- opublikowane prace

Lista artykułów, których autorem lub współautorem jest .

Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
Seksuologiczne i psychologiczne problemy u pacjentek z wrodzonymi wadami rozwojowymi narządów płciowych – obserwacje kliniczne
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Joanna Buks, Tomasz Opala
5_1_38_2014.pdf
Ocena potrzeb i reakcji seksualnych kobiet ze stwierdzonym w wywiadzie problemem zaburzeń statyki narządów płciowych i nietrzymania moczu
Alicja Miedziejko, Grażyna Jarząbek-Bielecka, Agata Król, Magdalena Pisarska-Krawczyk, Maciej Wilczak, Witold Kędzia, Magdalena Wróbel
9_1_38_2014.pdf
Jakość życia pacjentów z chorobą refluksową przełyku
Maria Korzonek, Agnieszka Dziergas
13_1_38_2014.pdf
Poziom wiedzy z zakresu czynników ryzyka i profilaktyki raka szyjki macicy wśród studentek wybranych krakowskich uczelni
Ewa Mędrela-Kuder
20_1_38_2014.pdf
Starzenie się: kobieca aktywność seksualna, wypadanie narządów miednicy i nietrzymanie moczu
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Joanna Buks, Joanna Witkowska, Maciej Wilczak, Magdalena Pisarska-Krawczyk, Witold Kędzia, Michał Pawlaczyk, Zbigniew Friebe, Magdalena Wróbel, Małgorzata Mizgier
25_1_38_2014.pdf
Poziom świadomości kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy
Anna Stefanek, Paulina Durka
29_1_38_2014.pdf
Radikulopatia szyjna
Marta Łukaszewska, Bartosz Łukaszewski, Jerzy Nazar, Mieczysława U. Jurczyk
39_1_38_2014.pdf
Terapia dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym z punktu widzenia fizjoterapeuty
Magdalena Pogorzelczyk, Ewa Gajewska
43_1_38_2014.pdf
Cera naczyniowa – przyczyny, pielęgnacja, leczenie
Katarzyna Janda, Oliwia Lach
48_1_38_2014.pdf
Znaczenie przeciwciał przeciw cyklicznemu cytrulinowemu peptydowi (anti‑CCP) we wczesnej diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów – przegląd danych klinicznych
Alicja Świątek‑Pawelczak, Katarzyna Cebrowska, Joanna Grasza
55_1_38_2014.pdf
Opieka pielęgniarska – wybrane zagadnienia teoretyczne
Żaneta Dobińska
59_1_38_2014.pdf
Pielęgniarstwo – zawód deficytowy?
Patrycja Zając, Rafał Szpakowski
64_1_38_2014.pdf
Szkoła jako środowisko wspierające kształtowanie prozdrowotnych postaw – kontekst pedagogiczno-zdrowotny
Dorota Lizak
69_1_38_2014.pdf
Prawna ochrona dóbr naturalnych w uzdrowiskach we współczesnym prawie polskim
Artur Guźlecki
75_1_38_2014.pdf
Analiza kosztów farmakoterapii oraz ewentualnych działań niepożądanych w populacji młodych osób chorujących na nadciśnienie tętnicze
Anna Paczkowska, Marta Kostusiak, Krzysztof Kus, Dorota Koligat, Tomasz Zaprutko, Piotr Ratajczak, Elżbieta Nowakowska
91_2_39_2014.pdf
Ocena nowej ustawy refundacyjnej na terenie Wielkopolski
Dorota Koligat, Anna Paczkowska, Katarzyna Anusiak, Natasza Czaja, Natalia Dyśko, Anna Kaźmierczak, Patrycja Murawiecka, Iwona Słodzińska, Monika Nowicka, Marzena Skurzyńska, Tomasz Zaprutko, Krzysztof Kus, Piotr Ratajczak, Elżbieta Nowakowska
97_2_39_2014.pdf
Choroba zwyrodnieniowa stawów jako problem ekonomiczny i społeczny w aspekcie leczenia zachowawczego
Katarzyna Kaniewska, Izabela Prokop, Robert Terlikowski, Edyta Rysiak, Anna Kuryliszyn‑Moskal
102_2_39_2014.pdf
Zastosowanie medycznych baz danych w leczeniu schizofrenii w Polsce – badanie pilotażowe
Krzysztof Kus, Ewa Ossolińska, Piotr Ratajczak, Tomasz Zaprutko, Anna Paczkowska, Dorota Koligat, Anna Woźniak, Elżbieta Nowakowska
109_2_39_2014.pdf
Ekonomiczny aspekt powikłań cukrzycy typu 1
Natalia Marcińczyk, Mateusz Maciejczyk, Agnieszka Pietrzykowska, Alina Cywoniuk, Edyta Rysiak
116_2_39_2014.pdf
Profilaktyka oraz leczenie cukrzycy – badanie poziomu świadomości pacjentów
Piotr Ratajczak, Edyta Obolewicz, Krzysztof Kus, Dorota Koligat, Anna Paczkowska, Tomasz Zaprutko, Elżbieta Nowakowska
119_2_39_2014.pdf
Menopauza w aspekcie społecznym i ekonomicznym
Rafał Zadykowicz, Anna Sójka, Urszula Czyżewska, Michał Rutkowski, Karolina Kilen, Edyta Rysiak, Wojciech Miltyk
127_2_39_2014.pdf
Porównanie schematów terapii niefarmakologicznej ordynowanej pacjentom chorym na schizofrenię i leczonym w szpitalu w Poznaniu, we Lwowie i w Kiel
Tomasz Zaprutko, Krzysztof Kus, Rostyslav Bilobryvka, Lyudmyla Rakhman, Robert Göder, Dorota Koligat, Piotr Ratajczak, Anna Paczkowska, Elżbieta Nowakowska
133_2_39_2014.pdf
Stan aktywności fizycznej studentów
Martyna Dębska
138_2_39_2014.pdf
Ocena kosztów leczenia astmy
Aleksandra Kuczyńska, Edyta Rysiak, Magdalena Donejko, Paweł Drągowski, Magdalena Jakuc, Grażyna Dawidziuk
143_2_39_2014.pdf
Zarządzanie, poprzez jakość w zakładach opieki zdrowotnej
Edyta Rysiak, Magdalena Donejko, Elżbieta Galicka, Izabela Prokop, Paweł Drągowski, Eryk Cekała, Grażyna Dawidziuk
146_2_39_2014.pdf
Racjonalizacja farmakoterapii reumatoidalnego zapalenia stawów
Karol Rółkowski, Ilona Zaręba, Stanisław Malec, Izabela Prokop, Paulina Lange, Wojciech A. Szewczak, Piotr Jakubów, Edyta Rysiak
149_2_39_2014.pdf
Blaski i cienie rynku farmaceutycznego i aptecznego w świetle ustawy refundacyjnej
Katarzyna Przybylska, Maciej Pytlik
153_2_39_2014.pdf
Analiza farmakoekonomiczna leczenia hipercholesterolemii. Przegląd literatury
Mariola Drozd, Ewa Poleszak
158_2_39_2014.pdf
Cukrzyca jako problem społeczny i ekonomiczny
Paweł Drągowski, Urszula Czyżewska, Eryk Cekała, Paulina Lange, Rafał Zadykowicz, Anna Sójka, Justyna Brzezińska
163_2_39_2014.pdf
Osteoporoza – problem społeczny i ekonomiczny
Stanisław Malec, Ilona Zaręba, Karol Rółkowski, Edyta Rysiak, Wojciech A. Szewczak, Paulina Kojta, Izabela Prokop
167_2_39_2014.pdf
Historia i etos zawodu pielęgniarki w Polsce
Żaneta Dobińska
172_2_39_2014.pdf
Przestępstwa wobec nieletnich, przestępstwa seksualne
Grażyna Jarząbek‑Bielecka, Joanna Buks, Dorota Lorkiewicz‑Muszyńska, Marzena Labęcka, Maksymilian Jarząbek, Anna Bielecka‑Gąszcz, Maciej Wilczak, Magdalena Pisarska‑Krawczyk, Tomasz Opala
176_2_39_2014.pdf
Apteka XXI wieku w nowych uregulowaniach prawnych
Katarzyna Przybylska, Monika Szeibe
182_2_39_2014.pdf
Wiedza pielęgniarek na temat praw pacjenta
Agnieszka Skorupska-Król, Aldona Samborska, Iwona Bodys-Cupak, Iwona Oskędra
Wewnątrzmaciczna śmierć płodu jako stan zagrożenia życia ciężarnej
Paulina Durka, Anna Cieszyńska
Analiza składu pierwiastkowego włosów i paznokci w chorobie parkinsona z użyciem atomowej spektromeTrii absorpcyjnej (AAS) – krótki komunikat
Anna Bitner, Małgorzata Szady‑Grad, Piotr Biegański, Paweł Zalewski, Jacek J. Klawe, Julia L. Newton
Funkcjonowanie młodzieży z dysfunkcją wzroku w przestrzeni miejskiej Krakowa
Wacław Batko, Patrycja Zurzycka
Ocena wyników leczenia operacyjnego dyskopatii w zależności od stopnia nasilenia dolegliwości bólowych
Bernadeta Sajdak, Iwona Bodys‑Cupak
Charakterystyka wybranych zwyczajów żywieniowych i aktywności fizycznej studentów wychowania fizycznego i filologii
Ewa Mędrela-Kuder
Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z sumieniem i przepisami
Katarzyna Milejczak, Erwin Strzesak
Wyzwania w rozliczaniu umów lekowych, czyli dlaczego szpitalom opłaca się wylewać leki
Joanna Domańska, Erwin Strzesak, Hanna Waligórska
Znaczenie leków generycznych i biopodobnych w racjonalnej refundacji i polityce lekowej
Tomasz Bochenek
Model kompetencji komunikacyjnej jako podstawa relacji pacjent–pracownicy rejestracji szpitalnej
Aleksandra Komajda, Erwin Strzesak, Jolanta Kaczmarek
Ocena ilościowa zestawów obiadowych realizowanych w stołówce szkolnej
Marzena Zołoteńka‑Synowiec, Ewa Malczyk, Beata Całyniuk, Marlena Gambal
Poród przedwczesny w przebiegu niewydolności cieśniowo‑szyjkowej szyjki macicy
Beata Marta Urbanowicz
Początki akademickiego kształcenia pielęgniarek w Polsce
Teresa Slosorz
Ocena czasu hospitalizacji oraz sezonowości przyjęć poszkodowanych z obrażeniami klatki piersiowej na SOR
Marcin Cierniak, Maciej Gardoń, Dariusz Timler, Wiesława Trendak, Tomasz Gaszyński
269_4_41_2014.pdf
Ocena parametrów zapalnych oraz długości szyjki macicy w zagrażającym poronieniu
Jan Tuzel, Joanna Niepsuj‑Biniaś, Tomasz Olejniczak, Krzysztof Szymanowski, Tomasz Opala
273_4_41_2014.pdf
Ocena parametrów zapalnych oraz długości szyjki macicy w zagrażającym porodzie przedwczesnym
Jan Tuzel, Tomasz Olejniczak, Joanna Niepsuj‑Biniaś, Krzysztof Szymanowski, Tomasz Opala
277_4_41_2014.pdf
Determinanty wyborów żywieniowych podejmowanych przez kobiety z nadmierną masą ciała
Sandra Kryska
281_4_41_2014.pdf
Czy skoki spadochronowe są bezpiecznym sportem?
Ewelina Kimszal, Katarzyna Van Damme‑Ostapowicz
287_4_41_2014.pdf
Leczenie zachowawcze ciąży szyjkowej – siedem przypadków
Krzysztof Szymanowski, Joanna Niepsuj‑Biniaś, Kinga Więznowska‑Maczyńska, Tomasz Czerniak, Tomasz Olejniczak, Tomasz Opala, Marek Chuchracki
290_4_41_2014.pdf
Hipotermia lecznicza w encefalopatii niedotlenieniowo‑niedokrwiennej noworodków
Joanna Żurawska, Ryszard Szpunar, Beata Pięta
295_4_41_2014.pdf
Kształcenie zawodowe pielęgniarek w ujęciu historycznym
Teresa Slosorz
298_4_41_2014.pdf
Wpływ macierzyństwa na seksualność kobiet
Natalia Zyśk, Paulina Durka
5_1_42_2015.pdf
Efekty dogoterapii u dziecka z autyzmem – opis przypadku
Magdalena Kobylińska, Ewa Gajewska
14_1_42_2015.pdf
Kinesiology Taping jako metoda terapeutyczna i kosmetyczna w stłuczeniu mięśnia – opis przypadku
Martyna Dębska
18_1_42_2015.pdf
Ocena aktywności fizycznej młodzieży ponadgimnazjalnej
Elżbieta Antos, Elżbieta Staniak
22_1_42_2015.pdf
Demencja. Metody oddziaływań pozafarmakologicznych
Hanna Pietraszek-Kusik
28_1_42_2015.pdf
Promocja zdrowia – realizm czy utopia?
Dorota Lizak, Mariola Seń
36_1_42_2015.pdf
Prawidłowo prowadzona indywidualna dokumentacja medyczna pacjenta następstwem kontroli przeprowadzanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia?
Hanna Waligórska, Erwin Strzesak, Jolanta Kaczmarek
42_1_42_2015.pdf
Samodzielność i kompetencje zawodu położnej w systemie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Polsce
Agnieszka Smerdka
45_1_42_2015.pdf
Wyzwania w rozliczaniu umów lekowych, czyli dlaczego szpitalom opłaca się wylewać leki
Joanna Domańska, Erwin Strzesak, Hanna Waligórska
51_1_42_2015.pdf
Jakie informacje powinny posiadać osoby wyjeżdżające do strefy tropikalnej?
Ewelina Kimszal, Katarzyna Van Damme‑Ostapowicz
54_1_42_2015.pdf
Opieka medyczna i aptekarska nad pacjentkami niepełnosprawnymi w aspekcie ginekologicznym i seksuologicznym
Grażyna Jarząbek‑Bielecka, Marek Bielecki, Magdalena Pisarska‑Krawczyk, Joanna Buks, Witold Kędzia
58_1_42_2015.pdf
Prawne, medyczne i etyczne problemy związane z ciążą młodocianych
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Zuzanna Jarząbek, Karolina Andrzejak, Joanna Buks, Magdalena Pisarska-Krawczyk, Maciej Wilczak, Witold Kędzia, Stefan Sajdak, Małgorzata Mizgier
63_1_42_2015.pdf
Wpływ wsparcia i obecności partnera na samopoczucie kobiety rodzącej
Agnieszka Berkau
71_2_43_2015.pdf
Analiza przyczyn urazów klatki piersiowej wśród poszkodowanych przyjętych na SOR
Marcin Cierniak, Maciej Gardoń, Dariusz Timler, Wiesława Trendak, Tomasz Gaszyński
76_2_43_2015.pdf
Różnice w informowaniu o zanieczyszczeniu powietrza w Krakowie w sezonie grzewczym i poza nim przez prasę lokalną wydaną w latach 2009–2013
Agnieszka Magiera, Bartosz Balcerzak
81_2_43_2015.pdf
Operacyjne i zachowawcze metody postępowania w ginekologii
Grażyna Jarząbek‑Bielecka, Marek Bielecki, Joanna Buks, Magdalena Pisarska‑Krawczyk, Maciej Wilczak, Witold Kędzia
89_2_43_2015.pdf
Bóle kręgosłupa u dzieci i młodzieży. Narastający problem medyczno-społeczny
Hubert Prabucki
93_2_43_2015.pdf
Promocja zdrowia a zaburzenia statyki narządów płciowych
Grażyna Jarząbek‑Bielecka, Joanna Buks, Magdalena Pisarska‑Krawczyk, Maciej Wilczak, Marek Bielecki, Witold Kędzia
97_2_43_2015.pdf
Gynecologic problems in childhood and adolescent patients
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Małgorzata Mizgier, Joanna Buks, Magdalena Pisarska-Krawczyk, Maciej Wilczak, Witold Kędzia
103_2_43_2015.pdf
Ocena dawek promieniowania jonizującego dla osób narażonych zawodowo w diagnostyce radiologicznej
Lucyna Kasprzyk, Mieczysława U. Jurczyk
106_2_43_2015.pdf
Konkurs na świadczenia wysokospecjalistyczne jako precedens map zapotrzebowania zdrowotnego
Hanna Waligórska, Erwin Strzesak
112_2_43_2015.pdf
Biochemiczne markery nowotworowe raka piersi i jajnika
Piotr Białas, Anna Jankowska
115_2_43_2015.pdf
Studenckie spojrzenie na problematykę opieki i pielęgnacji chorych z Chorobą Alzheimera
Joanna Samborska, Agnieszka Krawczyk‑Wasielewska
122_2_43_2015.pdf
Rozwój historyczny technologii medycznej dożylnego podawania płynów
Łukasz Strzępek, Marcin Mikos, Grzegorz Juszczyk, Karolina Strzępek, Aleksandra Czerw
125_2_43_2015.pdf
Organizacja ścieżki pacjenta onkologicznego w Wielkopolskim Centrum Onkologii – rola koordynatora
Erwin Strzesak, Jolanta Kaczmarek, Sylwia Zygmunt
129_2_43_2015.pdf
Déjà vu ustawy o zdrowiu
Hanna Waligórska, Erwin Strzesak
133_2_43_2015.pdf
Organizacja i finansowanie opieki psychiatrycznej na Ukrainie – na przykładzie osób chorych na schizofrenię i hospitalizowanych we Lwowie
Tomasz Zaprutko, Krzysztof Kus, Dorota Koligat, Piotr Ratajczak, Elżbieta Nowakowska
143_3_44_2015.pdf
Leki OTC a samoleczenie bólu
Piotr Ratajczak, Krzysztof Kus, Magdalena Pluskota, Dorota Koligat, Tomasz Zaprutko, Elżbieta Nowakowska
147_3_44_2015.pdf
Wpływ działań marketingowych na zakup leków dostępnych bez recepty przez pełnoletnich mieszkańców Białegostoku
Paulina Sobolewska, Przemysław Czajkowski, Ilona Zaręba, Paweł Drągowski, Izabela Prokop, Rafał Zadykowicz, Renata Zaręba, Edyta Rysiak
154_3_44_2015.pdf
Występowanie depresji i lęku u kobiet w okresie menopauzy
Dorota Koligat, Anna Paczkowska, Michał Michalak, Anna Kaźmierczak, Marzena Skurzyńska, Katarzyna Anusiak, Natalia Dyśko, Ewa Lipczyńska, Natasza Czaja, Tomasz Zaprutko, Krzysztof Kus, Elżbieta Nowakowska
159_3_44_2015.pdf
Zastosowanie medycznych baz danych w optymalizacji leczenia cukrzycy
Krzysztof Kus, Dorota Koligat, Maciej Skorek, Tomasz Zaprutko, Piotr Ratajczak, Elżbieta Nowakowska
164_3_44_2015.pdf
Użyteczności stanów zdrowia EQ-5D oceniane z zastosowaniem metod bezpośrednich przez studentów V roku Farmacji UM we Wrocławiu
Paweł Petryszyn, Katarzyna Kempa, Paweł Ekk‑Cierniakowski, Rentsen Battsengel, Agnieszka Trznadel, Natalia Więckowska
170_3_44_2015.pdf
Przegląd systematyczny kwestionariuszy generycznych najczęściej wykorzystywanych w badaniach jakości życia w Polsce
Jana Krzysztoszek, Dorota Koligat, Elżbieta Nowakowska
177_3_44_2015.pdf
Wyzwania systemu opieki zdrowotnej w Europie
Anna Sójka, Rafał Zadykowicz, Edyta Rysiak
183_3_44_2015.pdf
Farmaceuta kliniczny szansą zbilansowania wydatków na farmakoterapię szpitalną
Mariola Drozd, Anna Kijewska
187_3_44_2015.pdf
Farmakoterapia chorób rzadkich i ultrarzadkich u dzieci – znaczenie kliniczne i ekonomiczne
Mateusz Maciejczyk, Natalia Marcińczyk, Agnieszka Pietrzykowska, Edyta Rysiak, Ilona Zaręba, Iwona Raciborska, Rafał Zadykowicz
194_3_44_2015.pdf
Strona internetowa jako narzędzie promocji aptek
Katarzyna Przybylska, Monika Szeibe
198_3_44_2015.pdf
Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego – skuteczność, kontrowersje oraz zagrożenia wynikające z ich stosowania
Rafał Zadykowicz, Anna Sójka, Edyta Rysiak
202_3_44_2015.pdf
Koszty leczenia raka płuca
Ilona Zaręba, Edyta Rysiak, Renata Zaręba, Joanna Stelmaszewska, Alina Cywoniuk, Magdalena Jakuc, Izabela Prokop, Hubert Janowski
205_3_44_2015.pdf
Socjo‑ekonomiczne konsekwencje raka szyjki macicy
Ilona Zaręba, Edyta Rysiak, Renata Zaręba, Joanna Stelmaszewska, Karolina Bagnowska, Alina Cywoniuk, Eryk Cekała, Izabela Prokop, Paweł Drągowski
209_3_44_2015.pdf
Farmakoekonomiczny aspekt depresji
Natalia Marcińczyk, Mateusz Maciejczyk, Edyta Rysiak, Ilona Zaręba, Michał Rutkowski, Karolina Kilen
214_3_44_2015.pdf
Objawowe zakażenie Clostridium difficile u ciężarnej – opis przypadku oraz analiza metod diagnostycznych i terapeutycznych możliwych do zastosowania u kobiet ciężarnych
Michał Chojnicki, Adrian Dąbrowski, Maciej Bura, Błażej Rozpłochowski, Aleksandra Bruś‑Chojnicka, Andrzej Marszałek, Arleta Kowala‑Piaskowska, Iwona Mozer‑Lisewska
225_4_45_2015.pdf
Związek między nadużywaniem alkoholu a wynikiem w skali MMSe u osób starszych (mieszkańców Domu Pomocy Społecznej)
Łukasz Bojkowski, Karolina Chlebosz, Alicja Urbaniak
229_4_45_2015.pdf
Ocena wiedzy personelu medycznego i niemedycznego o podstawowych czynnościach resuscytacyjnych (BLS) oraz zastosowaniu automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)
Ryszard Szpunar, Joanna Żurawska, Beata Pięta
235_4_45_2015.pdf
Opinie personelu medycznego na temat agresywnych zachowań pacjentów
Daniela Grudzień, Patrycja Zurzycka, Teresa Radzik
242_4_45_2015.pdf
Analiza nawyków oraz preferencji żywieniowych kobiet w ciąży
Jana Krzysztoszek, Krzysztof Kus, Marta Banaszak
248_4_45_2015.pdf
Społeczno‑ekonomiczne skutki leczenia niepłodności
Paweł Drągowski, Katarzyna Siemionow, Ilona Zaręba, Izabela Prokop, Edyta Rysiak, Eryk Cekała, Michał Rutkowski
255_4_45_2015.pdf
Dopłaty do świadczeń gwarantowanych. Możliwości prawne współfinansowania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Agnieszka Pietraszewska‑Macheta, Filip Nowak
259_4_45_2015.pdf
Seksualność osób otyłych ze szczególnym uwzględnieniem okresu przekwitania
Grażyna Jarząbek‑Bielecka, Małgorzata Mizgier, Maciej Wilczak, Magdalena Pisarska-Krawczyk, Anna Potasińska‑Sobkowska, Karolina Andrzejak, Joanna Buks, Witold Kędzia, Stefan Sajdak
267_4_45_2015.pdf
Jet lag – zespół nagłej zmiany czasowej
Ewelina Kimszal, Katarzyna Van Damme‑Ostapowicz
271_4_45_2015.pdf
Udział pielęgniarki w pobieraniu materiału biologicznego do badań
Katarzyna Van Damme‑Ostapowicz, Elżbieta Krajewska‑Kułak
275_4_45_2015.pdf
Koder medyczny w Polsce
Erwin Strzesak, Karolina Blaszka, Jolanta Kaczmarek
278_4_45_2015.pdf
Z perspektywy 40-lecia akademickiego kształcenia pielęgniarek i położnych w Polsce
Teresa Slosorz, Beata Fryc‑Przybyłowska
280_4_45_2015.pdf
Idea oraz optymalne metody promocji aptek
Katarzyna Przybylska, Monika Szeibe
288_4_45_2015.pdf
Symptomy chorób ginekologicznych
Grażyna Jarząbek‑Bielecka, Małgorzata Mizgier, Joanna Buks, Magdalena Pisarska‑Krawczyk, Maciej Wilczak, Witold Kędzia
297_4_45_2015.pdf
Ocena realizacji i wdrażania pakietu onkologicznego w pierwszym półroczu 2015 roku w województwie świętokrzyskim na tle Polski
Michał Chrobot, Stanisław Góźdź, Paweł Macek
301_4_45_2015.pdf
Klasyfikacja badań radiologicznych u noworodków
Mieczysława U. Jurczyk, Marta Adamkiewicz, Karolina Chmaj‑Wierzchowska, Lucyna Kasprzyk
7_1_46_2016.pdf
Ocena poziomu wiedzy studentów ostatnich lat studiów w uczelniach wyższych na terenie Łodzi na temat RKO u osób dorosłych, dzieci i niemowląt
Wioleta Wójcik, Marcin Cierniak, Krystyna Frydrysiak, Tomasz Gaszyński
12_1_46_2016.pdf
Poród rodzinny z perspektywny ojca dziecka
Agnieszka Berkau, Sara Suchowiak, Katarzyna Plagens‑Rotman
18_1_46_2016.pdf
Znaczenie kształcenia ustawicznego w opinii czynnych zawodowo pielęgniarek
Katarzyna Matczak, Karolina Szczeszek, Anna Maria Stanek, Maciej Wilczak
24_1_46_2016.pdf
Ocena zachowań zdrowotnych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym hospitalizowanych i leczonych ambulatoryjnie
Beata Babiarczyk, Brygida Małutowska‑Dudek
29_1_46_2016.pdf
Wydatki na ochronę zdrowia w gospodarstwach domowych
Marlena Piekut, Krystyna Gutkowska
36_1_46_2016.pdf
Wybrane problemy ewidencyjne AP‑DiLO
Erwin Strzesak, Hanna Waligórska, Sylwia Zygmunt
45_1_46_2016.pdf
Podsumowanie 3 lat funkcjonowania systemu elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy – eWUŚ
Anna Krzemińska
50_1_46_2016.pdf
Transplantacje narządów w perspektywie transkulturowej
Halina Nogal, Ewa Wiśniewska, Elżbieta Antos
52_1_46_2016.pdf
Analiza porównawcza wybranych efektów procesu implementacji pakietu onkologicznego dla województw śląskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego
Michał Chrobot, Marcin Motnyk, Erwin Strzesak
61_1_46_2016.pdf
Alternatywne sposoby łagodzenia bólu porodowego
Natalia Smolarek, Małgorzata Pięt, Joanna Żurawska, Ryszard Szpunar, Beata Pięta
74_1_46_2016.pdf
Nietrzymania moczu u kobiet – krótki rys historyczny oraz najnowsze badania i osiągnięcia w zakresie ww. problematyki, ze szczególnym uwzględnieniem czynników położniczych i sposobu porodu
Karina Spławska‑Matuszczak, Krzysztof Szymanowski, Przemysław Kądziołka, Tomasz Opala
81_1_46_2016.pdf
Czy wirus Ebola jest nowym zagrożeniem epidemiologicznym świata?
Ewelina Kimszal, Katarzyna Van Damme‑Ostapowicz
88_1_46_2016.pdf
Rola wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w wybranych obszarach psychologicznego funkcjonowania człowieka
Łukasz Bojkowski, Ewa Mojs
92_1_46_2016.pdf
Choroba peyroniego – możliwości farmakoterapii miejscowej
Jacek Karaszewski, Barbara Darewicz
97_1_46_2016.pdf
Analiza kosztów (bezpośrednich i pośrednich) związanych ze stwardnieniem rozsianym w Polsce
Paweł Moćko, Paweł Kawalec, Krzysztof Piotr Malinowski
101_1_46_2016.pdf
Charakterystyka zawodu diagnosty laboratoryjnego i jego rola w systemie opieki zdrowotnej w Polsce
Katarzyna Siemionow, Paweł Drągowski, Joanna Teul, Róża Sawczuk, Ilona Zaręba, Wojciech Miltyk
110_1_46_2016.pdf
Zarys historyczny dynamiki rozwoju transplantologii klinicznej
Halina Nogal, Ewa Wiśniewska, Elżbieta Antos
113_1_46_2016.pdf
Możliwe legalne przeznaczenie środków finansowych pozostających w posiadaniu uzdrowisk
Artur Guźlecki
119_1_46_2016.pdf
Płatnicy na rzecz uzdrowisk
Artur Guźlecki
122_1_46_2016.pdf
E-learning i blended learning w opinii studentów uczelni medycznej
Monika Podwińska, Karolina Szczeszek, Maciej Wilczak
135_2_47_2016.pdf
Czynniki ryzyka raka piersi – porównanie wiedzy na ten temat u „Amazonek” i kobiet zdrowych w wieku 40–60 lat
Ewa Mędrela-Kuder
142_2_47_2016.pdf
Najczęściej występujące problemy laktacyjne w okresie poporodowym
Grażyna Gebuza, Karolina Jaworska, Marzena Kaźmierczak, Estera Mieczkowska, Małgorzata Gierszewska
148_2_47_2016.pdf
Wsparcie a jakość życia pacjentów dializowanych w Tarnowie
Aneta Grochowska, Magdalena Kurzawska, Iwona Bodys-Cupak
156_2_47_2016.pdf
Wirus Zika – nowy problem współczesnego świata?
Ewelina Kimszal, Katarzyna Van Damme-Ostapowicz
163_2_47_2016.pdf
Uwolnić onkologię
Hanna Waligórska, Erwin Strzesak
167_2_47_2016.pdf
Położna podstawowej opieki zdrowotnej w systemie opieki zdrowotnej w Polsce
Agnieszka Smerdka
169_2_47_2016.pdf
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia oszczędza na brachyterapii
Hanna Waligórska, Erwin Strzesak, Michał Chrobot
176_2_47_2016.pdf
Fizjoterapia w trudno gojących się ranach
Monika Gałczyk, Katarzyna Van Damme-Ostapowicz
180_2_47_2016.pdf
Wybrane konsekwencje ekonomiczne i zdrowotne konsumpcji tytoniu dla budżetu państwa i sektora publicznego
Marcin Motnyk, Michał Chrobot, Brunon Zemła
184_2_47_2016.pdf
Charakterystyka lecznictwa uzdrowiskowego w Kołobrzegu – specyfika działania zabiegów z użyciem naturalnych surowców leczniczych
Agnieszka Jakubowska
191_2_47_2016.pdf
Powinności uzdrowisk na rzecz płatnika
Artur Guźlecki
198_2_47_2016.pdf
Poglądy położnych na temat optymalnej drogi porodu
Wioletta Baran, Joanna Skręt-Magierło
209_3_48_2016.pdf
Wybrane parametry stanu bio-psycho-społecznego kobiet w okresie okołomenopauzalnym
Joanna Błajda, Edyta Barnaś, Anna Pieniążek, Anna Nowak-Zygadło
216_3_48_2016.pdf
Wpływ Treningu Słuchowego Tomatisa na wybrane sfery rozwoju u dzieci według subiektywnej oceny rodziców
Anna Sudoł, Katarzyna Wiecheć, Karolina Kabzińska, Ewa Mojs
223_3_48_2016.pdf
Edukacja pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy
Maria Połocka-Molińska, Anna Molińska-Kulesza, Bartosz Łukaszewski, Karolina Chmaj-Wierzchowska, Mieczysława U. Jurczyk
231_3_48_2016.pdf
Poczucie własnej skuteczności a umiejscowienie kontroli zdrowia w grupie osób z rozpoznaniem nadciśnienia tętniczego
Krystyna Kurowska, Katarzyna Manys
239_3_48_2016.pdf
Analiza poziomu poczucia skuteczności w redukcji nadwagi i otyłości oraz natężenia kompensacyjnych przekonań zdrowotnych dotyczących odżywiania się i regulacji masy ciała pacjentów Oddziału Leczenia Otyłości
Małgorzata Obara-Gołębiowska
246_3_48_2016.pdf
Struktura podatności na uszkodzenia ciała podczas upadku w różnym stanie pobudzenia organizmu młodych kobiet zwyczajowo aktywnych fizycznie
Sebastian Ingram, Paulina Ingram
250_3_48_2016.pdf
Emocje związane z zaburzonym obrazem ciała
Ewelina Kimszal, Katarzyna Van Damme-Ostapowicz
259_3_48_2016.pdf
Rola aktywności fizycznej i diety w zapobieganiu dysfunkcjom seksualnym związanym z problemem cukrzycy, zespołu metabolicznego, zespołu policystycznych jajników
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Joanna Buks, Małgorzata Mizgier, Marek Bielecki, Magdalena Pisarska-Krawczyk, Maciej Wilczak Anna Potasińska-Sobkowska, Witold Kędzia
263_3_48_2016.pdf
Związki polifenolowe w leczeniu i profilaktyce wybranych chorób cywilizacyjnych – dowody z badań epidemiologicznych
Magdalena Mężyńska, Małgorzata M. Brzóska
269_3_48_2016.pdf
Ciało jako obszar refleksji naukowej i jako projekt
Urszula Kluczyńska
277_3_48_2016.pdf
Czynniki determinujące kolonizację przewodu pokarmowego noworodka
Renata Witkowska-Wirstlein, Mieczysława U. Jurczyk
285_3_48_2016.pdf
Badania nad efektywnością treningu słuchowego metodą Tomatisa w kontekście zaburzeń dyslektycznych
Anna Sudoł, Karolina Kabzińska, Ewa Mojs, Katarzyna Wiecheć
290_3_48_2016.pdf
Witamina B12 – skutki niedoboru, zasadność terapii i suplementacji diety u osób w wieku podeszłym
Marzanna Mziray, Przemysław Domagała, Regina Żuralska, Magdalena Siepsiak
295_3_48_2016.pdf
Reklama leków OTC i suplementów diety w Polsce
Paweł Kawalec, Maciej Rogala
302_3_48_2016.pdf
Analiza nowej koncepcji elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego
Remigiusz Lewandowski
308_3_48_2016.pdf
Odpowiedzialność społeczna jako element strategii biznesowej firm farmaceutycznych
Beata Jankowiak-Bolko, Włodzimierz Samborski, Ewa Mojs
314_3_48_2016.pdf
Koszty utraconej produktywności pacjentów z zapalnymi schorzeniami stawów w Polsce
Krzysztof Malinowski, Paweł Kawalec
327_3_48_2016.pdf
Zarys powstania rehabilitacji na świecie oraz jej twórcy w Polsce
Monika Gałczyk, Katarzyna Van Damme-Ostapowicz, Ewelina Kimszal
345_3_48_2016.pdf
Ocena użyteczności stanów zdrowia KDQOL studentów ostatniego roku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Łukasz Dybalski, Agnieszka Trznadel, Karolina Gola, Joanna Gajda, Paweł Ekk-Cierniakowski, Aleksandra Staniak, Paweł Petryszyn
365_4_49_2016.pdf
Choroba Hashimoto – efektywność diety bezglutenowej
Krzysztof Kus, Karolina Zielińska, Tomasz Zaprutko, Piotr Ratajczak, Elżbieta Nowakowska
370_4_49_2016.pdf
Mezoterapia mikroigłowa – ocena skuteczności
Piotr Ratajczak, Dominika Golwiej, Krzysztof Kus, Tomasz Zaprutko, Elżbieta Nowakowska
377_4_49_2016.pdf
Ocena wdrażania opieki farmaceutycznej jako profesjonalnej i udokumentowanej usługi wpływającej na farmakoekonomiczne aspekty terapii pacjenta w wieku podeszłym
Magdalena Waszyk-Nowaczyk, Klaudia Błaszczyk, Michał Michalak, Agata Frankiewicz, Aleksandra Bordzio, Marek Simon
386_4_49_2016.pdf
Dieta ważną składową leczenia ostrego zapalenia trzustki
Tomasz Zaprutko, Krzysztof Kus, Piotr Ratajczak, Magdalena Najbar, Elżbieta Nowakowska
391_4_49_2016.pdf
Schizofrenia – problem społeczny i ekonomiczny
Ewelina Bogdańska, Edyta Rysiak, Przemysław Czajkowski, Ilona Zaręba
396_4_49_2016.pdf
Skutki zdrowotne i ekonomiczne zakażeń grypą w aspekcie zdrowia publicznego
Lidia B. Brydak
401_4_49_2016.pdf
Interakcje leków z pożywieniem w grupie pacjentów geriatrycznych jako problem społeczny i ekonomiczny
Przemysław Czajkowski, Mateusz Maciejczyk, Ewelina Bogdańska, Ilona Zaręba, Edyta Rysiak
408_4_49_2016.pdf
Działania niepożądane produktów leczniczych w praktyce klinicznej – aspekt kliniczny i ekonomiczny
Mateusz Maciejczyk, Edyta Rysiak, Halina Car
411_4_49_2016.pdf
Przegląd właściwości psychometrycznych kwestionariuszy oceny jakości życia związanych ze zdrowiem (HRQOL)
Mateusz Maciejczyk, Edyta Rysiak, Halina Car
415_4_49_2016.pdf
Aspekt farmakoekonomiczny chorób alergicznych
Katarzyna Młyńczak, Dominik Golicki
422_4_49_2016.pdf
Niedobór witaminy D jako powszechny problem zdrowotny w populacji dzieci
Milena Osińska, Katarzyna Siemionow, Paweł Kitlas, Michał Rutkowski, Ilona Zaręba, Joanna Stelmaszewska, Alina Cywoniuk, Izabela Prokop, Edyta Rysiak
425_4_49_2016.pdf
Odpady medyczne jako źródło zakażenia
Milena Osińska, Eryk Cekała, Iwona Raciborska, Katarzyna Siemionow, Ilona Zaręba, Izabela Prokop, Edyta Rysiak
430_4_49_2016.pdf
Odpady komunalne jako źródło zakażenia
Katarzyna Przybylska, Renata Bednarska
436_4_49_2016.pdf
Proces podejmowania decyzji zakupu produktów farmaceutycznych
Katarzyna Przybylska, Maciej Pytlik
445_4_49_2016.pdf
Jakość życia pacjentów ze stwierdzonym rakiem prostaty
Ilona Zaręba, Joanna Stelmaszewska, Katarzyna Siemionow, Paweł Kitlas, Milena Osińska, Renata Zaręba, Paweł Drągowski, Izabela Prokop, Edyta Rysiak
453_4_49_2016.pdf
„Bezpłatne leki dla seniorów” – założenia proponowanej ustawy
Wojciech Zawalski, Andrzej Jarota
458_4_49_2016.pdf
Aspekt kliniczny, społeczny i ekonomiczny choroby próchnicowej
Izabela Zieniewska, Artur Keller, Edyta Rysiak, Mateusz Maciejczyk, Anna Zalewska
464_4_49_2016.pdf
Rola HTA w kształtowaniu regionalnej polityki zdrowotnej w Polsce
Ewa Bandurska, Sonia Studzinska, Ewa Przybyłowska, Marzena Zarzeczna-Baran
357_4_49_2016.pdf
Problemy bio-psycho-społeczne kobiet w wieku rozrodczym z zespołem policystycznych jajników
Gabriela Kurek, Beata Babiarczyk
7_1_50_2017.pdf
Czy personel medyczny właściwie przeprowadza badania przesiewowe w kierunku raka gruczołu piersiowego?
Paulina Siewert, Karolina Chmaj-Wierzchowska, Jan Tuzel, Małgorzata Kampioni, Mieczysława U. Jurczyk, Maciej Wilczak
16_1_50_2017.pdf
Wpływ fizjoterapii okołooperacyjnej na powrót do sprawności fizycznej po leczeniu operacyjnym żeńskich narządów płciowych
Letycja Zgrzeba, Natalia Smolarek, Aleksandra Miksza
24_1_50_2017.pdf
Poczucie własnej skuteczności a zachowania zdrowotne w grupie osób z rozpoznaniem cukrzycy typu 2
Krystyna Kurowska, Małgorzata Toś
31_1_50_2017.pdf
Umiejscowienie kontroli zdrowia a deklarowane zachowania zdrowotne w grupie osób wykonujących zawody medyczne i pozamedyczne
Grzegorz Józef Nowicki, Barbara Ślusarska, Magdalena Młynarska, Ewa Rudnicka-Drożak, Ewa Chemperek, Mariusz Gawroński
38_1_50_2017.pdf
Wybrane zachowania zdrowotne kobiet ciężarnych z Podkarpacia
Anna Pieniążek, Dominika Gałda, Joanna Błajda, Małgorzata Kołpa, Edyta Barnaś
49_1_50_2017.pdf
Kryteria zdrowia kobiet w opinii mieszkanek powiatu tarnowskiego
Anna Pieniążek, Jadwiga Szarowicz, Joanna Błajda, Małgorzata Kołpa, Edyta Barnaś
58_1_50_2017.pdf
Motywy wyboru kierunku elektroradiologia a oczekiwania związane z pracą
Piotr Nowak, Anna Chendoszka, Diana Martonik, Aneta Metelska, Anna Skręta, Ewa Pasieka
67_1_50_2017.pdf
Czy rzeczywiście starsi pacjenci bardziej niż młodsi boją się upadku i złamania?
Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka, Anna Justyna Milewska
74_1_50_2017.pdf
Badania rozpoznawcze nad częstością występowania choroby nowotworowej jajników po uprzedniej stymulacji hormonalnej
Maria Połocka-Molińska, Amelia Kupriańczyk, Katarzyna Plagens-Rotman
80_1_50_2017.pdf
Postawy rodziców i pracowników ochrony zdrowia wobec noworodków urodzonych na granicy zdolności życiowych
Magdalena Napiórkowska-Orkisz, Jolanta Olszewska
91_1_50_2017.pdf
Wpływ holistycznej opieki nad pacjentem OITN na psychologiczne i fizyczne aspekty wcześniactwa
Magdalena Napiórkowska-Orkisz, Jolanta Olszewska
97_1_50_2017.pdf
Kolonoskopia w profilkatyce raka jelita grubego – działania pielęgniarskie w przygotowaniu do badania
Katarzyna Dołoto, Elżbieta Antos, Małgorzata Wojciechowska
102_1_50_2017.pdf
Rola mobilnych aplikacji medycznych w profilaktyce wybranych chorób
Joanna Błajda, Edyta Barnaś, Anna Pieniążek
107_1_50_2017.pdf
Dolegliwości bólowe okolicy lędźwiowo-krzyżowej u kobiet w ciąży
Aleksandra Miksza, Natalia Smolarek, Karolina Chmaj-Wierzchowska, Letycja Zgrzeba
115_1_50_2017.pdf
Idiopatyczne skrócenie kończyny dolnej leczone metodą Ilizarowa – specyfika zadań opiekuńczych w praktyce pielęgniarskiej
Maryna Animutskaya, Elżbieta Antos, Emilia Wawszczak
124_1_50_2017.pdf
Ingerencja technologiczna w aktywność fizyczną i rywalizację sportową
Łukasz Bojkowski
132_1_50_2017.pdf
Problematyka kultury fizycznej współczesnej szkoły a postulaty Władysława Hojnackiego z początku XX wieku
Adam Kozubal
136_1_50_2017.pdf
Przegląd badań i działań profilaktycznych związanych z narażeniem dzieci śląskich na metale ciężkie
Joanna Nieć, Ewa Marchwińska-Wyrwał
141_1_50_2017.pdf
Niepokój moralny w pracy personelu medycznego – zarys problematyki
Patrycja Zurzycka, Teresa Radzik
147_1_50_2017.pdf
Wpływ nietrzymania moczu na jakość życia kobiet
Maria Połocka-Molińska, Beata Jakóbczak, Katarzyna Plagens-Rotman
161_2_51_2017.pdf
Wczesne i późne odczyny popromienne u pacjentek z rakiem szyjki macicy. Klasyfikacja EORTC/RTOG i ocena wybranych parametrów morfologicznych krwi obwodowej
Piotr Białas, Bartek Bartoś, Anna Bodusz
168_2_51_2017.pdf
Skuteczność wybranych metod fizjoterapeutycznych w leczeniu przewlekłego nieswoistego zespołu bólowego odcinka szyjnego kręgosłupa
Anna Jankowska, Marta Paprocka, Krystyna Zeńczak-Praga, Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak
176_2_51_2017.pdf
Zarządzanie jakością w zakładach opieki zdrowotnej w opinii położnych z województwa podkarpackiego
Edyta Barnaś, Elżbieta Wróbel, Renata Raś, Grzegorz Panek
184_2_51_2017.pdf
Poziom lęku i depresji wśród pacjentów Oddziału Leczenia Otyłości
Małgorzata Obara-Gołębiowska, Małgorzata Pietrzykowska, Andrzej Molisz, Katarzyna Nowicka-Sauer
191_2_51_2017.pdf
Przesunięcia środków finansowych w ramach umów – zapisy § 20, 21 i 43 OWU w praktyce
Anna Krzemińska, Erwin Strzesak, Sylwia Zygmunt, Mirella Śmigielska
196_2_51_2017.pdf
Wiedza pracowników biurowych na temat udaru mózgu – doniesienia wstępne
Piotr Szpunar, Marzena Mańdziuk, Blanka Kaszuba, Marlena Krawczyk-Suszek, Krzysztof Kołodziej
199_2_51_2017.pdf
Wpływ infradźwięków na zdrowie ciężarnej. Aktualny stan wiedzy i przepisy prawa
Magdalena Muszyńska, Paweł Rzymski, Bartosz Bilski, Maciej Wilczak
207_2_51_2017.pdf
Współczesne zabiegi kosmetyczne i medyczne w redukcji cellulitu
Marlena Matysek-Nawrocka, Maria Bernat, Dorota Krasowska, Katarzyna Chyl-Surdacka, Joanna Sobczuk
213_2_51_2017.pdf
Palenie tytoniu i konsekwencje tego nałogu dla zdrowia osób w podeszłym wieku
Łukasz Bojkowski, Ewa Mojs
220_2_51_2017.pdf
Syndrom wypalenia zawodowego w aktywności sportowej
Karolina Mularczyk, Łukasz Bojkowski
225_2_51_2017.pdf
Opieka nad rodzicami w żałobie po wewnątrzmacicznym obumarciu płodu i obumarciu jednego z bliźniaków w ciąży wielopłodowej
Jolanta Olszewska, Magdalena Napiórkowska-Orkisz, Agnieszka Czerwińska-Osipiak
230_2_51_2017.pdf
Wspieranie rozwoju poznania społecznego – empatia jako czynnik ułatwiający przebieg procesu leczenia stomatologicznego u dzieci. Przegląd piśmiennictwa
Sebastian Zbitkowski, Ewa Mojs
235_2_51_2017.pdf
Położna wobec skuteczności, nauczania i promowania naturalnych metod planowania rodziny, na przykładzie metody objawowo-termicznej Josefa Rötzera
Magdalena Napiórkowska-Orkisz, Zofia Babińska
241_2_51_2017.pdf
Konkurencyjność w systemie ochrony zdrowia
Juliusz Szewczyk
248_2_51_2017.pdf
Rejestry medyczne i medyczne aplikacje mobilne w polskiej rzeczywistości
Krzysztof Kus, Paulina Pierzyńska, Tomasz Zaprutko, Piotr Ratajczak, Anna Paczkowska, Daria Słomińska, Elżbieta Nowakowska
Ocena jakości życia chorych z nadciśnieniem tętniczym
Anna Paczkowska, Karolina Hoffmann, Wiesław Bryl, Dorota Kopciuch, Krzysztof Kus, Tomasz Zaprutko, Piotr Ratajczak, Elżbieta Nowakowska
Wprowadzenie dodatkowej opłaty za świadczenia medyczne
Tomasz Zaprutko, Daria Dimmich, Dominika Sawicka, Aleksandra Śmigielska, Patrycja Bogdaniec, Krzysztof Kus, Piotr Ratajczak, Anna Paczkowska, Elżbieta Nowakowska
Analiza cenowa nierefundowanych preparatów stosowanych w astmie oskrzelowej
Piotr Ratajczak, Tomasz Zaprutko, Karolina Bukowiecka, Krzysztof Kus, Anna Paczkowska, Elżbieta Nowakowska
Analiza zakresu leków ordynowanych przez lekarzy rodzinnych i specjalistów pacjentom w wieku podeszłym, objętych opieką farmaceutyczną, jako podstawa farmakoekonomicznej optymalizacji kosztów leczenia
Magdalena Waszyk-Nowaczyk, Weronika Guzenda, Zuzanna Bętkowska, Michał Michalak, Marek Simon
Ocena stanu wiedzy mężczyzn na temat profilaktyki i leczenia nowotworu prostaty
Katarzyna Ciechanowska, Anna Stelmaszewska, Jacek Fisz
Wybrane aspekty zachowań zdrowotnych związanych z suplementacją diety wśród studentów poznańskich uczelni wyższych
Ewelina Wierzejska, Karina Zimna, Jana Krzysztoszek, Monika Karasiewicz, Mateusz Cofta
Rynek leków refundowanych w województwie lubuskim
Piotr Bromber, Honorata Klimkowicz
Skrócenie czasu oczekiwania na wyniki badań patomorfologicznych jako rezultat działań optymalizacyjnych podjętych przez jeden ze szpitali klinicznych w Poznaniu
Eliza Dąbrowska, Monika Matecka, Katarzyna Pluta-Hadas, Jolanta Sielska, Ewa Dwojak, Mariola Pawlaczyk
Epidemia otyłości – zagrożenia ekonomiczne dla systemu opieki zdrowotnej
Joanna Michałowska, Paweł Bogdański
Telemedycyna – korzyści i ograniczenia
Aniceta Ada Mikulska, Teresa Grzelak, Joanna Grupińska, Krystyna Czyżewska
Finansowanie leczenia chorób rzadkich w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej
Wojciech Giermaziak, Patrycja Kurowska
Jakość życia oraz aspekt ekonomiczny w nadciśnieniu tętniczym
Izabela Zieniewska, Artur Keller, Mateusz Maciejczyk, Anna Zalewska
Drakunkuloza – choroba zaniedbana czy wkrótce pokonana?
Katarzyna Przybylska, Maurycy Karczewski
Metody analiz w ekonomice zdrowia
Katarzyna Przybylska, Kornela Cieślik
Suplementacja preparatami kolagenu u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów – aspekt medyczny i ekonomiczny
Adam Kazberuk, Milena Osińska, Kinga Krasuska, Rafał Kierdylewicz, Urszula Składanowska, Ilona Zaręba, Ewelina Bogdańska, Katarzyna Celińska-Janowicz, Edyta Rysiak
Rola żelaza w organizmie ludzkim
Edyta Rysiak, Milena Osińska, Adam Kazberuk, Ewa Czerech, Bartłomiej Fadrowski, Mariusz Dziadel, Izabela Prokop, Katarzyna Celińska-Janowicz, Ilona Zaręba
Nanocząstki srebra i ich zastosowanie w medycynie
Katarzyna Celińska-Janowicz, Ilona Zaręba, Paweł Drągowski, Joanna Teul, Róża Sawczuk, Adam Kazberuk, Edyta Rysiak, Wojciech Miltyk
Parazytozy – aktualny problem opieki zdrowotnej w Polsce
Aneta Renata Mamos, Daria E. Orszulak-Michalak
Hospicjum oczami młodych. Analiza opieki hospicyjnej realizowanej w Polsce
Weronika Ciećko, Katarzyna Pogorzelczyk, Marzena Zarzeczna-Baran, Ewa Bandurska
Wiedza kobiet w ciąży na temat badań prenatalnych
Olga Wilgocka, Małgorzaty Kampioni, Karolina Chmaj-Wierzchowska, Maciej Wilczak
Stres – psychospołeczne zagrożenie zawodowe ratowników medycznych
Ewa Humeniuk, Olga Dąbska, Katarzyna Pawlikowska-Łagód, Krzysztof Zub
Bezpieczeństwo radiacyjne personelu medycznego w diagnostyce niepłodności kobiecej metodą histerosalpingografii
Mieczysława U. Jurczyk, Karolina Chmaj-Wierzchowska, Lucyna Kasprzyk
Zachowania zdrowotne osób starszych w zależności od wskaźnika BMI
Ewa Mędrela-Kuder, Marta Bogacka
Ewolucja Programu Szczepień i poziom wszczepienia w latach 1995–2011 wybranymi szczepionkami obowiązkowymi w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej działającym na terenie wiejskim w województwie małopolskim
Lach Krystyna, Dębska Grażyna, Baran Beata
Wpływ ciąży i połogu na libido, nastrój i apetyt – retrospektywna analiza
Maciej Wilczak, Małgorzata Mizgier, Grażyna Jarząbek-Bielecka, Joanna Buks, Magdalena Pisarska- Krawczyk, Monika Olejniczak, Anna Potasińska-Sobkowska, Mikołaj Sinica, Witold Kędzia
Jakość życia kobiet po mastektomii w trakcie chemioterapii
Połocka-Molińska Maria, Molińska-Kulesza Anna, Plagens-Rotman Katarzyna, Jolanta Swobodzińska
Wpływ masy ciała matki na przebieg ciąży, porodu oraz stan noworodka
Maria Połocka-Molińska, Katarzyna Plagens-Rotman, Monika Pawlak
Subiektywna ocena estetyki twarzy i uzębienia dokonana przez dzieci w aspekcie działań promujących zdrowie
Sikorska Agnieszka, Synoracki Wiktor, Cieślik Kornela, Teresa Matthews-Brzozowska
Natężenie stresu i sposoby radzenia sobie ze stresem wśród nauczycieli akademickich
Karolina Smutek, Aleksandra Kulik, Joanna Domagalska, Przemysław Nowak
Wpływ rodziny oraz mediów na kształtowanie zachowań żywieniowych u dzieci
Martyna Wojdyło, Rafał Staszewski
Wypalenie zawodowe jako konsekwencja stresu w pracy pielęgniarek oddziałów zabiegowych
Renata Banasiewicz, Elżbieta Antos, Magdalena Śniegocka
Polski pakiet onkologiczny a regulacje w zakresie diagnostyki i leczenia nowotworów w wybranych krajach
Michał Chrobot, Aldona Kowalska, Stanisław Góźdź, Maciej Miszczuk, Łukasz Fortuna, Dagmara Mirowska-Guzel, Marek Postuła
Rtęć – pierwiastek silnie toksyczny
Elżbieta Król-Pakulska, Cezary Pakulski
Problem diagnostyki gruczołów sutkowych w ginekologii wieku rozwojowego z uwzględnieniem prawidłowości rozwoju, patologii gruczołów sutkowych, promocji zdrowia wśród dziewcząt obejmującej profilaktykę onkologiczną – naukę samokontroli i dietę
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Magdalena Pisarska-Krawczyk, Małgorzata Mizgier, Ewa Szłyk, Mikołaj Sinica, Witold Kędzia, Maciej Wilczak
Diety wegetariańskie w okresie ciąży i laktacji
Joana Moćkun, Jolanta Olszewska, Jakub Pietrzak, Lucyna Wójcicka, Aleksandra Śliwińska
Opieka laktacyjna nad kobietą po cięciu cesarskim zgodna z aktualną wiedzą medyczną
Nela Aleksandra Kameduła, Grażyna Bączek, Beata Pięta
Niepłodność w aspekcie opieki położniczej
Katarzyna Turoń
Najczęstsze zagrożenia występujące podczas jazdy motocyklem
Ewelina Kimszal, Katarzyna Van Damme-Ostapowicz
Specjalista ze zdrowia publicznego w systemie opieki zdrowotnej
Iwona Wrześniewska-Wal, Bartosz Kobuszewski
Trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa a przyrost umiejętności językowych: badanie efektów innowacyjnego programu edukacyjno-terapeutycznego
Bartosz Brzoza, Ewa Mojs, Anna Sudoł
Wybrane czynniki wartościowania zdrowia wśród kobiet ciężarnych
Anna Pieniążek, Joanna Błajda, Edyta Barnaś
Analiza nacięć i obrażeń krocza u rodzących
Dorota Ćwiek, Daria Kurkus, Katarzyna Szymoniak, Małgorzata Zimny, Agata Daszkiewicz, Regina Powirska-Swęd
Jakość świadczeń specjalistycznej opieki zdrowotnej w opinii pacjentów z obszaru Polski Wschodniej
Zbigniew Tarkowski, Olga Dąbska, Joanna Monastyrska, Ewa Humeniuk
Ocena wiedzy osób starszych na temat transplantacji narządów
Elżbieta Antos, Małgorzata Dopierała
Model odżywiania promowany przez autorki blogów pro ana w kontekście zdrowia somatycznego i psychicznego
Agata Dutkiewicz, Katarzyna Pastusiak
Ocena potrzeb edukacyjnych pacjentów z cukrzycą typu 2 leczonych w poradniach diabetologicznych
Katarzyna Kowalska, Monika Pliszka
Zapisy do lekarza przez Internet – czyli pacjent w e-kolejce do rejestracji
Anna Krzemińska, Erwin Strzesak
Analiza przyczyn bóli brzucha u dzieci powyżej 3 roku życia hospitalizowanych w oddziale pediatrycznym z uwzględnieniem wykonywanych badań
Wioletta Waksmańska, Anna Biela, Halina Woś, Renata Łukasik
Medyczna marihuana w Polsce. Czy lekarze i przyszli pracownicy medyczni chcą jej legalizacji?
Maja Wolan, Karol Dziadosz, Anna Jacek
Chemioterapia i onkologiczne programy lekowe – kierunki zmian na przestrzeni ostatnich lat
Anna Krzemińska, Erwin Strzesak
Szczepienie przeciw grypie wśród studentów medycyny rozpoczynających zajęcia kliniczne w sezonie epidemicznym 2016/2017
Anna Kawalec, Agata Kawalec, Krystyna Pawlas
Etyczny wymiar przeszczepiania narządów od dawców żywych
Elżbieta Antos, Małgorzata Wojciechowska
Możliwości korzystania z opieki duszpasterskiej w szpitalu – wymagania prawne a akredytacja
Wojciech Balicki, Karol Balicki
Równowaga ciała jako element koordynacji ruchowej – rys historyczny
Magdalena Kobylińska
Subkliniczna niedoczynność tarczycy
Anna Otlewska, Paweł Hackemer, Fryderyk Menzel, Aleksandra Drabik
Niedobór witaminy D i jego konsekwencje
Anna Otlewska, Paweł Hackemer, Fryderyk Menzel, Aleksandra Drabik
Prawidłowe żywienie w raku przełyku i żołądka – czy to klucz do sukcesu?
Dawid Stańczyk, Joanna Domagalska, Aleksandra Kulik, Przemysław Nowak
Ekonomia dokumentacji medycznej
Hanna Waligórska, Erwin Strzesak
Względne bezpieczeństwo leków biologicznych stosowanych w leczeniu chorób zapalnych jelit
Paweł Moćko
Psychospołeczne funkcjonowanie pacjentów poddawanych hemodializie
Aneta Grochowska, Małgorzata Kołpa, Iwona Bodys‑Cupak, Przemysław ZającCopyright © 2006–2018 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone