elżbieta Staniak
22_1_42_2015.pdf
Demencja. Metody oddziaływań pozafarmakologicznych
Hanna Pietraszek-Kusik
28_1_42_2015.pdf
Promocja zdrowia – realizm czy utopia?
Dorota Lizak, Mariola Seń
36_1_42_2015.pdf
Prawidłowo prowadzona indywidualna dokumentacja medyczna pacjenta następstwem kontroli przeprowadzanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia?
Hanna Waligórska, Erwin Strzesak, Jolanta Kaczmarek
42_1_42_2015.pdf
Samodzielność i kompetencje zawodu położnej w systemie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Polsce
Agnieszka Smerdka
45_1_42_2015.pdf
Wyzwania w rozliczaniu umów lekowych, czyli dlaczego szpitalom opłaca się wylewać leki
Joanna Domańska, Erwin Strzesak, Hanna Waligórska
51_1_42_2015.pdf
Jakie informacje powinny posiadać osoby wyjeżdżające do strefy tropikalnej?
Ewelina Kimszal, Katarzyna Van Damme‑Ostapowicz
54_1_42_2015.pdf
Opieka medyczna i aptekarska nad pacjentkami niepełnosprawnymi w aspekcie ginekologicznym i seksuologicznym
Grażyna Jarząbek‑Bielecka, Marek Bielecki, Magdalena Pisarska‑Krawczyk, Joanna Buks, Witold Kędzia
58_1_42_2015.pdf
Prawne, medyczne i etyczne problemy związane z ciążą młodocianych
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Zuzanna Jarząbek, Karolina Andrzejak, Joanna Buks, Magdalena Pisarska-Krawczyk, Maciej Wilczak, Witold Kędzia, Stefan Sajdak, Małgorzata Mizgier
63_1_42_2015.pdf
Wpływ wsparcia i obecności partnera na samopoczucie kobiety rodzącej
Agnieszka Berkau
71_2_43_2015.pdf
Analiza przyczyn urazów klatki piersiowej wśród poszkodowanych przyjętych na SOR
Marcin Cierniak, Maciej Gardoń, Dariusz Timler, Wiesława Trendak, Tomasz Gaszyński
76_2_43_2015.pdf
Różnice w informowaniu o zanieczyszczeniu powietrza w Krakowie w sezonie grzewczym i poza nim przez prasę lokalną wydaną w latach 2009–2013
Agnieszka Magiera, Bartosz Balcerzak
81_2_43_2015.pdf
Operacyjne i zachowawcze metody postępowania w ginekologii
Grażyna Jarząbek‑Bielecka, Marek Bielecki, Joanna Buks, Magdalena Pisarska‑Krawczyk, Maciej Wilczak, Witold Kędzia
89_2_43_2015.pdf
Bóle kręgosłupa u dzieci i młodzieży. Narastający problem medyczno-społeczny
Hubert Prabucki
93_2_43_2015.pdf
Promocja zdrowia a zaburzenia statyki narządów płciowych
Grażyna Jarząbek‑Bielecka, Joanna Buks, Magdalena Pisarska‑Krawczyk, Maciej Wilczak, Marek Bielecki, Witold Kędzia
97_2_43_2015.pdf
Gynecologic problems in childhood and adolescent patients
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Małgorzata Mizgier, Joanna Buks, Magdalena Pisarska-Krawczyk, Maciej Wilczak, Witold Kędzia
103_2_43_2015.pdf
Ocena dawek promieniowania jonizującego dla osób narażonych zawodowo w diagnostyce radiologicznej
Lucyna Kasprzyk, Mieczysława U. Jurczyk
106_2_43_2015.pdf
Konkurs na świadczenia wysokospecjalistyczne jako precedens map zapotrzebowania zdrowotnego
Hanna Waligórska, Erwin Strzesak
112_2_43_2015.pdf
Biochemiczne markery nowotworowe raka piersi i jajnika
Piotr Białas, Anna Jankowska
115_2_43_2015.pdf
Studenckie spojrzenie na problematykę opieki i pielęgnacji chorych z Chorobą Alzheimera
Joanna Samborska, Agnieszka Krawczyk‑Wasielewska
122_2_43_2015.pdf
Rozwój historyczny technologii medycznej dożylnego podawania płynów
Łukasz Strzępek, Marcin Mikos, Grzegorz Juszczyk, Karolina Strzępek, Aleksandra Czerw
125_2_43_2015.pdf
Organizacja ścieżki pacjenta onkologicznego w Wielkopolskim Centrum Onkologii – rola koordynatora
Erwin Strzesak, Jolanta Kaczmarek, Sylwia Zygmunt
129_2_43_2015.pdf
Déjà vu ustawy o zdrowiu
Hanna Waligórska, Erwin Strzesak
133_2_43_2015.pdf
Organizacja i finansowanie opieki psychiatrycznej na Ukrainie – na przykładzie osób chorych na schizofrenię i hospitalizowanych we Lwowie
Tomasz Zaprutko, Krzysztof Kus, Dorota Koligat, Piotr Ratajczak, Elżbieta Nowakowska
143_3_44_2015.pdf
Leki OTC a samoleczenie bólu
Piotr Ratajczak, Krzysztof Kus, Magdalena Pluskota, Dorota Koligat, Tomasz Zaprutko, Elżbieta Nowakowska
147_3_44_2015.pdf
Wpływ działań marketingowych na zakup leków dostępnych bez recepty przez pełnoletnich mieszkańców Białegostoku
Paulina Sobolewska, Przemysław Czajkowski, Ilona Zaręba, Paweł Drągowski, Izabela Prokop, Rafał Zadykowicz, Renata Zaręba, Edyta Rysiak
154_3_44_2015.pdf
Występowanie depresji i lęku u kobiet w okresie menopauzy
Dorota Koligat, Anna Paczkowska, Michał Michalak, Anna Kaźmierczak, Marzena Skurzyńska, Katarzyna Anusiak, Natalia Dyśko, Ewa Lipczyńska, Natasza Czaja, Tomasz Zaprutko, Krzysztof Kus, Elżbieta Nowakowska
159_3_44_2015.pdf
Zastosowanie medycznych baz danych w optymalizacji leczenia cukrzycy
Krzysztof Kus, Dorota Koligat, Maciej Skorek, Tomasz Zaprutko, Piotr Ratajczak, Elżbieta Nowakowska
164_3_44_2015.pdf
Użyteczności stanów zdrowia EQ-5D oceniane z zastosowaniem metod bezpośrednich przez studentów V roku Farmacji UM we Wrocławiu
Paweł Petryszyn, Katarzyna Kempa, Paweł Ekk‑Cierniakowski, Rentsen Battsengel, Agnieszka Trznadel, Natalia Więckowska
170_3_44_2015.pdf
Przegląd systematyczny kwestionariuszy generycznych najczęściej wykorzystywanych w badaniach jakości życia w Polsce
Jana Krzysztoszek, Dorota Koligat, Elżbieta Nowakowska
177_3_44_2015.pdf
Wyzwania systemu opieki zdrowotnej w Europie
Anna Sójka, Rafał Zadykowicz, Edyta Rysiak
183_3_44_2015.pdf
Farmaceuta kliniczny szansą zbilansowania wydatków na farmakoterapię szpitalną
Mariola Drozd, Anna Kijewska
187_3_44_2015.pdf
Farmakoterapia chorób rzadkich i ultrarzadkich u dzieci – znaczenie kliniczne i ekonomiczne
Mateusz Maciejczyk, Natalia Marcińczyk, Agnieszka Pietrzykowska, Edyta Rysiak, Ilona Zaręba, Iwona Raciborska, Rafał Zadykowicz
194_3_44_2015.pdf
Strona internetowa jako narzędzie promocji aptek
Katarzyna Przybylska, Monika Szeibe
198_3_44_2015.pdf
Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego – skuteczność, kontrowersje oraz zagrożenia wynikające z ich stosowania
Rafał Zadykowicz, Anna Sójka, Edyta Rysiak
202_3_44_2015.pdf
Koszty leczenia raka płuca
Ilona Zaręba, Edyta Rysiak, Renata Zaręba, Joanna Stelmaszewska, Alina Cywoniuk, Magdalena Jakuc, Izabela Prokop, Hubert Janowski
205_3_44_2015.pdf
Socjo‑ekonomiczne konsekwencje raka szyjki macicy
Ilona Zaręba, Edyta Rysiak, Renata Zaręba, Joanna Stelmaszewska, Karolina Bagnowska, Alina Cywoniuk, Eryk Cekała, Izabela Prokop, Paweł Drągowski
209_3_44_2015.pdf
Farmakoekonomiczny aspekt depresji
Natalia Marcińczyk, Mateusz Maciejczyk, Edyta Rysiak, Ilona Zaręba, Michał Rutkowski, Karolina Kilen
214_3_44_2015.pdf
Objawowe zakażenie Clostridium difficile u ciężarnej – opis przypadku oraz analiza metod diagnostycznych i terapeutycznych możliwych do zastosowania u kobiet ciężarnych
Michał Chojnicki, Adrian Dąbrowski, Maciej Bura, Błażej Rozpłochowski, Aleksandra Bruś‑Chojnicka, Andrzej Marszałek, Arleta Kowala‑Piaskowska, Iwona Mozer‑Lisewska
225_4_45_2015.pdf
Związek między nadużywaniem alkoholu a wynikiem w skali MMSe u osób starszych (mieszkańców Domu Pomocy Społecznej)
Łukasz Bojkowski, Karolina Chlebosz, Alicja Urbaniak
229_4_45_2015.pdf
Ocena wiedzy personelu medycznego i niemedycznego o podstawowych czynnościach resuscytacyjnych (BLS) oraz zastosowaniu automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)
Ryszard Szpunar, Joanna Żurawska, Beata Pięta
235_4_45_2015.pdf
Opinie personelu medycznego na temat agresywnych zachowań pacjentów
Daniela Grudzień, Patrycja Zurzycka, Teresa Radzik
242_4_45_2015.pdf
Analiza nawyków oraz preferencji żywieniowych kobiet w ciąży
Jana Krzysztoszek, Krzysztof Kus, Marta Banaszak
248_4_45_2015.pdf
Społeczno‑ekonomiczne skutki leczenia niepłodności
Paweł Drągowski, Katarzyna Siemionow, Ilona Zaręba, Izabela Prokop, Edyta Rysiak, Eryk Cekała, Michał Rutkowski
255_4_45_2015.pdf
Dopłaty do świadczeń gwarantowanych. Możliwości prawne współfinansowania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Agnieszka Pietraszewska‑Macheta, Filip Nowak
259_4_45_2015.pdf
Seksualność osób otyłych ze szczególnym uwzględnieniem okresu przekwitania
Grażyna Jarząbek‑Bielecka, Małgorzata Mizgier, Maciej Wilczak, Magdalena Pisarska-Krawczyk, Anna Potasińska‑Sobkowska, Karolina Andrzejak, Joanna Buks, Witold Kędzia, Stefan Sajdak
267_4_45_2015.pdf
Jet lag – zespół nagłej zmiany czasowej
Ewelina Kimszal, Katarzyna Van Damme‑Ostapowicz
271_4_45_2015.pdf
Udział pielęgniarki w pobieraniu materiału biologicznego do badań
Katarzyna Van Damme‑Ostapowicz, Elżbieta Krajewska‑Kułak
275_4_45_2015.pdf
Koder medyczny w Polsce
Erwin Strzesak, Karolina Blaszka, Jolanta Kaczmarek
278_4_45_2015.pdf
Z perspektywy 40-lecia akademickiego kształcenia pielęgniarek i położnych w Polsce
Teresa Slosorz, Beata Fryc‑Przybyłowska
280_4_45_2015.pdf
Idea oraz optymalne metody promocji aptek
Katarzyna Przybylska, Monika Szeibe
288_4_45_2015.pdf
Symptomy chorób ginekologicznych
Grażyna Jarząbek‑Bielecka, Małgorzata Mizgier, Joanna Buks, Magdalena Pisarska‑Krawczyk, Maciej Wilczak, Witold Kędzia
297_4_45_2015.pdf
Ocena realizacji i wdrażania pakietu onkologicznego w pierwszym półroczu 2015 roku w województwie świętokrzyskim na tle Polski
Michał Chrobot, Stanisław Góźdź, Paweł Macek
301_4_45_2015.pdf
Klasyfikacja badań radiologicznych u noworodków
Mieczysława U. Jurczyk, Marta Adamkiewicz, Karolina Chmaj‑Wierzchowska, Lucyna Kasprzyk
7_1_46_2016.pdf
Ocena poziomu wiedzy studentów ostatnich lat studiów w uczelniach wyższych na terenie Łodzi na temat RKO u osób dorosłych, dzieci i niemowląt
Wioleta Wójcik, Marcin Cierniak, Krystyna Frydrysiak, Tomasz Gaszyński
12_1_46_2016.pdf
Poród rodzinny z perspektywny ojca dziecka
Agnieszka Berkau, Sara Suchowiak, Katarzyna Plagens‑Rotman
18_1_46_2016.pdf
Znaczenie kształcenia ustawicznego w opinii czynnych zawodowo pielęgniarek
Katarzyna Matczak, Karolina Szczeszek, Anna Maria Stanek, Maciej Wilczak
24_1_46_2016.pdf
Ocena zachowań zdrowotnych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym hospitalizowanych i leczonych ambulatoryjnie
Beata Babiarczyk, Brygida Małutowska‑Dudek
29_1_46_2016.pdf
Wydatki na ochronę zdrowia w gospodarstwach domowych
Marlena Piekut, Krystyna Gutkowska
36_1_46_2016.pdf
Wybrane problemy ewidencyjne AP‑DiLO
Erwin Strzesak, Hanna Waligórska, Sylwia Zygmunt
45_1_46_2016.pdf
Podsumowanie 3 lat funkcjonowania systemu elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy – eWUŚ
Anna Krzemińska
50_1_46_2016.pdf
Transplantacje narządów w perspektywie transkulturowej
Halina Nogal, Ewa Wiśniewska, Elżbieta Antos
52_1_46_2016.pdf
Analiza porównawcza wybranych efektów procesu implementacji pakietu onkologicznego dla województw śląskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego
Michał Chrobot, Marcin Motnyk, Erwin Strzesak
61_1_46_2016.pdf
Alternatywne sposoby łagodzenia bólu porodowego
Natalia Smolarek, Małgorzata Pięt, Joanna Żurawska, Ryszard Szpunar, Beata Pięta
74_1_46_2016.pdf
Nietrzymania moczu u kobiet – krótki rys historyczny oraz najnowsze badania i osiągnięcia w zakresie ww. problematyki, ze szczególnym uwzględnieniem czynników położniczych i sposobu porodu
Karina Spławska‑Matuszczak, Krzysztof Szymanowski, Przemysław Kądziołka, Tomasz Opala
81_1_46_2016.pdf
Czy wirus Ebola jest nowym zagrożeniem epidemiologicznym świata?
Ewelina Kimszal, Katarzyna Van Damme‑Ostapowicz
88_1_46_2016.pdf
Rola wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w wybranych obszarach psychologicznego funkcjonowania człowieka
Łukasz Bojkowski, Ewa Mojs
92_1_46_2016.pdf
Choroba peyroniego – możliwości farmakoterapii miejscowej
Jacek Karaszewski, Barbara Darewicz
97_1_46_2016.pdf
Analiza kosztów (bezpośrednich i pośrednich) związanych ze stwardnieniem rozsianym w Polsce
Paweł Moćko, Paweł Kawalec, Krzysztof Piotr Malinowski
101_1_46_2016.pdf
Charakterystyka zawodu diagnosty laboratoryjnego i jego rola w systemie opieki zdrowotnej w Polsce
Katarzyna Siemionow, Paweł Drągowski, Joanna Teul, Róża Sawczuk, Ilona Zaręba, Wojciech Miltyk
110_1_46_2016.pdf
Zarys historyczny dynamiki rozwoju transplantologii klinicznej
Halina Nogal, Ewa Wiśniewska, Elżbieta Antos
113_1_46_2016.pdf
Możliwe legalne przeznaczenie środków finansowych pozostających w posiadaniu uzdrowisk
Artur Guźlecki
119_1_46_2016.pdf
Płatnicy na rzecz uzdrowisk
Artur Guźlecki
122_1_46_2016.pdf
E-learning i blended learning w opinii studentów uczelni medycznej
Monika Podwińska, Karolina Szczeszek, Maciej Wilczak
135_2_47_2016.pdf
Czynniki ryzyka raka piersi – porównanie wiedzy na ten temat u „Amazonek” i kobiet zdrowych w wieku 40–60 lat
Ewa Mędrela-Kuder
142_2_47_2016.pdf
Najczęściej występujące problemy laktacyjne w okresie poporodowym
Grażyna Gebuza, Karolina Jaworska, Marzena Kaźmierczak, Estera Mieczkowska, Małgorzata Gierszewska
148_2_47_2016.pdf
Wsparcie a jakość życia pacjentów dializowanych w Tarnowie
Aneta Grochowska, Magdalena Kurzawska, Iwona Bodys-Cupak
156_2_47_2016.pdf
Wirus Zika – nowy problem współczesnego świata?
Ewelina Kimszal, Katarzyna Van Damme-Ostapowicz
163_2_47_2016.pdf
Uwolnić onkologię
Hanna Waligórska, Erwin Strzesak
167_2_47_2016.pdf
Położna podstawowej opieki zdrowotnej w systemie opieki zdrowotnej w Polsce
Agnieszka Smerdka
169_2_47_2016.pdf
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia oszczędza na brachyterapii
Hanna Waligórska, Erwin Strzesak, Michał Chrobot
176_2_47_2016.pdf
Fizjoterapia w trudno gojących się ranach
Monika Gałczyk, Katarzyna Van Damme-Ostapowicz
180_2_47_2016.pdf
Wybrane konsekwencje ekonomiczne i zdrowotne konsumpcji tytoniu dla budżetu państwa i sektora publicznego
Marcin Motnyk, Michał Chrobot, Brunon Zemła
184_2_47_2016.pdf
Charakterystyka lecznictwa uzdrowiskowego w Kołobrzegu – specyfika działania zabiegów z użyciem naturalnych surowców leczniczych
Agnieszka Jakubowska
191_2_47_2016.pdf
Powinności uzdrowisk na rzecz płatnika
Artur Guźlecki
198_2_47_2016.pdf
Poglądy położnych na temat optymalnej drogi porodu
Wioletta Baran, Joanna Skręt-Magierło
209_3_48_2016.pdf
Wybrane parametry stanu bio-psycho-społecznego kobiet w okresie okołomenopauzalnym
Joanna Błajda, Edyta Barnaś, Anna Pieniążek, Anna Nowak-Zygadło
216_3_48_2016.pdf
Wpływ Treningu Słuchowego Tomatisa na wybrane sfery rozwoju u dzieci według subiektywnej oceny rodziców
Anna Sudoł, Katarzyna Wiecheć, Karolina Kabzińska, Ewa Mojs
223_3_48_2016.pdf
Edukacja pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy
Maria Połocka-Molińska, Anna Molińska-Kulesza, Bartosz Łukaszewski, Karolina Chmaj-Wierzchowska, Mieczysława U. Jurczyk
231_3_48_2016.pdf
Poczucie własnej skuteczności a umiejscowienie kontroli zdrowia w grupie osób z rozpoznaniem nadciśnienia tętniczego
Krystyna Kurowska, Katarzyna Manys
239_3_48_2016.pdf
Analiza poziomu poczucia skuteczności w redukcji nadwagi i otyłości oraz natężenia kompensacyjnych przekonań zdrowotnych dotyczących odżywiania się i regulacji masy ciała pacjentów Oddziału Leczenia Otyłości
Małgorzata Obara-Gołębiowska
246_3_48_2016.pdf
Struktura podatności na uszkodzenia ciała podczas upadku w różnym stanie pobudzenia organizmu młodych kobiet zwyczajowo aktywnych fizycznie
Sebastian Ingram, Paulina Ingram
250_3_48_2016.pdf
Emocje związane z zaburzonym obrazem ciała
Ewelina Kimszal, Katarzyna Van Damme-Ostapowicz
259_3_48_2016.pdf
Rola aktywności fizycznej i diety w zapobieganiu dysfunkcjom seksualnym związanym z problemem cukrzycy, zespołu metabolicznego, zespołu policystycznych jajników
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Joanna Buks, Małgorzata Mizgier, Marek Bielecki, Magdalena Pisarska-Krawczyk, Maciej Wilczak Anna Potasińska-Sobkowska, Witold Kędzia
263_3_48_2016.pdf
Związki polifenolowe w leczeniu i profilaktyce wybranych chorób cywilizacyjnych – dowody z badań epidemiologicznych
Magdalena Mężyńska, Małgorzata M. Brzóska
269_3_48_2016.pdf
Ciało jako obszar refleksji naukowej i jako projekt
Urszula Kluczyńska
277_3_48_2016.pdf
Czynniki determinujące kolonizację przewodu pokarmowego noworodka
Renata Witkowska-Wirstlein, Mieczysława U. Jurczyk
285_3_48_2016.pdf
Badania nad efektywnością treningu słuchowego metodą Tomatisa w kontekście zaburzeń dyslektycznych
Anna Sudoł, Karolina Kabzińska, Ewa Mojs, Katarzyna Wiecheć
290_3_48_2016.pdf
Witamina B12 – skutki niedoboru, zasadność terapii i suplementacji diety u osób w wieku podeszłym
Marzanna Mziray, Przemysław Domagała, Regina Żuralska, Magdalena Siepsiak
295_3_48_2016.pdf
Reklama leków OTC i suplementów diety w Polsce
Paweł Kawalec, Maciej Rogala
302_3_48_2016.pdf
Analiza nowej koncepcji elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego
Remigiusz Lewandowski
308_3_48_2016.pdf
Odpowiedzialność społeczna jako element strategii biznesowej firm farmaceutycznych
Beata Jankowiak-Bolko, Włodzimierz Samborski, Ewa Mojs
314_3_48_2016.pdf
Koszty utraconej produktywności pacjentów z zapalnymi schorzeniami stawów w Polsce
Krzysztof Malinowski, Paweł Kawalec
327_3_48_2016.pdf
Zarys powstania rehabilitacji na świecie oraz jej twórcy w Polsce
Monika Gałczyk, Katarzyna Van Damme-Ostapowicz, Ewelina Kimszal
345_3_48_2016.pdf
Ocena użyteczności stanów zdrowia KDQOL studentów ostatniego roku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Łukasz Dybalski, Agnieszka Trznadel, Karolina Gola, Joanna Gajda, Paweł Ekk-Cierniakowski, Aleksandra Staniak, Paweł Petryszyn
365_4_49_2016.pdf
Choroba Hashimoto – efektywność diety bezglutenowej
Krzysztof Kus, Karolina Zielińska, Tomasz Zaprutko, Piotr Ratajczak, Elżbieta Nowakowska
370_4_49_2016.pdf
Mezoterapia mikroigłowa – ocena skuteczności
Piotr Ratajczak, Dominika Golwiej, Krzysztof Kus, Tomasz Zaprutko, Elżbieta Nowakowska
377_4_49_2016.pdf
Ocena wdrażania opieki farmaceutycznej jako profesjonalnej i udokumentowanej usługi wpływającej na farmakoekonomiczne aspekty terapii pacjenta w wieku podeszłym
Magdalena Waszyk-Nowaczyk, Klaudia Błaszczyk, Michał Michalak, Agata Frankiewicz, Aleksandra Bordzio, Marek Simon
386_4_49_2016.pdf
Dieta ważną składową leczenia ostrego zapalenia trzustki
Tomasz Zaprutko, Krzysztof Kus, Piotr Ratajczak, Magdalena Najbar, Elżbieta Nowakowska
391_4_49_2016.pdf
Schizofrenia – problem społeczny i ekonomiczny
Ewelina Bogdańska, Edyta Rysiak, Przemysław Czajkowski, Ilona Zaręba
396_4_49_2016.pdf
Skutki zdrowotne i ekonomiczne zakażeń grypą w aspekcie zdrowia publicznego
Lidia B. Brydak
401_4_49_2016.pdf
Interakcje leków z pożywieniem w grupie pacjentów geriatrycznych jako problem społeczny i ekonomiczny
Przemysław Czajkowski, Mateusz Maciejczyk, Ewelina Bogdańska, Ilona Zaręba, Edyta Rysiak
408_4_49_2016.pdf
Działania niepożądane produktów leczniczych w praktyce klinicznej – aspekt kliniczny i ekonomiczny
Mateusz Maciejczyk, Edyta Rysiak, Halina Car
411_4_49_2016.pdf
Przegląd właściwości psychometrycznych kwestionariuszy oceny jakości życia związanych ze zdrowiem (HRQOL)
Mateusz Maciejczyk, Edyta Rysiak, Halina Car
415_4_49_2016.pdf
Aspekt farmakoekonomiczny chorób alergicznych
Katarzyna Młyńczak, Dominik Golicki
422_4_49_2016.pdf
Niedobór witaminy D jako powszechny problem zdrowotny w populacji dzieci
Milena Osińska, Katarzyna Siemionow, Paweł Kitlas, Michał Rutkowski, Ilona Zaręba, Joanna Stelmaszewska, Alina Cywoniuk, Izabela Prokop, Edyta Rysiak
425_4_49_2016.pdf
Odpady medyczne jako źródło zakażenia
Milena Osińska, Eryk Cekała, Iwona Raciborska, Katarzyna Siemionow, Ilona Zaręba, Izabela Prokop, Edyta Rysiak
430_4_49_2016.pdf
Odpady komunalne jako źródło zakażenia
Katarzyna Przybylska, Renata Bednarska
436_4_49_2016.pdf
Proces podejmowania decyzji zakupu produktów farmaceutycznych
Katarzyna Przybylska, Maciej Pytlik
445_4_49_2016.pdf
Jakość życia pacjentów ze stwierdzonym rakiem prostaty
Ilona Zaręba, Joanna Stelmaszewska, Katarzyna Siemionow, Paweł Kitlas, Milena Osińska, Renata Zaręba, Paweł Drągowski, Izabela Prokop, Edyta Rysiak
453_4_49_2016.pdf
„Bezpłatne leki dla seniorów” – założenia proponowanej ustawy
Wojciech Zawalski, Andrzej Jarota
458_4_49_2016.pdf
Aspekt kliniczny, społeczny i ekonomiczny choroby próchnicowej
Izabela Zieniewska, Artur Keller, Edyta Rysiak, Mateusz Maciejczyk, Anna Zalewska
464_4_49_2016.pdf
Rola HTA w kształtowaniu regionalnej polityki zdrowotnej w Polsce
Ewa Bandurska, Sonia Studzinska, Ewa Przybyłowska, Marzena Zarzeczna-Baran
357_4_49_2016.pdf
Problemy bio-psycho-społeczne kobiet w wieku rozrodczym z zespołem policystycznych jajników
Gabriela Kurek, Beata Babiarczyk
7_1_50_2017.pdf
Czy personel medyczny właściwie przeprowadza badania przesiewowe w kierunku raka gruczołu piersiowego?
Paulina Siewert, Karolina Chmaj-Wierzchowska, Jan Tuzel, Małgorzata Kampioni, Mieczysława U. Jurczyk, Maciej Wilczak
16_1_50_2017.pdf
Wpływ fizjoterapii okołooperacyjnej na powrót do sprawności fizycznej po leczeniu operacyjnym żeńskich narządów płciowych
Letycja Zgrzeba, Natalia Smolarek, Aleksandra Miksza
24_1_50_2017.pdf
Poczucie własnej skuteczności a zachowania zdrowotne w grupie osób z rozpoznaniem cukrzycy typu 2
Krystyna Kurowska, Małgorzata Toś
31_1_50_2017.pdf
Umiejscowienie kontroli zdrowia a deklarowane zachowania zdrowotne w grupie osób wykonujących zawody medyczne i pozamedyczne
Grzegorz Józef Nowicki, Barbara Ślusarska, Magdalena Młynarska, Ewa Rudnicka-Drożak, Ewa Chemperek, Mariusz Gawroński
38_1_50_2017.pdf
Wybrane zachowania zdrowotne kobiet ciężarnych z Podkarpacia
Anna Pieniążek, Dominika Gałda, Joanna Błajda, Małgorzata Kołpa, Edyta Barnaś
49_1_50_2017.pdf
Kryteria zdrowia kobiet w opinii mieszkanek powiatu tarnowskiego
Anna Pieniążek, Jadwiga Szarowicz, Joanna Błajda, Małgorzata Kołpa, Edyta Barnaś
58_1_50_2017.pdf
Motywy wyboru kierunku elektroradiologia a oczekiwania związane z pracą
Piotr Nowak, Anna Chendoszka, Diana Martonik, Aneta Metelska, Anna Skręta, Ewa Pasieka
67_1_50_2017.pdf
Czy rzeczywiście starsi pacjenci bardziej niż młodsi boją się upadku i złamania?
Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka, Anna Justyna Milewska
74_1_50_2017.pdf
Badania rozpoznawcze nad częstością występowania choroby nowotworowej jajników po uprzedniej stymulacji hormonalnej
Maria Połocka-Molińska, Amelia Kupriańczyk, Katarzyna Plagens-Rotman
80_1_50_2017.pdf
Postawy rodziców i pracowników ochrony zdrowia wobec noworodków urodzonych na granicy zdolności życiowych
Magdalena Napiórkowska-Orkisz, Jolanta Olszewska
91_1_50_2017.pdf
Wpływ holistycznej opieki nad pacjentem OITN na psychologiczne i fizyczne aspekty wcześniactwa
Magdalena Napiórkowska-Orkisz, Jolanta Olszewska
97_1_50_2017.pdf
Kolonoskopia w profilkatyce raka jelita grubego – działania pielęgniarskie w przygotowaniu do badania
Katarzyna Dołoto, Elżbieta Antos, Małgorzata Wojciechowska
102_1_50_2017.pdf
Rola mobilnych aplikacji medycznych w profilaktyce wybranych chorób
Joanna Błajda, Edyta Barnaś, Anna Pieniążek
107_1_50_2017.pdf
Dolegliwości bólowe okolicy lędźwiowo-krzyżowej u kobiet w ciąży
Aleksandra Miksza, Natalia Smolarek, Karolina Chmaj-Wierzchowska, Letycja Zgrzeba
115_1_50_2017.pdf
Idiopatyczne skrócenie kończyny dolnej leczone metodą Ilizarowa – specyfika zadań opiekuńczych w praktyce pielęgniarskiej
Maryna Animutskaya, Elżbieta Antos, Emilia Wawszczak
124_1_50_2017.pdf
Ingerencja technologiczna w aktywność fizyczną i rywalizację sportową
Łukasz Bojkowski
132_1_50_2017.pdf
Problematyka kultury fizycznej współczesnej szkoły a postulaty Władysława Hojnackiego z początku XX wieku
Adam Kozubal
136_1_50_2017.pdf
Przegląd badań i działań profilaktycznych związanych z narażeniem dzieci śląskich na metale ciężkie
Joanna Nieć, Ewa Marchwińska-Wyrwał
141_1_50_2017.pdf
Niepokój moralny w pracy personelu medycznego – zarys problematyki
Patrycja Zurzycka, Teresa Radzik
147_1_50_2017.pdf
Wpływ nietrzymania moczu na jakość życia kobiet
Maria Połocka-Molińska, Beata Jakóbczak, Katarzyna Plagens-Rotman
161_2_51_2017.pdf
Wczesne i późne odczyny popromienne u pacjentek z rakiem szyjki macicy. Klasyfikacja EORTC/RTOG i ocena wybranych parametrów morfologicznych krwi obwodowej
Piotr Białas, Bartek Bartoś, Anna Bodusz
168_2_51_2017.pdf
Skuteczność wybranych metod fizjoterapeutycznych w leczeniu przewlekłego nieswoistego zespołu bólowego odcinka szyjnego kręgosłupa
Anna Jankowska, Marta Paprocka, Krystyna Zeńczak-Praga, Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak
176_2_51_2017.pdf
Zarządzanie jakością w zakładach opieki zdrowotnej w opinii położnych z województwa podkarpackiego
Edyta Barnaś, Elżbieta Wróbel, Renata Raś, Grzegorz Panek
184_2_51_2017.pdf
Poziom lęku i depresji wśród pacjentów Oddziału Leczenia Otyłości
Małgorzata Obara-Gołębiowska, Małgorzata Pietrzykowska, Andrzej Molisz, Katarzyna Nowicka-Sauer
191_2_51_2017.pdf
Przesunięcia środków finansowych w ramach umów – zapisy § 20, 21 i 43 OWU w praktyce
Anna Krzemińska, Erwin Strzesak, Sylwia Zygmunt, Mirella Śmigielska
196_2_51_2017.pdf
Wiedza pracowników biurowych na temat udaru mózgu – doniesienia wstępne
Piotr Szpunar, Marzena Mańdziuk, Blanka Kaszuba, Marlena Krawczyk-Suszek, Krzysztof Kołodziej
199_2_51_2017.pdf
Wpływ infradźwięków na zdrowie ciężarnej. Aktualny stan wiedzy i przepisy prawa
Magdalena Muszyńska, Paweł Rzymski, Bartosz Bilski, Maciej Wilczak
207_2_51_2017.pdf
Współczesne zabiegi kosmetyczne i medyczne w redukcji cellulitu
Marlena Matysek-Nawrocka, Maria Bernat, Dorota Krasowska, Katarzyna Chyl-Surdacka, Joanna Sobczuk
213_2_51_2017.pdf
Palenie tytoniu i konsekwencje tego nałogu dla zdrowia osób w podeszłym wieku
Łukasz Bojkowski, Ewa Mojs
220_2_51_2017.pdf
Syndrom wypalenia zawodowego w aktywności sportowej
Karolina Mularczyk, Łukasz Bojkowski
225_2_51_2017.pdf
Opieka nad rodzicami w żałobie po wewnątrzmacicznym obumarciu płodu i obumarciu jednego z bliźniaków w ciąży wielopłodowej
Jolanta Olszewska, Magdalena Napiórkowska-Orkisz, Agnieszka Czerwińska-Osipiak
230_2_51_2017.pdf
Wspieranie rozwoju poznania społecznego – empatia jako czynnik ułatwiający przebieg procesu leczenia stomatologicznego u dzieci. Przegląd piśmiennictwa
Sebastian Zbitkowski, Ewa Mojs
235_2_51_2017.pdf
Położna wobec skuteczności, nauczania i promowania naturalnych metod planowania rodziny, na przykładzie metody objawowo-termicznej Josefa Rötzera
Magdalena Napiórkowska-Orkisz, Zofia Babińska
241_2_51_2017.pdf
Konkurencyjność w systemie ochrony zdrowia
Juliusz Szewczyk
248_2_51_2017.pdf
Rejestry medyczne i medyczne aplikacje mobilne w polskiej rzeczywistości
Krzysztof Kus, Paulina Pierzyńska, Tomasz Zaprutko, Piotr Ratajczak, Anna Paczkowska, Daria Słomińska, Elżbieta Nowakowska
Ocena jakości życia chorych z nadciśnieniem tętniczym
Anna Paczkowska, Karolina Hoffmann, Wiesław Bryl, Dorota Kopciuch, Krzysztof Kus, Tomasz Zaprutko, Piotr Ratajczak, Elżbieta Nowakowska
Wprowadzenie dodatkowej opłaty za świadczenia medyczne
Tomasz Zaprutko, Daria Dimmich, Dominika Sawicka, Aleksandra Śmigielska, Patrycja Bogdaniec, Krzysztof Kus, Piotr Ratajczak, Anna Paczkowska, Elżbieta Nowakowska
Analiza cenowa nierefundowanych preparatów stosowanych w astmie oskrzelowej
Piotr Ratajczak, Tomasz Zaprutko, Karolina Bukowiecka, Krzysztof Kus, Anna Paczkowska, Elżbieta Nowakowska
Analiza zakresu leków ordynowanych przez lekarzy rodzinnych i specjalistów pacjentom w wieku podeszłym, objętych opieką farmaceutyczną, jako podstawa farmakoekonomicznej optymalizacji kosztów leczenia
Magdalena Waszyk-Nowaczyk, Weronika Guzenda, Zuzanna Bętkowska, Michał Michalak, Marek Simon
Ocena stanu wiedzy mężczyzn na temat profilaktyki i leczenia nowotworu prostaty
Katarzyna Ciechanowska, Anna Stelmaszewska, Jacek Fisz
Wybrane aspekty zachowań zdrowotnych związanych z suplementacją diety wśród studentów poznańskich uczelni wyższych
Ewelina Wierzejska, Karina Zimna, Jana Krzysztoszek, Monika Karasiewicz, Mateusz Cofta
Rynek leków refundowanych w województwie lubuskim
Piotr Bromber, Honorata Klimkowicz
Skrócenie czasu oczekiwania na wyniki badań patomorfologicznych jako rezultat działań optymalizacyjnych podjętych przez jeden ze szpitali klinicznych w Poznaniu
Eliza Dąbrowska, Monika Matecka, Katarzyna Pluta-Hadas, Jolanta Sielska, Ewa Dwojak, Mariola Pawlaczyk
Epidemia otyłości – zagrożenia ekonomiczne dla systemu opieki zdrowotnej
Joanna Michałowska, Paweł Bogdański
Telemedycyna – korzyści i ograniczenia
Aniceta Ada Mikulska, Teresa Grzelak, Joanna Grupińska, Krystyna Czyżewska
Finansowanie leczenia chorób rzadkich w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej
Wojciech Giermaziak, Patrycja Kurowska
Jakość życia oraz aspekt ekonomiczny w nadciśnieniu tętniczym
Izabela Zieniewska, Artur Keller, Mateusz Maciejczyk, Anna Zalewska
Drakunkuloza – choroba zaniedbana czy wkrótce pokonana?
Katarzyna Przybylska, Maurycy Karczewski
Metody analiz w ekonomice zdrowia
Katarzyna Przybylska, Kornela Cieślik
Suplementacja preparatami kolagenu u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów – aspekt medyczny i ekonomiczny
Adam Kazberuk, Milena Osińska, Kinga Krasuska, Rafał Kierdylewicz, Urszula Składanowska, Ilona Zaręba, Ewelina Bogdańska, Katarzyna Celińska-Janowicz, Edyta Rysiak
Rola żelaza w organizmie ludzkim
Edyta Rysiak, Milena Osińska, Adam Kazberuk, Ewa Czerech, Bartłomiej Fadrowski, Mariusz Dziadel, Izabela Prokop, Katarzyna Celińska-Janowicz, Ilona Zaręba
Nanocząstki srebra i ich zastosowanie w medycynie
Katarzyna Celińska-Janowicz, Ilona Zaręba, Paweł Drągowski, Joanna Teul, Róża Sawczuk, Adam Kazberuk, Edyta Rysiak, Wojciech Miltyk
Parazytozy – aktualny problem opieki zdrowotnej w Polsce
Aneta Renata Mamos, Daria E. Orszulak-Michalak
Hospicjum oczami młodych. Analiza opieki hospicyjnej realizowanej w Polsce
Weronika Ciećko, Katarzyna Pogorzelczyk, Marzena Zarzeczna-Baran, Ewa Bandurska
Wiedza kobiet w ciąży na temat badań prenatalnych
Olga Wilgocka, Małgorzaty Kampioni, Karolina Chmaj-Wierzchowska, Maciej Wilczak
Stres – psychospołeczne zagrożenie zawodowe ratowników medycznych
Ewa Humeniuk, Olga Dąbska, Katarzyna Pawlikowska-Łagód, Krzysztof Zub
Bezpieczeństwo radiacyjne personelu medycznego w diagnostyce niepłodności kobiecej metodą histerosalpingografii
Mieczysława U. Jurczyk, Karolina Chmaj-Wierzchowska, Lucyna Kasprzyk
Zachowania zdrowotne osób starszych w zależności od wskaźnika BMI
Ewa Mędrela-Kuder, Marta Bogacka
Ewolucja Programu Szczepień i poziom wszczepienia w latach 1995–2011 wybranymi szczepionkami obowiązkowymi w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej działającym na terenie wiejskim w województwie małopolskim
Lach Krystyna, Dębska Grażyna, Baran Beata
Wpływ ciąży i połogu na libido, nastrój i apetyt – retrospektywna analiza
Maciej Wilczak, Małgorzata Mizgier, Grażyna Jarząbek-Bielecka, Joanna Buks, Magdalena Pisarska- Krawczyk, Monika Olejniczak, Anna Potasińska-Sobkowska, Mikołaj Sinica, Witold Kędzia
Jakość życia kobiet po mastektomii w trakcie chemioterapii
Połocka-Molińska Maria, Molińska-Kulesza Anna, Plagens-Rotman Katarzyna, Jolanta Swobodzińska
Wpływ masy ciała matki na przebieg ciąży, porodu oraz stan noworodka
Maria Połocka-Molińska, Katarzyna Plagens-Rotman, Monika Pawlak
Subiektywna ocena estetyki twarzy i uzębienia dokonana przez dzieci w aspekcie działań promujących zdrowie
Sikorska Agnieszka, Synoracki Wiktor, Cieślik Kornela, Teresa Matthews-Brzozowska
Natężenie stresu i sposoby radzenia sobie ze stresem wśród nauczycieli akademickich
Karolina Smutek, Aleksandra Kulik, Joanna Domagalska, Przemysław Nowak
Wpływ rodziny oraz mediów na kształtowanie zachowań żywieniowych u dzieci
Martyna Wojdyło, Rafał Staszewski
Wypalenie zawodowe jako konsekwencja stresu w pracy pielęgniarek oddziałów zabiegowych
Renata Banasiewicz, Elżbieta Antos, Magdalena Śniegocka
Polski pakiet onkologiczny a regulacje w zakresie diagnostyki i leczenia nowotworów w wybranych krajach
Michał Chrobot, Aldona Kowalska, Stanisław Góźdź, Maciej Miszczuk, Łukasz Fortuna, Dagmara Mirowska-Guzel, Marek Postuła
Rtęć – pierwiastek silnie toksyczny
Elżbieta Król-Pakulska, Cezary Pakulski
Problem diagnostyki gruczołów sutkowych w ginekologii wieku rozwojowego z uwzględnieniem prawidłowości rozwoju, patologii gruczołów sutkowych, promocji zdrowia wśród dziewcząt obejmującej profilaktykę onkologiczną – naukę samokontroli i dietę
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Magdalena Pisarska-Krawczyk, Małgorzata Mizgier, Ewa Szłyk, Mikołaj Sinica, Witold Kędzia, Maciej Wilczak
Diety wegetariańskie w okresie ciąży i laktacji
Joana Moćkun, Jolanta Olszewska, Jakub Pietrzak, Lucyna Wójcicka, Aleksandra Śliwińska
Opieka laktacyjna nad kobietą po cięciu cesarskim zgodna z aktualną wiedzą medyczną
Nela Aleksandra Kameduła, Grażyna Bączek, Beata Pięta
Niepłodność w aspekcie opieki położniczej
Katarzyna Turoń
Najczęstsze zagrożenia występujące podczas jazdy motocyklem
Ewelina Kimszal, Katarzyna Van Damme-Ostapowicz
Specjalista ze zdrowia publicznego w systemie opieki zdrowotnej
Iwona Wrześniewska-Wal, Bartosz Kobuszewski
Trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa a przyrost umiejętności językowych: badanie efektów innowacyjnego programu edukacyjno-terapeutycznego
Bartosz Brzoza, Ewa Mojs, Anna Sudoł
7_1_54_2018.pdf
Wybrane czynniki wartościowania zdrowia wśród kobiet ciężarnych
Anna Pieniążek, Joanna Błajda, Edyta Barnaś
13_1_54_2018.pdf
Analiza nacięć i obrażeń krocza u rodzących
Dorota Ćwiek, Daria Kurkus, Katarzyna Szymoniak, Małgorzata Zimny, Agata Daszkiewicz, Regina Powirska-Swęd
21_1_54_2018.pdf
Jakość świadczeń specjalistycznej opieki zdrowotnej w opinii pacjentów z obszaru Polski Wschodniej
Zbigniew Tarkowski, Olga Dąbska, Joanna Monastyrska, Ewa Humeniuk
33_1_54_2018.pdf
Ocena wiedzy osób starszych na temat transplantacji narządów
Elżbieta Antos, Małgorzata Dopierała
40_1_54_2018.pdf
Model odżywiania promowany przez autorki blogów pro ana w kontekście zdrowia somatycznego i psychicznego
Agata Dutkiewicz, Katarzyna Pastusiak
47_1_54_2018.pdf
Ocena potrzeb edukacyjnych pacjentów z cukrzycą typu 2 leczonych w poradniach diabetologicznych
Katarzyna Kowalska, Monika Pliszka
54_1_54_2018.pdf
Zapisy do lekarza przez Internet – czyli pacjent w e-kolejce do rejestracji
Anna Krzemińska, Erwin Strzesak
62_1_54_2018.pdf
Analiza przyczyn bóli brzucha u dzieci powyżej 3 roku życia hospitalizowanych w oddziale pediatrycznym z uwzględnieniem wykonywanych badań
Wioletta Waksmańska, Anna Biela, Halina Woś, Renata Łukasik
66_1_54_2018.pdf
Medyczna marihuana w Polsce. Czy lekarze i przyszli pracownicy medyczni chcą jej legalizacji?
Maja Wolan, Karol Dziadosz, Anna Jacek
72_1_54_2018.pdf
Chemioterapia i onkologiczne programy lekowe – kierunki zmian na przestrzeni ostatnich lat
Anna Krzemińska, Erwin Strzesak
79_1_54_2018.pdf
Szczepienie przeciw grypie wśród studentów medycyny rozpoczynających zajęcia kliniczne w sezonie epidemicznym 2016/2017
Anna Kawalec, Agata Kawalec, Krystyna Pawlas
84_1_54_2018.pdf
Etyczny wymiar przeszczepiania narządów od dawców żywych
Elżbieta Antos, Małgorzata Wojciechowska
98_1_54_2018.pdf
Możliwości korzystania z opieki duszpasterskiej w szpitalu – wymagania prawne a akredytacja
Wojciech Balicki, Karol Balicki
103_1_54_2018.pdf
Równowaga ciała jako element koordynacji ruchowej – rys historyczny
Magdalena Kobylińska
107_1_54_2018.pdf
Subkliniczna niedoczynność tarczycy
Anna Otlewska, Paweł Hackemer, Fryderyk Menzel, Aleksandra Drabik
112_1_54_2018.pdf
Niedobór witaminy D i jego konsekwencje
Anna Otlewska, Paweł Hackemer, Fryderyk Menzel, Aleksandra Drabik
118_1_54_2018.pdf
Prawidłowe żywienie w raku przełyku i żołądka – czy to klucz do sukcesu?
Dawid Stańczyk, Joanna Domagalska, Aleksandra Kulik, Przemysław Nowak
123_1_54_2018.pdf
Ekonomia dokumentacji medycznej
Hanna Waligórska, Erwin Strzesak
131_1_54_2018.pdf
Względne bezpieczeństwo leków biologicznych stosowanych w leczeniu chorób zapalnych jelit
Paweł Moćko
135_1_54_2018.pdf
Psychospołeczne funkcjonowanie pacjentów poddawanych hemodializie
Aneta Grochowska, Małgorzata Kołpa, Iwona Bodys‑Cupak, Przemysław Zając
91_1_54_2018.pdf
Znajomość praw pacjenta wśród studentów ratownictwa medycznego
Piotr Boroń, Marcin Mikos
149_2_55_2018.pdf
Ocena jakości życia pierwiastek w okresie wczesnego połogu w zależności od sposobu ukończenia ciąży
Monika Bobek, Magdalena Humaj-Grysztar, Dorota Matuszyk, Marzena Put
154_2_55_2018.pdf
Porównanie skuteczności intubacji z wykorzystaniem prowadnicy typu truflex oraz prowadnicy standardowej w wybranej grupie studentów ratownictwa medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Marcin Cierniak, Marcin Nowakowski, Dariusz Timler, Tomasz Gaszyński
161_2_55_2018.pdf
Zachowania zdrowotne osób leczonych z powodu choroby nowotworowej
Ewa Humeniuk, Olga Dąbska, Katarzyna Pawlikowska-Łagód, Małgorzata Matuska
166_2_55_2018.pdf
Porównanie urazów krocza ze względu na stopień referencyjności szpitala
Grażyna Gebuza, Marzena Kaźmierczak, Estera Mieczkowska, Małgorzata Gierszewska, Mariola Banaszkiewicz, Karolina Barczak
173_2_55_2018.pdf
Jakości usług medycznych a satysfakcja pacjenta
Paula Pypłacz, Dorota Skóra, Marcin Mikos
182_2_55_2018.pdf
Aktywność fizyczna kobiet w ciąży pojedynczej
Ewa Kaźmierczak, Natalia Smolarek, Monika Englert-Golon, Sonia Wojciuch, Beata Pięta
186_2_55_2018.pdf
Ocena dostępności kobiet do nowoczesnych metod diagnostycznych chorób sutka
Maria Połocka-Molińska, Katarzyna Plagens-Rotman, Beata Bogalska
193_2_55_2018.pdf
Analiza statyczno-dynamiczna wybranych efektów funkcjonowania pakietu onkologicznego w okresie styczeń 2015 – wrzesień 2016 dla województwa dolnośląskiego, śląskiego i świętokrzyskiego
Bartosz Maleszczuk, Michał Chrobot, Marcin Motnyk
203_2_55_2018.pdf
Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem operowanym metodą artroskopii stawu kolanowego
Agnieszka Kruk, Sylwia Terech, Piotr Jarzynkowski, Renata Piotrkowska, Janina Książek
219_2_55_2018.pdf
Wybrane aspekty społeczne, prawne i etyczne pozyskiwania narządów do transplantacji nerek
Ewa Baum, Stanisław Antczak
225_2_55_2018.pdf
Diagnostyka i leczenie nowotworów pęcherza moczowego
Paweł Hackemer, Fryderyk Menzel, Michał Matuszewski, Bartosz Małkiewicz, Mateusz Dzięgała, Wojciech Krajewski, Romuald Zdrojowy, Janusz Dembowski
232_2_55_2018.pdf
System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej jako realizacja koncepcji sieci szpitali w polskim systemie ochrony zdrowia
Marcin Kolwitz
238_2_55_2018.pdf
Występowanie dolegliwości bólowych w ostrodze piętowej
Tomasz Król, Anna Mędrak, Magdalena Dąbrowska-Galas, Magdalena Rutkowska, Piotr Michalik,Tomasz Michalski
246_2_55_2018.pdf
Powikłania po chemioterapii – czy i dlaczego warto je sprawozdawać?
Anna Krzemińska, Erwin Strzesak
250_2_55_2018.pdf
Jakość życia chorych z kamicą układu moczowego
Michał Matuszewski, Fryderyk Menzel, M. Neska, Paweł Hackemer, Wojciech Krajewski, Małgorzata Neska-Matuszewska, Bartosz Małkiewicz
253_2_55_2018.pdf
Osteoporoza – przyczyny i metody zapobiegania
Anna Otlewska, Paweł Hackemer, Fryderyk Menzel, Agnieszka Otlewska
258_2_55_2018.pdf
Tradycyjne i nowoczesne sposoby komunikowania się w relacji lekarz – pacjent
Karolina Szczeszek, Małgorzata Posłuszna-Lamperska
263_2_55_2018.pdf
Zaburzenia libido i erekcji z uwzględnieniem przyczyn endokrynologicznych
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Małgorzata Mizgier, Karolina Andrzejak, Milena Guszczyńska-Losy, Magdalena Pisarska-Krawczyk, Maciej Wilczak, Witold Kędzia, Stefan Sajdak
269_2_55_2018.pdf
Nowoczesna fizjoterapia w Holandii w porównaniu ze zmianami zachodzącymi na rynku usług fizjoterapeutycznych w Polsce. Czy Polska jest gotowa na bezpośredni dostęp do fizjoterapeuty?
Dalia Woźnica
273_2_55_2018.pdf
Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia u pacjentów z wyłonioną stomią w wyniku leczenia wybranych chorób nowotworowych – przegląd piśmiennictwa
Agata Gastecka, Magdalena Tarkowska, Kamil Szeliski, Iwona Głowacka-Mrotek, Monika Buhl, Tomasz Nowikiewicz, Wojciech Zegarski, Tomasz Drewa
287_3_56_2018.pdf
Analiza zarejestrowanych zakażeń szpitalnych w latach 2005–2015 w powiatowym szpitalu z województwa łódzkiego
Aneta Renata Mamos, Dominika Lipińska, Daria E. Orszulak-Michalak
294_3_56_2018.pdf
Profesjonalne doradztwo w aptekach ogólnodostępnych – analiza wybranych krajów
Magdalena Waszyk-Nowaczyk, Agnieszka Bajsert, Michał Michalak
301_3_56_2018.pdf
Zmiany w dostępności ekonomicznej do leków po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej w Polsce – badanie pilotażowe
Dorota Kopciuch, Anna Paczkowska, Tomasz Zaprutko, Michał Michalak, Krzysztof Kus, Piotr Ratajczak, Elżbieta Nowakowska
306_3_56_2018.pdf
Rola czynników socjodemograficznych oraz klinicznych w subiektywnej ocenie jakości życia młodzieży chorującej na nadciśnienie tętnicze
Anna Paczkowska, Karolina Hoffmann, Wiesław Bryl, Dorota Kopciuch, Tomasz Zaprutko, Krzysztof Kus, Piotr Ratajczak, Elżbieta Nowakowska
313_3_56_2018.pdf
Ocena skuteczności i kosztów terapii antycellulitowej przeprowadzonej w gabinecie kosmetycznym
Małgorzata Skiba, Maria Urbańska, Krzysztof Kus, Gerard Nowak
322_3_56_2018.pdf
Nab-paklitaksel w leczeniu raka sutka – przegląd systematyczny nanotechnologii – badania wstępne
Piotr Ratajczak, Patrycja Bogdaniec, Krzysztof Kus, Dorota Kopciuch, Anna Paczkowska, Tomasz Zaprutko, Elżbieta Nowakowska
328_3_56_2018.pdf
Koszty niewymierne leczenia onkologicznego u kobiet z rakiem piersi
Ewa Bandurska, Monika Pruczkowska, Marzena Zarzeczna-Baran
334_3_56_2018.pdf
Evidence Based Medicine (EBM) w realiach polskiej okulistyki
Krzysztof Kus, Barbara Kępa, Tomasz Zaprutko, Piotr Ratajczak, Anna Paczkowska, Dorota Kopciuch, Aleksandra Rudzka, Elżbieta Nowakowska
340_3_56_2018.pdf
Depresja – choroba XXI wieku w ujęciu społecznym i ekonomicznym
Tomasz Zaprutko, Krzysztof Kus, Robert Göder, Elżbieta Nowakowska
347_3_56_2018.pdf
Rola witaminy D w wybranych jednostkach chorobowych – przegląd najnowszej literatury
Eliza Główka, Magdalena Waszyk-Nowaczyk, Aleksandra Falana, Daria Staś, Bartosz Sadowski, Karolina Kwasigroch, Stefania Superczyńska
351_3_56_2018.pdf
Ekonomia behawioralna między farmaceutą a pacjentem
Patrycja Kurowska, Wojciech Giermaziak, Anna Królak
359_3_56_2018.pdf
Value based healthcare – czy Polska jest gotowa na rewolucję w zakresie finansowania świadczeń?
Weronika Ciećko, Ewa Bandurska, Marzena Zarzeczna-Baran
365_3_56_2018.pdf
Telemedycyna – dodatkowa broń w zapobieganiu infekcji grypowej
Lidia B. Brydak
371_3_56_2018.pdf
Wybrane prawne aspekty reklamy produktów leczniczych w świetle prawa farmaceutycznego w Polsce
Paweł Lipowski
375_3_56_2018.pdf
Jakość życia kobiet z zaburzeniami uroginekologicznymi – przegląd piśmiennictwa
Karolina Kozłowska, Paweł Rzymski, Maciej Wilczak
_1_58_2019.pdf
Styl życia i zachowania zdrowotne młodzieży szkół średnich w Jastrzębiu-Zdroju
Dariusz Góra
Jakość życia kobiet po mastektomii w trakcie chemioterapii
Maria Połocka-Molińska, Anna Molińska-Kulesza, Katarzyna Plagens-Rotman, Jolanta Swobodzińska
Akceptacja choroby i jakość życia u kobiet z cukrzycą ciążową
Grażyna Gebuza, Emilia Krauklis, Marzena Kaźmierczak, Estera Mieczkowska, Małgorzata Gierszewska
Znaczenie środowiska wewnątrzmacicznego i rodzinnego dla występowania otyłości u dzieci
Katarzyna Anna Majewska, Bogda Skowrońska, Agata Krasińska, Magdalena Kobylińska, Andrzej Kędzia
Wsparcie społeczne podczas karmienia piersią
Grażyna Gebuza, Marzena Kaźmierczak, Estera Mieczkowska, Małgorzata Gierszewska, Dominika Stryszyk
Objawy kliniczne u dziecka z podejrzeniem artrogrypozy – studium przypadku
Marlena Krawczyk-Suszek, Lucyna Sitarz, Marzena Mańdziuk, Blanka Kaszuba, Karolina Klyś
Komercjalizacji a konsolidacja szpitali w opiniach pacjentów
Marzena Furtak-Niczyporuk, Janusz Jaroszyński, Katarzyna Kukuryka
Tematyka transplantologii dziecięcej wśród rodziców, na terenie województwa śląskiego
Michał Smoczok, Krzysztof Starszak
Stopień akceptacji i przystosowania psychicznego do choroby u kobiet leczonych z powodu nowotworu piersi
Marzena Kaźmierczak
Poziom wiedzy uczniów pomorskich szkół średnich na temat wpływu alkoholu na płód
Karolina Pigiel, Justyna Kamińska, Agnieszka Czerwińska-Osipiak, Lucyna Wójcicka
Dolegliwość czy usprawiedliwienie? Postawy mężczyzn wobec kobiet mających objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego
Karolina Koszałkowska, Karolina Cieślak, Karolina Kossakowska
Zagrożenia w środowisku pracy elektroradiologa i technika elektroradiologii w ocenie pacjenta
Ewa Pasieka, Robert Milewski, Tomasz Cieślik
Natężenie stresu i sposoby radzenia sobie z nim w pracy zawodowej pielęgniarek
Iwona Kowalczyk, Joanna Domagalska, Aleksandra Kulik, Sylwia Duda, Martyna Waliczek, Przemysław Nowak
Dietoprofilaktyka raka gruczołu piersiowego
Katarzyna Plagens-Rotman, Maria Połocka-Molińska, Renata Przybylska
Rola położnej podczas porodu fizjologicznego pacjentki niepełnosprawnej
Anna Wojczyńska, Joanna Sosnowska, Beata Pięta
Przyczyny otyłości wtórnej
Anna Otlewska, Paweł Hackemer
Specjalista ze zdrowia publicznego w systemie opieki zdrowotnej
Iwona Wrześniewska-Wal, Bartosz Kobuszewski
Rola położnej w terapii niepłodności metodą NaProTechnology
Marta Neneman, Grażyna Bączek, Ewa Dmoch-Gajzlerska
Wykorzystanie metod kształcenia na odległość w procesie edukacji na kierunkach medycznych
Piotr Przymuszała, Katarzyna Piotrowska, Piotr Pisula, Magdalena Cerbin-Koczorowska, Karolina Szczeszek
Analiza programu „Leki 75+” w wybranej aptece ogólnodostępnej
Magdalena Waszyk-Nowaczyk, Michał Gojny, Magdalena Przybylska, Weronika Porolnik, Natalia Kostewicz, Weronika Guzenda, Marek Simon
Polski rynek suplementów diety stosowanych w regulacji nastroju – badania pilotażowe
Piotr Ratajczak, Krzysztof Kus, Magdalena Poprawa, Dorota Kopciuch, Anna Paczkowska, Tomasz Zaprutko, Elżbieta Nowakowska
Ocena poziomu wiedzy studentów kierunków medycznych z zakresu leków biologicznych
Anna Paczkowska, Tomasz Zaprutko, Zuzanna Stachowiak, Dorota Kopciuch, Piotr Ratajczak, Elżbieta Nowakowska, Krzysztof Kus
Rejestry medyczne a cyberbezpieczeństwo w placówkach ochrony zdrowia
Małgorzata Skiba, Tomasz Węgrzak, Maria Urbańska, Krzysztof Kus
Jakości usług medycznych a satysfakcja pacjenta
Paula Pypłacz, Dorota Skóra, Marcin Mikos
Finansowy wymiar migracji pacjentów wobec stosowania map potrzeb zdrowotnych w onkologii na przykładzie województwa śląskiego
Tomasz Holecki, Joanna Woźniak-Holecka, Karolina Sobczyk, Sergiusz Nawrocki, Michał Skrzypek, Agata Bocionek
Zaostrzenia w Przewlekłej Obturacyjnej Chorobie Płuc (POChP)
Katarzyna Wołowik, Anna Doboszyńska
Zagrożenia w środowisku pracy elektroradiologa i technika elektroradiologii w ocenie pacjenta
Ewa Pasieka, Robert Milewski, Tomasz Cieślik
Subiektywna ocena wpływu kinezyterapii w środowisku wodnym na dolegliwości bólowe w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa – doniesienia wstępne
Marlena Krawczyk-Suszek, Anna Banaś, Marzena Mańdziuk, Blanka Kaszuba, Justyna Materna, Ryszard Maciejewski
Aktywność fizyczna i jakość życia mieszkańców gminy Jabłonka w wieku geriatrycznym
Wioletta Ławska, Grażyna Dębska, Beata Joniak, Maria Zięba, Magdalena Nieckula
Wyniki i koszty wprowadzenia opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży (KOC) w Polsce
Wojciech Zawalski
Uwarunkowanie prawne cyberbezpieczeństwa w placówkach ochrony zdrowia – wybrane zagadnienia
Paweł Lipowski
Hipoglikemiczne mechanizmy działania leków przeciwcukrzycowych
Weronika Baszanowska, Magdalena Misiura, Karol Rółkowski, Sylwia Lewoniewska, Thi Yen Ly Huynh, Renata Zaręba, Hiacynta Baszanowska, Izabela Prokop, Edyta Rysiak, Ilona Zaręba
Transplantacje jako problem bioetyczny
Sylwia Lewoniewska, Renata Zaręba, Weronika Baszanowska, Magdalena Misiura, Marcin Nizioł, Izabela Prokop, Edyta Rysiak, Ilona Zaręba
Globalna strategia zapobiegania grypie – WHO 2019–2030
Lidia B. Brydak
Wykorzystanie wskaźników efektywności pochodzących od pacjentów w opiece zdrowotnej
Ewa Bandurska, Weronika Ciećko, Marzena Zarzeczna-Baran
Wieloaspektowe postępowanie w diagnostyce i terapii chorób śródmiąższowych płuc
Weronika Ciećko, Marzena Zarzeczna-Baran, Ewa Bandurska
Skrining oportunistyczny i leczenie odroczone sposobem na poprawę jakości opieki nad  pacjentami z rakiem gruczołu krokowego
Aleksandra Zachariasz, Wojciech Wysoczański
Czasopisma branżowe w doskonaleniu zawodowym specjalistów z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
Paweł F. Nowak
Wyznaczanie celów w kontekście zachowań zdrowotnych
Łukasz Bojkowski
Ocena wpływu sposobu odżywiania się studentów na uzyskiwane wyniki w toku studiów
Justyna Gacek, Roksana Duszkiewicz, Patrycja Golec, Aleksandra Armatys, Agnieszka Greń, Filip Hajdrowski, Krzysztof Silski, Miłosz Gołyszny, Tomasz Ludyga
Utrzymanie założeń Inicjatywy „Szpital Przyjazny Dziecku” na przykładzie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie
Barbara Baranowska, Ewa Rogozińska, Grażyna Bączek, Urszula Tataj-Puzyna, Anna Durka, Dorota Sys, Beata Pięta
Akceptacja choroby nowotworowej przez osoby starsze a poziom odczuwanego zmęczenia
Marta Maź, Iwona Bodys-Cupak
Zachowania zdrowotne pacjentów z POChP
Aneta Grochowska, Przemysław Zając, Iwona Bodys-Cupak, Monika Łabuzek, Joanna Maciejowska
Aktywność fizyczna wśród młodych uczniów i jej wpływ na organizm człowieka
Dariusz Góra
Zawód położnej na terenie Polski w XX wieku
Agnieszka Smerdka, Beata Pięta
Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji pn. „Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej”
Michał Chrobot, Agnieszka Strzelecka, Kamila Kocańda, Ewa Cieślik-Majchrzak, Stanisław Góźdź, Grażyna Nowak-Starz
Terapia zajęciowa jako uzupełnienie procesu wczesnej interwencji terapeutycznej dzieci z Zespołem Williamsa-Beurena
Sabina Siwiec, Wojciech Strzelecki
Wybrane urazy porodowe jako zdarzenia niepożądane
Joanna Sosnowska, Beata Pięta
Ocena wpływu aspektów psychospołecznych na poziom odczuwanego bólu przez pacjentów w opiece paliatywnej – badanie pilotażowe
Katarzyna Dołoto, Urszula Frelek, Iwona Włodek, Agata Wojciechowska, Lena Serafin
Efekty rehabilitacji pacjenta po przebytym wieloogniskowym zapaleniu mózgu. Opis przypadku
Szymon Jurga, Zbigniew Guzek, Franciszek Pietraszkiewicz, Agnieszka Twardochleb
Realizacja pakietu onkologicznego w Polsce a działalność publicznych instytutów i centrów onkologii
Michał Chrobot, Bartosz Maleszczuk, Adam Maciejczyk, Stanisław Góźdź
93_2_59_2019.pdf
Ocena jakości życia pacjentów ze stwardnieniem rozsianym
Hanna Skórzyńska, Marlena Krawczyk-Suszek, Anna Pacian
98_2_59_2019.pdf
Znaczenie odnowy biologicznej w rekreacji fizycznej i sporcie amatorskim
Mariusz Kilian
104_2_59_2019.pdf
Dolegliwości bólowe odcinka szyjnego kręgosłupa wśród studentów fizjoterapii
Martyna Toman, Magdalena Rutkowska, Magdalena Dąbrowska-Galas, Tomasz Król, Piotr Michalik, Tomasz Michalski
109_2_59_2019.pdf
Ocena stabilności posturalnej u osób powyżej 65. r.ż. z wykorzystaniem platformy balansowej
Marzena Mańdziuk, Blanka Kaszuba, Marlena Krawczyk-Suszek
114_2_59_2019.pdf
Jakościowa analiza działań Stowarzyszenia Niezależna Inicjatywa Rodziców i Położnych „Dobrze Urodzeni” na rzecz wspierania pozytywnego doświadczenia porodowego
Barbara Baranowska, Ewelina Kościk, Grażyna Bączek, Urszula Tataj-Puzyna, Magdalena Krauze, Dorota Sys, Beata Pięta
120_2_59_2019.pdf
Poziom wiedzy zakonnic na temat profilaktyki raka piersi
Karolina Kniaziew, Justyna Kamińska, Agnieszka Czerwińska-Osipiak, Lucyna Wójcicka
127_2_59_2019.pdf
Wybrane nowe determinanty otyłości
Anna Wiśniewska, Barbara Ślusarska, Grzegorz Nowicki, Bernadeta Jędrzejkiewicz
133_2_59_2019.pdf
Zachowania zdrowotne osób starszych powiatu dębickiego
Monika Łabuzek, Aneta Grochowska, Kazimiera Moździerz, Wioletta Wstawska
138_2_59_2019.pdf
Kontakt z dzieckiem przed urodzeniem
Teresa Barbara Slosorz
145_2_59_2019.pdf
Kolonoskopia – problemy pacjentów przygotowujących się do badania
Elżbieta Antos, Jolanta Maliszewska, Małgorzata Wojciechowska
150_2_59_2019.pdf
Obieg kart uodpornienia noworodka w świetle regulacji prawnych i zaleceń w zakresie opieki nad noworodkiem na przykładzie publicznego i niepublicznego podmiotu leczniczego
Magdalena Gawałko, Magdalena Chudowolska-Kiełkowska, Bernadetta Gieroń-Kozina, Elżbieta Antos, Małgorzata Wojciechowska
157_2_59_2019.pdf
Wybrane uwarunkowania obciążenia opiekunów nieformalnych według COPE-Indeks w opiece domowej nad pacjentami z deficytem sprawności funkcjonalnej
Agnieszka Bartoszek, Barbara Ślusarska, Alina Deluga, Grzegorz Józef Nowicki, Katarzyna Piasecka, Katarzyna Kocka, Hanna Kachaniuk
164_2_59_2019.pdf
Zaburzenia odżywiania wśród uczniów szkół cieszyńskich
Dariusz Góra
172_2_59_2019.pdf
Świadomość zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu
Piotr Poniewierski, Wojciech Strzelecki, Anna Kostiukow, Włodzimierz Samborski
178_2_59_2019.pdf
Analiza wskazań do porodów operacyjnych w latach 2016–2018 w Szpitalu Św. Rodziny w Poznaniu
Magdalena Szumska, Martyna Kozłowska-Wytyk, Tomasz Olejniczak
184_2_59_2019.pdf
Poczucie niesprawności chorych na szpiczaka mnogiego leczonych w oddziale hematologicznym
Karolina Chabior, Patrycja Zurzycka, Iwona Repka, Grażyna Puto
191_2_59_2019.pdf
Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia u pacjentów z wyłonioną stomią w wyniku leczenia wybranych chorób nowotworowych – przegląd piśmiennictwa
Agata Gastecka, Magdalena Tarkowska, Kamil Szeliski, Iwona Głowacka-Mrotek, Monika Buhl, Tomasz Nowikiewicz, Wojciech Zegarski, Tomasz Drewa
196_2_59_2019.pdf
Rodzaje systemów ratownictwa w Polsce – historia i teraźniejszość
Ewelina Kimszal, Justyna Sarosiek
203_2_59_2019.pdf
Relacje z niezadowolonym pacjentem w podmiocie leczniczym
Maciej Majewski
209_2_59_2019.pdf
Wykorzystanie światła spolaryzowanego w leczeniu oparzeń – opis przypadku
Martyna Dębska-Maik
214_2_59_2019.pdf
Zakażenia u kobiet ciężarnych
Joanna Sosnowska, Beata Pięta
218_2_59_2019.pdf
Zachowania zdrowotne a zaburzenia stanu odżywienia wśród pacjentów z rakiem nerki
Lucyna Ścisło, Elżbieta Walewska, Grażyna Puto, Monika Skruch, Antoni M. Szczepanik
251_4_61_2019.pdf
Analiza zachowań zdrowotnych studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Marcin Cierniak, Martyna Kruszyńska, Cezary Kułak, Dariusz Timler
257_4_61_2019.pdf
Predyktory jakości życia pacjentów poddawanych radioterapii z powodu nowotworu okolic głowy i szyi
Beata Babiarczyk, Natalia Wnętrzak
262_4_61_2019.pdf
Częstość spożywania alkoholu i zażywania narkotyków przez gimnazjalistów szkół oświęcimskich
Dariusz Góra
270_4_61_2019.pdf
Analiza ciężaru tornistrów wśród uczniów nauczania początkowego
Karina Słonka, Małgorzata Gryc, Martyna Chodakowska, Anna Klus
275_4_61_2019.pdf
Suplementacja wśród mężczyzn amatorsko uprawiających kulturystkę
Alicja Karpik, Dominika Jamioł-Milc, Patrycja Załęska, Karina Ryterska
280_4_61_2019.pdf
Udział ojca w zapewnieniu pierwszego kontaktu „skóra do skóry” noworodkom urodzonym drogą cięcia cesarskiego
Monika Salamończyk, Anna Łozińska-Czerniak, Ewa Dmoch-Gajzlerska
288_4_61_2019.pdf
Stres związany z pracą pielęgniarek i położnych oraz style radzenia sobie ze stresem
Marzena Kaźmierczak, Grażyna Gebuza, Małgorzata Gierszewska, Estera Mieczkowska, Agnieszka Dombrowska-Pali, Marta Kłosowska
295_4_61_2019.pdf
Zachowania zdrowotne i poczucie własnej skuteczności studentów pochodzących z Kanady
Joanna Irena Zalewska-Puchała, Wioleta Gąska, Anna Majda
312_4_61_2019.pdf
Stygmatyzacja pacjentów z nieprawidłową masą ciała przez personel medyczny – badanie pilotażowe
Martyna Gruszka, Grzegorz Kudela, Tomasz Koszutski
319_4_61_2019.pdf
Porównanie kosztów leczenia interferonem i lekami o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym u pacjentów po przeszczepieniu wątroby z nawrotem zakażenia HCV
Karolina Hawryluk, Michał Ciszek
326_4_61_2019.pdf
Globalny i specyficzne style przywiązania w dzieciństwie i w dorosłości u osób z zaburzeniem osobowości borderline
Denim Jan Sporny, Lidia Cierpiałkowska
331_4_61_2019.pdf
Dziecko niepełnosprawne jako ofiara przestępstw seksualnych, z uwzględnieniem zaburzeń odżywiania po traumie – przegląd piśmiennictwa
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Małgorzata Mizgier, Witold Kędzia, Michalina Drejza
337_4_61_2019.pdf
Aktywne formy witaminy D a zdrowie
Anna Małgorzata Piotrowska, Olga Czerwińska-Ledwig, Adam Podhorecki, Wanda Pilch
343_4_61_2019.pdf
Wskazania do prowadzenia ciągłego monitoringu kardiotokograficznego w trakcie porodu według PTG, NICE, FIGO, ACOG, RANZOG – próba analizy porównawczej
Sylwia Rychlewicz, Grażyna Bączek, Piotr Węgrzyn
352_4_61_2019.pdf
Archibald Edward Garrod – życie i droga zawodowa ojca genetyki biochemicznej. Część I. Alkaptonuria
Dariusz Walkowiak
357_4_61_2019.pdf
Wpływ witaminy D na przebieg ciąży oraz zdrowie matki i dziecka
Kamila Bołtuć
363_4_61_2019.pdf
Fluoroza zębów jako problem zdrowia publicznego369
Agnieszka Lipiak, Bogusz Giernaś, Ewelina Wierzejska
369_4_61_2019.pdf
Zespół Arnolda-Chiariego typu I – diagnostyka i leczenie – opis przypadku
Michał Wieczorek, Maciej Makuch
373_4_61_2019.pdf
Prawna ocena możliwości dokonania 6 zapłodnień oocytów, pozyskanych w wyniku kilku stymulacji
Anna Wilińska-Zelek
377_4_61_2019.pdfCopyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone